NetVid-lisenssin aktivointi ja deaktivointi

Lisenssin toimintaperiaate

Vertex NetVid-lisenssi perustuu aktivointikoodiin, jonka avulla ohjelmistolisenssi voidaan ottaa käyttöön. Käyttöönotto tapahtuu syöttämällä aktivointikoodi Vertex-ohjelmiston lisenssidialogiin.

Lisenssin tiedot tarkastetaan internetin välityksellä Vertex-ohjelmiston käynnistyksen yhteydessä. Vertex-ohjelmistot toimivat 10 vuorokautta ilman internetyhteyttä, joten tilapäiset yhteyshäiriöt eivät haittaa ohjelmiston toimintaa.

Lisenssin siirto toiseen tietokoneeseen

Lisenssi voidaan siirtää toiseen tietokoneeseen deaktivoinnin jälkeen. Valitse ohjelmavalikosta Tiedosto > Tämä ohjelmistoversio ja paina Deaktivoi lisenssi, jolloin lisenssin aktivointikoodi tulee näkyviin ohjelman dialogiin. Kirjoita lisenssin aktivointikoodi ylös ja käytä sitä lisenssin aktivointiin toisessa tietokoneessa. Ohjelma sulkeutuu välittömästi deaktivoinnin jälkeen.

Lisenssiä ei voida aktivoida samanaikaisesti useampaan tietokoneeseen.