CustomFlow asennus

CustomFlow asennus käynnistyy asennusohjelmalla (exe). Asennusohjelma on nimetty CustomToolsin mukaan, mutta se asentaa Flow-yhteensopivan CustomFlow-järjestelmän . CustomFlow'sta on erilaisia versioita ja samaten asennusohjelmasta on olemassa erilaisia versioita. Allaolevasta linkistä löytyy uusin Vertexin käytössä oleva asennusohjelma:

SISÄLLYS

Asennusohjelma


CustomFlow'n asennusohjelmalla voidaan tehdä seuraavia asioita

 • Asentaa CustomFlow server
 • Asentaa CustomFlow client 
 • Päivittää CustomFlow ohjelma (server tai client)

CustomFlow asennetaan, jotta SolidWorks voitaisiin kytkeä Flow'hun. Kun CustomFlow on asennettu, SolidWorks-käytössä on kaikki valmiudet tallentaa mallin nimike tai rakenne Flow'hun. Mitään erillistä asennusta SolidWorksiin ei tarvita. Kun SolidWorks käynnistetään, CustomFlow "AddIn" latautuu automaattisesti. Jos ei lataudu, CustomFlow'n voi laittaa käynnistymään automaattisesti SolidWoksin käyttöliittymästä erikseen valinnalla "Tools - AddIns".

CustomFlow tarvitsee toimiakseen MicrosoftSQLserver-tietokantaohjelmiston. Se voidaan asentaa CustomFlow'n asennuksen yhteydessä "Express"-version. Jos yrityksessä on SQLserver jo asennettu ja käytössä, Express-asennusta ei tarvitse tehdä, vaan CustomFlow'n tarvitsema tietokanta voidaan asentaa olemassa olevaan SQLserveriin.

Yleensä kannattaa tehdä yksi CustomFlow server asennus jollekin palvelimelle (esim Flow palvelin). Server-asennukseen määritetään yhteys tietokantaan (SQLserver), jossa puolestaan on määritelty CustomFLow käyttäjät ja nimikkeelle tallennettava data sekä Flow-yhteys. Työasemiile tehdään client-asennus. Client asennus tarvitaan jokaiselle koneelle, jossa käytetään SolidWorksia.

Asennuksen vaiheet

Asennuksen alussa ohjelma kysyy lisenssiä. Itse lisenssi edellyttää lisenssin sarjanumeron tuntemista (Serial Number), jotta asennuksessa voitaisiin edetä. Ohessa Vertexin käytössä oleva lisenssi.


Asennustyypiksi valitaan "Custom".


Asennettavat ohjelman osat

 • Cleint-asennuksessa pitää valita vähintään "CUSTOMTOOLS SOLIDWORKS add-in"
 • Server-asennuksessa valitaan "CUSTOMTOOLS Administration", jotta voidaan käsitellä käyttäjäprofiileita, lisenssejä, jne. Se voidaan valita myös client-asennuksessa, jos on tarpeen hallinnoida käyttäjäprofiileita, ym. client-koneella. "SQL Server Management Studio" tarvitaan mikäli halutaan tietokantatasolla päästä CustomFlow'n tietokantaa tarkastelemaan, ajamaan SQL-kyselyitä, ym. Valinta voidaan VustomFlow'n asennuksessa jättää pois. Jos yrityksessä on käytössä jollakin serverillä SQL Server tietokantaohjelma, johon CustomFLow'n tietokanta voitaisiin asentaa, sitä kannattaa hydyntää. "CUSTOMTOOLS Database" (Tietokanta) valitaan, jos tehdään asennusta ensimmäisen kerran ja tietokantaa ei tuoda mistään muualta (esim. aiemmin yrityksessä käytössä ollut CUSTOMTOOLS-tietokanta, jonka data halutaan tuoda myös CustomFlow'n käyttöön). Eli vaihtoehto tietokannan asennukselle on tuoda tietokanta jostakin olemassaolevasta CustomTools- tai CustomFlow-asennuksesta SQL Serverin backup/restore -toiminnolla. Ilman  tietokantaa CustomFlow ei toimi. "CUSTOMTOOLS Service" ei tarvitse asentaa, paitsi jos SolidWorks on kytketty johonkin ulkoiseen datalähteeseen.Asennuksen lopuksi CustomFlow lisenssi aktivoidaan. Lisenssin muut käsittelytoimenpiteet on esitetty CustomFlow Administration -kappaleessa. Käyttäjän tiedot täydennetään valinnan mukaan.Lisäosat

Polku-scripti

Flow'hun voidaan tallentaa SolidWorks-mallin originaalitiedoston polku. CustomFlow'n asennuksen jälkeen CustomFlow'n tietokantaan pitää vielä ladata erillinen C#-scripti, joka mahdollistaa SolidWorks-mallin tallennuspolun muuntamisen UNC-muotoon. Polun pitää olla UNC-muodossa Flow'n tietokannassa, jotta tiedosto voitaisiin avata Flow-käytössä suoraan selaimessa polku-kenttää klikkaamalla.

