Tuonnissa tehtävät automaattiset muunnokset


Tuontitoiminto muokkaa kohdan 2 asetuksilla Excel tiedostosta saatua väliaikaista tietokantaa ja lisää valitut rivit muokattuna projektin vastaavaan tietokantaan.
Tehtävät muutokset:

  • Piirin ja lähdön positiosta poistetaan - -merkit.
  • Lähdön positio ja sen perusosa ilman moottoritunnusta erotellaan ja riippuen projektiasetuksesta moottoritunnus lisätään (jätetään) lähdön positioon. IMP_POSTAG nimi on varattu väliaikaiselle kentälle, joka puretaan em. tavalla.
  • Update Note kenttään merkitään päiväys, jos tuotu rivi on uusi (loppuun New) tai rivin kenttiin on tuonnissa tullut muutoksia (loppuun Upd).