Päivitä asiakaskohtainen ympäristö

Jos yrityksessänne on käytössä asiakaskohtaisesti sovitettu ympäristö, ota se käyttöön Vertex BD 2017 –versiossa, ja päivitä siihen ohjelmistoversioon tehdyt muutokset alla olevien ohjeiden mukaisesti.

 

Ota asiakaskohtainen ympäristö käyttöön

 1. Asenna BD 2017 (23.0) -vakioversio ohjeiden mukaan.
 2. Kopioi edellisen version asiakaskohtaisesti sovitetut custom- ja shared-kansiot BD 2017 (23.0) -vakioversion päälle.

  Huom. Kopioi päälle, jolloin saat käyttöön vakioversion mukana tulevat uudet custom-kansion tiedostot.

  • Ota BD 2017 (23.0) -vakioversiosta talteen ../shared/template/projects/TEMPL-PERUS ja TEMPL-KTASO1 (kopioi esim. C:/temp-kansioon).
  • Kopioi custom- ja shared-kansiot edellisestä versiosta BD 2017 (23.0) -vakioversioon.
   Vastaa ”Korvaa alkuperäiset tiedostot”, kun käyttöjärjestelmä sitä kysyy.
  • Poista tai nimeä uudelleen edellisestä versiosta kopioitunut template-projekti: ../shared/template/projects/TEMPL-PERUS -> esim. TEMPL-PERUS_old (jos sellainen oli olemassa). Nimeä uudelleen jos haluat säilyttää projektin tai osia siitä!
  • Siirrä talteen ottamasi c:/temp/TEMPL-PERUS ja TEMPL-KTASO1 -projektikansiot BD 2017 (23.0) -version ../shared/template/projects-kansioon.
  • Jos tiedät, että ../user/SETUP-tiedostossa on asiakaskohtaisia asetuksia, kopioi ne edellisen version ../user/SETUP-tiedostosta BD 2017 (23.0) -version ..user/SETUP-tiedostoon.

   Huom. Kopioi vain asetukset tiedostosta toiseen, älä korvaa uuden version ../user/SETUP –tiedostoa edellisen version tiedostolla.
 3. Ota järjestelmänhoitotoiminnot käyttöön ../user/SETUP –tiedoston avainsanalla: set.system.menu= 1
 4. Käynnistä Vertex BD.
 5. Avaa omat template-projektisi (jos sellaisia on) BD 2017 (23.0) -versiossa ja tallenna ne, jotta projektien versio vaihtuu.

Jos edellinen käyttämäsi versio on vanhempi kuin BD 2016 -versio, varmista ensin BD-tukipalvelusta voiko ympäristön kopioida suoraan BD 2017 -ympäristöksi.  

Päivitä custom-kansio

Päivitä ohjelmistoversioon tehtyjä muutoksia asiakaskohtaisesti sovitettuihin custom-tiedostoihin.

Kun olet asentanut Vertex BD 2017 (23.0) -ohjelman, ja ottanut käyttöön asiakaskohtaisen custom-kansion edellisestä käyttämästäsi versiosta, toimi seuraavasti:

 1. Valitse Järjestelmä | Päivitä custom.
 2. Valitse viimeksi käyttämäsi versio Edellinen päivitys -luettelosta. Jos olet viimeksi päivittänyt 2016 (22.0) -version, se on oletuksena valittuna luettelossa. 
 3. Hyväksy OK-painikkeella. 
 4. Custom-kansion analysointi kestää hetken. Lopuksi saat luettelon tehdyistä toimenpiteistä. Katso lisätiedot alla.

Testaa BD 2017 (23.0) -versio ennen käyttöönottoa ja ilmoita BD-tukipalveluun mahdollisista puutteista.

Päivitettävät komponentit

Järjestelmän päivitystoiminto tekee alla kuvatut toimenpiteet.

Seinäelementoinnin asetukset

Seinäelementoinnin asetukset siirretään versiossa 2017 (23.0) järjestelmän asetuksista (vxsettings.xml) komponenttikirjastoon. Tavoitteena on helpottaa asiakaskohtaisten asetusten muokkaamista ja tallentamista. Ohjelmiston vakiotoimitukseen sisältyy kirjasto, joka on tallennettu ../system/complibs/wallpanel_sys -kansioon.

Jos järjestelmän asetuksia on sovitettu asiakaskohtaisesti (../custom/vxsettings.xml-tiedosto on olemassa) siten, että seinäelementoinnin asetuksiin liittyviä avainsanoja on muokattu, mutta asiakaskohtaista seinäelementoinnin asetusten komponenttikirjastoa ei vielä ole olemassa, päivitystoiminto lisää wallpanel_cst -nimisen kirjaston ../custom/complibs -kansioon.

