Tuoterakenteet

 

Tällä sivulla:

Tuoterakenne

(eli nimikerakenne) kuvaa hierarkisesti tuotteen kokoonpanoa. Tuoterakenne syntyy nimikkeiden välisten liitosten avulla ja se pitää sisällään usein alirakenteita. Käytännössä tuoterakenne on nimike, joka tilaa alinimikkeitä kunnes päästään yksittäisiin osto- osiin ja materiaaleihin. Esimerkkikuva masto- osan nimikerakenteesta alla.

 

 

 

Rakenteen muokkaus

Rakenteen muokkaus on mahdollista varaamalla nimike. Alla olevassa kuvassa näkyy varatun nimikkeen rakenne, jota voi muokata lisäämällä tai poistamalla rivejä. Myös rivikohtaisia tietoja voi muuttaa.

 

Tuoterakenteeseen voit lisätä rivejä neljällä eri tavalla:

Lisää suoraan

Jos tiedät nimikkeen, jonka haluat lisätä, kirjoita tunnus, ja napsauta "Lisää".

Hae rakenteesta

Jos haluat lisätä jonkin tuoterakenteen osia, kirjoita rakenteen nimiketunnus ja napsauta "Rakenteesta". Voit sitten valita rakenteesta yhden tai useampia nimikkeitä. Plus- merkistä saat tuoterakenteen avatuksi haluamaasi syvyyteen:

Haku

Lisää nimikkeitä hakemalla niitä hakuehtojen avulla. Toiminto on sama kuin nimikkeiden "Haku objektityypin mukaan":

Tee uusi

Voit myös tehdä uusia nimikkeitä suoraan tuoterakenteeseen napsauttamalla "Uusi". Tällöin perustat normaalisti uuden nimikkeen, joka tulee osaksi muokattava olevaa rakennetta.

 

Muokkaus CAD- ohjelmistolla

Tuoterakennetta voidaan muokata Vertex G4:stä käsin, jolloin kokoonpanomalliin lisätyt tai poistetut osat näkyvät suoraan tuoterakenteessa. Samoin SolidWorks- ohjelmistolla voidaan tehdä osia ja kokoonpanoja joiden rakenne syntyy Flow:hun mallin geometrisen hierarkian perusteella.

 

Menekki/Yksikkö- kentän sisällön on oltava numeerinen, koska tätä tietoa käytetään yleisesti ERP- siirrossa. ERP hoitaa tällä määrälaskennan ja varastosaldot.

Rakenteen osien paino lasketaan Vertex G4:stä, SolidWorks, CustomFlow:sta tai se voidaan antaa rakenneriville käsin, jos rivin nimikkeen yksikkö on esim kg- tai m2- perustainen.

 

Erilaisia tuoterakenteita


Tavallinen rakenne syntyy joko mallintamalla CAD- ohjelmistolla (Vertex G4 tai SolidWorks), tekemällä käsin lisäämällä osia osaluetteloon tai tuomalla esim ERP- järjestelmästä.

Geneeristä rakennetta käytetään modulaaristen tuotteiden hallintaan. Konfigurointisäännöillä tuotetaan tuotantokelpoinen ratkaistu rakenne, jota voi vielä muokata toimituskohtaisesti. Tavallisella ja ratkaistulla rakenteella ei ole siis muuta eroa kuin se, miten ne ovat syntyneet. Sekä tavallisesta että ratkaistusta rakenteesta voidaan tehdä yksilörakenne, jonka rakenne säilyy vaikka aliosien kehitys jatkuu ja rakenteessa olevia nimikkeitä revisioidaan.


Taulukkonimike

Tuoterakenne voi olla geneerinen. Se tarkoittaa, että rakenne ei ole yksikäsitteinen. Geneeriseksi nimikkeen tekee se, että sen rakenteessa on rivejä, joille on määritelty kenttään "Variantti" jokin arvo tai "Menekki"- kentän arvo ei ole numeerinen.