Päivitä asiakaskohtainen ympäristö

Jos yrityksessänne on käytössä asiakaskohtaisesti sovitettu ympäristö, ota se käyttöön Vertex BD 2018 –versiossa, ja päivitä siihen ohjelmistoversioon tehdyt muutokset alla olevien ohjeiden mukaisesti.

 

Ota asiakaskohtainen ympäristö käyttöön

 1. Asenna BD 2018 (24.0) -vakioversio ohjeiden mukaan.
 2. Kopioi edellisen version asiakaskohtaisesti sovitetut custom- ja shared-kansiot BD 2018 (24.0) -vakioversion päälle.

  Huom. Kopioi päälle, jolloin saat käyttöön vakioversion mukana tulevat uudet custom-kansion tiedostot.

  • Ota BD 2018 (24.0) -vakioversiosta talteen ../shared/template/projects/TEMPL-PERUS ja TEMPL-KTASO1 (kopioi esim. C:/temp-kansioon).
  • Kopioi custom- ja shared-kansiot edellisestä versiosta BD 2018 (24.0) -vakioversioon.
   Vastaa ”Korvaa alkuperäiset tiedostot”, kun käyttöjärjestelmä sitä kysyy.
  • Poista tai nimeä uudelleen edellisestä versiosta kopioitunut template-projekti: ../shared/template/projects/TEMPL-PERUS -> esim. TEMPL-PERUS_old (jos sellainen oli olemassa). Nimeä uudelleen jos haluat säilyttää projektin tai osia siitä!
  • Siirrä talteen ottamasi c:/temp/TEMPL-PERUS ja TEMPL-KTASO1 -projektikansiot BD 2018 (24.0) -version ../shared/template/projects-kansioon.
  • Jos tiedät, että ../user/SETUP-tiedostossa on asiakaskohtaisia asetuksia, kopioi ne edellisen version ../user/SETUP-tiedostosta BD 2018 (24.0) -version ..user/SETUP-tiedostoon.

   Huom. Kopioi vain asetukset tiedostosta toiseen, älä korvaa uuden version ../user/SETUP –tiedostoa edellisen version tiedostolla.
 3. Ota järjestelmänhoitotoiminnot käyttöön ../user/SETUP –tiedoston avainsanalla: set.system.menu= 1
 4. Käynnistä Vertex BD.
 5. Järjestelmän päivitystoiminto käynnistyy automaattisesti.
 6. Valitse viimeksi käyttämäsi versio Edellinen päivitys -luettelosta. Jos olet viimeksi päivittänyt 2017 (23.0) -version, se on oletuksena valittuna luettelossa.
 7. Hyväksy OK-painikkeella. Custom-kansion analysointi kestää hetken. Lopuksi saat luettelon tehdyistä toimenpiteistä.
 8. Avaa omat template-projektisi (jos sellaisia on) BD 2018 (24.0) -versiossa ja tallenna ne, jotta projektien versio vaihtuu.
 9. Testaa BD 2018 (24.0) -versio ennen käyttöönottoa ja ilmoita BD-tukipalveluun mahdollisista puutteista.

Jos edellinen käyttämäsi versio on vanhempi kuin BD 2017 -versio, varmista ensin BD-tukipalvelusta voiko ympäristön kopioida suoraan BD 2018 -ympäristöksi.  

Päivitä custom-kansio

Päivitä ohjelmistoversioon tehtyjä muutoksia asiakaskohtaisesti sovitettuihin custom-tiedostoihin järjestelmän päivitystoiminnolla. Päivitystoiminto käynnistyy automaattisesti, kun olet toiminut edellä kuvatun mukaisesti ja käynnistänyt ohjelman.

Tarvittaessa voit käynnistää toiminnon myös valitsemalla Järjestelmä | Päivitä custom.

Päivitettävät tiedostot

Järjestelmän päivitystoiminto tekee alla kuvatut toimenpiteet.

Seinien rakennekerroskirjasto

Toiminto kasvattaa seuraavien kenttien pituuksia asiakaskohtaisessa WALL_LAYER –tietokannassa (custom\complibs\wall_layers\d_WALL_LAYERS):

 • CODE - Nimike, uusi pituus 64 merkkiä
 • DESCRIPTION - Nimitys, uusi pituus 255 merkkiä

Seinäelementin vaakajäykisteet

Toiminto lisää uudet kentät toista vaakajäykistemäärittelyä varten asiakaskohtaiseen WALL_FRM –tietokantaan (esimerkiksi custom\complibs\walls\vakiorakenne\d_WALL_FRM).