Tämän jälkeen Seinäelementoinnin asetukset -keskusteluikkunassa on valittavissa joko asiakaskohtaiset asetukset tai järjestelmän asetukset.

Tulevissa pääversion huoltopäivityksissä toiminnallisuutta tullaan edelleen kehittämään siten, että pääkäyttäjällä on mahdollisuus muokata olemassa olevia ja tallentaa uusia asetuksia.

Tolpat ristikoiden alle

Seinän runkotyökalulle on valittavissa ominaisuus Ristikoiden alapuolelle, joka lisää runkotolpan aina seinän yläpuolella olevan ristikon kohdalle. Päivitystoiminto lisää asiakaskohtaiseen rakennetyökaluun (tietokantaan WALL_FRM) ominaisuutta varten uuden kentän UNDER_TRUSSES.

Jos tietokantaan liittyvä näyttötiedosto on sovitettu asiakaskohtaisesti, kenttä tulee lisätä myös näyttötiedostoon, tai ottaa käyttöön järjestelmäpuolen näyttötiedosto.

Seinärungon detalji teräsympäristössä

Päivitystoiminto tarkistaa onko asiakaskohtaisessa seinärungon detaljikirjastossa (tietokanta DET_FRAME) detaljia ST-SIDE-FR. Jos detaljia ei löydy custom-kansiosta, se kopioidaan järjestelmäpuolen tietokannasta.

Toiminto kopioi myös detaljiin liittyvät profiilit ja leikkaustasot (DET_PROF ja DET_CL_LEV) järjestelmäpuolelta custom-kansioon.

Ei vaikuta puurakenneympäristöihin.

Elementtikuvan mittalinjat

Päivitystoiminto lisää elementtikuvan näkymän mitoitustietokantaan (VMEAS_SETUP) uuden kentän VIEW_GEOM. Kun kentän arvo on 1, ja objektin esitystapa näkymässä on 3D, mittalinjan pisteet haetaan näkymän geometriasta. Mitoitus näkymän geometrian mukaan mitoittaa niitä pisteitä, jotka näkyvät kuvassa. Mitoitusta ei kuitenkaan aina voida tehdä näkymän geometrian mukaan, koska kaikki objektin mitoitettavat pisteet eivät välttämättä ole näkyvissä. Objekti voi esimerkiksi olla toisen objektin takana, jonka geometria peittää mitoitettavan objektin.

Kun kentän arvo on 0 tai tyhjä, mittalinjan pisteet haetaan mitoitettavilta objekteilta (oletustapa).

Jos tietokantaan liittyvä näyttötiedosto on sovitettu asiakaskohtaisesti, kenttä tulee lisätä myös näyttötiedostoon, tai ottaa käyttöön järjestelmäpuolen näyttötiedosto.

Template-projektien tiedostorekisteri

Päivitystoiminto muuttaa template-projektien tiedostorekisterissä (tietokanta FILEREG) olevan kuvauskentän (DESCRIPTION) M-tyyppiseksi. Muutos tehdään kiinankielisten merkkien tukemiseksi.

Tilaryhmäkirjasto

Toiminto tarkistaa onko asiakaskohtaisessa komponenttikirjastossa olevassa tilaryhmäkirjastossa (tietokanta BLDGMOD_CUSTOM) kenttä CODE, ja lisää sen tarvittaessa.

Pyyhkäisyoperaatiot malleissa

Vertex G4 -mallintajan pyyhkäisyoperaatiota on muutettu. Päivitystoiminto tarkistaa kaikki mallitiedostot (*.vxm) ../custom/complibs ja ../shared/picts -kansioissa. Jos malleissa on käytetty vanhaa pyyhkäisyoperaatiota, toiminto ratkaisee ja tallentaa mallit. Toiminto tekee malleista ensin varmuuskopion ../user/sweep_backup -kansioon.

Korjatut mallit listataan päivitystoiminnon jälkeen avautuvaan toimenpideluetteloon. Jos custom- tai shared-kansioissa on tiedostoja, joita ei voi korjata tällä toiminnolla, ne listataan luettelossa otsikon "Seuraavissa malleissa on vanhoja sweep-piirteitä" alla. Tällaisia tiedostoja ovat esimerkiksi mallit, joiden sisällä on malleja (malliin on tuotu Vertex G4 -mallintajalla mallinnettuja osamalleja). Avaa nämä mallit, ja tarkista, että ne toimivat oikein.

Oletusvisualisointimateriaalit

Toiminto tarkistaa visualisointimateriaalien linkitystietokannassa (LWMAP) asetetut oletusvisualisointimateriaalit. Materiaalit, joita ei löydy visualisointimateriaalikirjastosta, avautuvat tietokantanäyttöön. Voit valita uudet materiaalit näytön Selain-painikkeella.