Päivitys usean version yli


   

Tämä ohje koskee seuraavia tapauksia:

 • Haluat päivittää ohjelman usean version yli.
 • Jätät vanhan asennuksen uuden asennuksen rinnalle (vaikkapa varmuuskopioksi).
 • Päivitysohjelma ei jostain syystä löydä vanhaa asennusta, eikä siten osaa ehdottaa päivitystä.
 • Työasema on vaihtunut, ja haluat asentaa uuden G4:n ja siirtää suunnitteludatan vanhasta asennuksesta uuteen.Tee uusi itsenäinen asennus

Päivitystä ei teknisesti voi suorittaa muuten kuin versiosta seuraavaan, esim. 2019 (25.0) => 2020 (26.0).


Uusi itsenäinen asennus työasemalle

Selvitä nykyisen asennuksen kansio, esim.

 • C:\vxg4 (Tämä voi olla Vertex G4:n täysversion aikaisempi asennuskansio tai palvelimelle asennetun Vertex G4:n työasema-asennuksen kansio)
 • D:\vxed
 • C:\2500\vxbd

Uusi asennus täytyy tehdä toiseen kansioon.

Jos haluat kuitenkin käyttää vanhan asennuksen tiedostokansiota uuden asennuksen tiedostokansiona, niin nimeä vanha kansio ennen uuden asennusta toiseksi. Esim. vxg4 => vxg4.old

 • Huomaa, että tällöin et voi enää käynnistää vanhaa vertex-versiota.

Katso asennusohje: Yksittäisasennus

Uusi itsenäinen asennus palvelimelle

Selvitä nykyisen asennuksen kansio, esim.

 • \\SERVER\vertex\vxg4_srv
 • \\SERVER\vertex\vxbd_srv
 • \\SERVER\vertex\vxed_srv

Selvitä myös palvelinasennuksen käyttämän työasemalisenssin asennuskansio.

 • Polun näet käytössä olevalta työasemalta tai voit katsoa sen palvelimelta tiedostosta
  \\SERVER\vertex\vx[..]_srv\Client_Install\bin\install.ini
  avainsanasta path= 
 • Esim. D:\vertex\vxg4\

Uusi asennus täytyy tehdä toiseen kansioon siten, ettei työasema-lisenssin polku ole vanhan version käytössä.

Jos haluat kuitenkin käyttää vanhan asennuksen tiedostokansiota uuden asennuksen tiedostokansiona, nimeä vanha kansio ennen uuden asennusta toiseksi. Esim. vxg4_srv => vxg4_srv.old

 • Huomaa, että tällöin et voi enää käynnistää vanhaa vertex-versiota.

Katso asennusohje: Tiedostopalvelinasennus


Siirrä vanha suunnitteludata uuteen asennukseen

Suunnitteludata

Jos aiot jättää vanhan suunnitteludatan vaikkapa varmuuskopioksi, tarkasta vanhan asennuksen shared-kansion koko ja vertaa sitä käytössä olevan levytilan kokoon.

Aikaisempi suunnitteludata (mallit, piirustukset, kirjastot ja niihin liittyvät tietokannat) on vanhan asennuksen shared-kansiossa.

 • Nimeä uuden asennuksen shared-kansio toiselle nimelle, esimerkiksi shared.org.
 • Kopioi tai siirrä vanhasta asennuksesta shared-kansio kaikkine kansioineen uuden asennuksen alle.


Asetustiedot (Vertex G4), kirjastot (Vertex BD)

Sovelluksesta riippuen custom-kansion alla voi olla joko toimitusympäristöstä poikkeavia asetuksia tai myös kirjastoja.

Jos haluat nämä mukaan uuteen asennukseen, niin

 • Nimeä uuden asennuksen custom-kansio toiselle nimelle, vaikkapa custom.org.
 • Kopioi tai siirrä vanhasta asennuksesta custom-kansio kaikkine kansioineen uuden asennuksen alle.


Kotihakemiston määrittelytiedostoja

Kotihakemistoon user tallentuu erilaisia tiedostoja ja kansioita. Tärkein näistä tiedostoista on SETUP, jossa on määritelty mm. asennuksen käyttämät hakemistot.

 • Tätä SETUP-tiedostoa EI SAA KOPIOIDA vanhasta asennuksesta uuden asennuksen päälle.

Mutta SETUP-tiedoston sisällössä (varsinkin 10.. 15 v. vanhoissa ensiasennetuissa ympäristöissä) saattaa olla mallien ja piirustusten löytymisen kannalta elintärkeitä tietoja.

 • Esim. MS_VOLUME-alkuiset mahdolliset lisärivit pitää muistaa soveltuvin osin kopioida uuteen user/SETUP- (tai user/SETUP.all-) tiedostoon.


Työasemalisenssien asennus tiedostopalvelinratkaisuissa

Tämä ohje ei koske itsenäistä täyden Vertex Cad-ohjelman asennusta työasemalle.


Poista työasemalta vanha työasema-asennusosuus.

 • Esim kansio C:\vertex\vxg4 (varmista, että tämän kansion alla ei ole muita kansioita kuin system\programs* ja user. Jos kansiosta löytyy shared- ja custom-kansioita, kyseessä on todennäköisesti täysin itsenäinen Vertex-asennus).
 • Tai Control Panel > Programs and Features -luettelosta vanha sovellus, esim. Vertex G4 Network Client 24.0.
  • Network Client viittaa siihen, että kyseessä on vain työasemalle asennettu osuus, joka ei sisällä suunnitteludataa.