 • BLK2_ON – Valintaruutu vaakajäykisteet päälle/pois
 • BLK2C, BLK2F, BLK2LIB, BLK2MAT, BLK2W - Poikkileikkauksen tiedot
 • BLK2_HT – Vaakajäykisteiden korkeus
 • BLK2_TYPE – Vaakajäykisteiden tyyppi

Jos tietokantaan liittyvä näyttötiedosto on sovitettu asiakaskohtaisesti, kenttä tulee lisätä myös näyttötiedostoon, tai ottaa käyttöön järjestelmäpuolen näyttötiedosto.

Seinärungon profiilit

Toiminto lisää uuden kentän asiakaskohtaiseen DET_PROF -tietokantaan (custom\dbases\d_DET_PROF).

 • SPLICING_RULE - Katkaisusääntö

Katkaisusääntö on samaa muotoa kuin detaljitiedostossa (esimerkiksi custom\details\wd.xx). Jos Katkaisusääntö on annettu tietokannassa, profiili katkaistaan säännön mukaan. Muutoin käytetään detaljitiedostossa määritettyjä top_plate_splice ja bottom_plate_splice -sääntöjä.

Verhouslaudoitustyökalukirjasto

Toiminto muuttaa asiakaskohtaisen kirjaston tyypin ja nimeää tietokannan uudelleen.

 • Tietokannan tyyppi on nyt frmtool_cladding, oli aiemmin macro.
 • Tietokannan nimi on nyt FRMTOOL_CLADDING (custom\complibs\cladding_sys\d_FRMTOOL_CLADDING), oli aiemmin CLADDING_SYS.

Toiminto lisää uudet kentät asiakaskohtaiseen FRMTOOL_CLADDING –tietokantaan:

 • MIN_WIDTH - Minimileveys
 • MAX_NOTCH - Maksimiloveus

Jos tietokantaan liittyvä näyttötiedosto on sovitettu asiakaskohtaisesti, kenttä tulee lisätä myös näyttötiedostoon, tai ottaa käyttöön järjestelmäpuolen näyttötiedosto.

Palkistodetaljit

Toiminto lisää uusia kenttiä asiakaskohtaiseen FRM_DETAILS –tietokantaan (custom\dbases\d_FRM_DETAILS).

Seuraavia parametreja käytetään kaltevan rakennekerroksen rakennetyökalussa:

 • INCLINE_CUT - Leikkauspinta
 • INCLINE_CUTMODE - Katkaisu
 • CUTOFFSET_TOP - Offset yläpinnasta
 • CUTOFFSET_BOT - Offset alapinnasta

Parametrit määrittävät osien leikkautumisen kaltevan pinnan mukaan.

Seuraavaa parametria käytetään palkkien yhdistelytyökalussa:

 • COMBINE_ID - Yhdistely Id

Parametri määrittää yhdistelytunnisteen, jonka perusteella päällekkäin olevat palkit yhdistetään.

Jos tietokantaan liittyvä näyttötiedosto on sovitettu asiakaskohtaisesti, kenttä tulee lisätä myös näyttötiedostoon, tai ottaa käyttöön järjestelmäpuolen näyttötiedosto.

Vaakarakenteen levytystyökalukirjasto

Toiminto lisää uuden kentän asiakaskohtaiseen FRMTOOL_GEN_SHEET –tietokantaan (custom\complibs\frmtool_gen_sheet_sys\d_FRMTOOL_GEN_SHEET).

 • SHEET_MIN_W -  Minimileveys

Parametrilla voidaan määrittää levyjen minimileveys. Pienemmät levyt ja levysuikaleet poistetaan.

Elementtien tyyppikuvakirjasto

Toiminto lisää uuden kentän asiakaskohtaiseen PANEL_DWG –tietokantaan (custom\complibs\panel_dwg_sys\d_PANEL_DWG):

 • ORDER – Järj.

Kentän avulla tyyppikuvat voidaan asettaa haluttuun järjestykseen keskusteluikkunassa, jossa valitaan tyyppikuva, jonka perusteella elementtikuvat luodaan.