Kustannuslaskenta

 

 

Perusteet

Kustannuslaskenta perustuu siihen, että nimikkeisiin on liitetty hintatieto. Hintatietoja voi olla yhdelle nimikkeelle useita, esim. omakustannus-, kampanja- ja myyntihintoja eri markkina- alueille. Tuotteen kustannukset kerätään tuotteen nimikerakenteiden kautta laskemalla yhteen kaikkien nimikkeiden hinnat x niiden lukumäärä.

Kuvassa esimerkkinä nimikkeen kolme eri hintatietoa:

 

Alikokoonpanoille voidaan määritellä oma hinta, jolloin päätason tuoterakenteen hinnoittelussa käytetään sitä, eikä alikokoonpanon alla olevia yksittäisten nimikkeiden hintatietoja.

Tee seuraavat toimenpiteet:

1 Luo uusi hinnasto

2 Lisää siihen tarvittavat hintatiedot (esim ERP:stä)

3 Julkaise hinnasto

4 Laske projektin tai tuotteen kustannukset kyseistä hinnastoa käyttäen.

 

Luo uusi hinnasto

Perusta ensin hinnasto, tee se johonkin luokitteeseen napsauttamalla luokittetta hiiren oikealla:

Täydennä tiedot. Huom: hinnaston voimassoloaika määrittää, milloin se on käytettävissä:

 

 

 

Täydennä hinnat

Kun hinnasto on perustettu, lähdetään muokkaamaan sitä. Varaa hinnasto ensin ja sitten valitse toiminto ”Muokkaa”:

 

 

Jos nimikkeitä on paljon, on ehkä helpompaa hinnoitella nimikkeet vaikkapa luokite kerrallaan, kuten alla olevassa kuvassa "aluslaatat":

 

Valitse ”Haku”, minkä jälkeen saat hinnat Exceliin muokattavaksi:

 

Täydennä hinnat Excel- taulun ”Hinta”- sarakkeeseen, ja tallenna sitten tiedosto johonkin kansioon (esim C:\Temp).

Tämän jälkeen valitse Flow:sta hinnaston kortilta ”Tuo”, valitse äsken tallentamasi Excel- tiedosto, ja tuo hinnasto Flow:hun.

Palauta hinnasto, minkä jälkeen siinä annetut hinnat näkyvät nimikkeillä:

 

 

Nimikkeet, joita ei ole vielä hinnoiteltu, voidaan hinnoitella suoraan nimikkeen kortilta.

 

Ota hinnasto käyttöön

Lopuksi julkaise hinnasto. Tämä tapahtuu hinnaston kortilta ”Tila”- kentästä muuttamalla hinnasto tilaan ”Julkaistu”. Vasta julkaistua hinnastoa voidaan käyttää kustannuslaskennassa.

Jos "Julkaistu"- tilassa on asetus "Permission ADMIN needed for transition to state "Julkaistu", on sinun kuuluttava myös ao. ryhmään. Lisäksi huomioi, että työkierron tilassa, jossa hinnasto on käytettävissä, on oltava ominaisuus "Open state".

Laskenta

Avaa projekti tai tuote, johon liittyy tuoterakenne. Käynnistä sitten toiminto Laske hinta:

 

Valitse käytettävä hinnasto ja napsauta "Luo":

 

Laskelma avautuu Excel- tauluksi, jota voit vielä muokata, esim. kateprosentin osalta: