Määritä osa näkymään siellä missä sen pitää näkyä

Osien näkyvyys

Usein on tilanne, että haluat saman osan näkyvän sekä arkkitehti- että runkomallissa. Valitse osa ja käynnistä toiminto Aseta näkyvyys. Voit määrittää missä kaikkialla osa näkyy:

 

 

Pilarit ja palkit näkyviin runkomalliin

Tyypillinen esimerkki on pilarien ja palkkien näkyvyys. Ne ovat usein oleellinen osa julkisivua, ja niiden pitää näkyä arkkitehtimallissa, pohjakuvassa sekä julkisivu- ja leikkauskuvissa. Kun osat näkyvät myös runkomallissa, voit tarkistaa rakenteiden toimivuuden. Valitse pilarit ja palkit ja määritä missä kuva-mallipareissa ne näkyvät.

Savuhormit ja muut komponentit rakennemallissa

Savuhormien paikka vaikuttaa oleellisesti rakenteiden sijoitteluun. Hormilla on voinut jo pitkään puhkoa reikiä rakenteisiin. Tarkistuksen ja rakenteiden palomääräysten vuoksi on tarpeen, että hormi näkyy myös runkomallissa. Uudella toiminnolla voit helposti määrittää hormin näkyvyyden runkomallissa ja valituissa pohjakuvissa eri kerroksissa. Muita komponentteja, joita ehkä haluat nähdä molemmissa malleissa ovat esimerkiksi ikkunat ja ovet. Kun laitat ne näkyviin runkomalliin, voit helposti tarkistaa aukkojen koon sopivuuden. Uusi toiminnallisuus helpottaa työtäsi monessa kohdassa.