Valitse "Manage Scripts". Sen jälkeen valitse ikkunan oikeaan laitaan avautuvaan dialogiin "New script". Tämän jälkeen selaa scriptitiedosto VertexCF.cs (valitse punaisella ympyröity selaus-nappi oheisessa kuvassa).

Valitse myös dll-tiedosto, jota scripti hyödyntää. Valinta tehdään toiminnolla "Additional files". Hae selaamalla oikea tiedosto tiedosto (path_utility.dll), valitse "Upload" ja sen jälkee kuittaa "OK".

Lopuksi käännä scripti valinnalla "Compile" ja odota ilmoitusta "Compiled successfully" ja palauta tietokantaan valinnalla "Check In".


Revisions exporter

Kyseessä on eríllinen ohjelma "CT Revision Exporter.exe", joka listaa SolidWorks-mallien revisiotiedot. Ohjelma ei sinänsä liity mitenkään CustomFlow'hun, mutta jollakin asiakkaalla saattaa olla tarvetta selvittää SolidWorks-mallien revisiot. Ohjelmaa pitää ajaa paikallisesti samalla koneella kuin missä tiedostot ovat. Ohjelman toiminta edellyttää, että koneessa, jossa ohjelmaa ajetaan, on asennettuna

 • Microsoft .NET Framework 4.5.1 tai uudempi
 • SOLIDWORKS Document Manager 2017

Ohjelma tukee version SW 2017 asti. Uudempia tiedostoja kuin SOLIDWORKS 2017 ei pystytä käsittelemään. Ajossa on mukana vain ne kansioista löytyvät tiedostot, joiden pääte on .sldasm, .sldprt tai .slddrw.

Toiminnolla "Add folder" tai "Add files" syötetään ohjelmalle tutkittavat mallitiedostot. Valinnalla "Process" selvitystyö käynnityy. Ohjelma tallentaa tilanteen aina tuhannne mallitiedoston välein tiedostoihin

 • process_data.ctdata (keskeneräiset, käsittelemättömät mallitiedostot)
 • process_files.ctdata (käsitellyt malliiedostot)

Ohjelma lopputulos on CSV-tiedosto, joka sisältää revisioiden tunnukset, päivämäärät, ym. Valinta "Use environment separator" tekee CSV-tiedoston siten, että kenttäerotin luetaan Windows-ympäristöstä.


Jos ohjelman ajo keskeytyy tai keskeytetään, korkeintaan 1000 tiedoston käsittelyä menee hukkaan ja seuraavassa käynnistyksessä ohjelma kysyy, jatketaanko siitä mihin jäätiin "Continue previous process?".


Jos ohjelmalle on syötetty erittäin laaja hakemistorakenne (esim. c:\), ohjelman progress bar saattaa näyttää pysähtyvän, mutta niin kauan kun ohjelman ikkunan alalaidassa lukee "Traversing files to process",ohjelma jatkaa suoritustaan ja käy hakemistorakennetta läpi (oheisessa kuvassa lukee tämän tilalla "Paused!", koska ohjelma on tauotettu tilapäisesti)

Ohjelman ajo voidaan myös hienovaraisemmin tauottaa valitsemalla "Pause". Toiminto tallentaa ajotilanteen heti (ei siis odota tuhannen täyttymistä). Oheisessa kuvassa ohjelma on asetettu pause-tilaan ja käyttäjä voi tarkistaa syntyvän CSV-tiedoston data ja rakennetta ("Export CSV") ennenkuin jatketaan ohjelman suoritusta. Ohjelman ajon päätteeksi joka tapauksessa valitaan tuo "Export CSV", jolloin valmis revisiolistaus saadaan tarkasteltavaksi.

Csv-tiedostoon menee ainakin seuraavat revisiotiedot:

 • Tiedosto polkuineen
 • Tiedosto ilman polkua
 • Revisiotunnus
 • Revision tekijä
 • Revisiokuvaus
 • Revisiopäiväys
 • Hyväksyntä