Nimikkeistön ja rakenteiden tuonti

Yleistä

Nimike yksilöi tuotteen tai sen komponentin yksikäsitteisesti. Nimike sisältää useita erilaisia tietoja, mm. Tunnus, Kuvaus1, Kuvaus2, Luokite, Materiaali, Tiheys, Standardi, Paino jne.  Nimikkeen tunnus on osalle tai kokoonpanolle ikään kuin ”sosiaaliturvatunnus”, jonka perusteella nimike voidaan erottaa muista.

Esimerkki eri tyyppisistä nimikkeistä:

Ostettavat nimikkeet: raaka-aineet eli materiaalit, kuten pellit, valmisprofiilit, muovit, maalit, liimat, valettavat materiaalit, sekä erilaiset valmiskomponentit, kuten ruuvit, mutterit, laakerit, sähkömoottorit, pneumatiikkaventtiilit.

Valmistettavat nimikkeet: yksittäiset osat, osakokoonpanot ja loppukokoonpanot, vaikkei niitä olisi tarkoitettu sellaisenaan myytäväksi.

Myytävät nimikkeet:  erilaisia kaupallisesti paketoituja kokonaisuuksia, jotka myydään yhdellä ”hintalapulla”, olivatpa ne sitten yksittäisiä osia tai kokoonpanoja.  Myytävät nimikkeet ovat itse asiassa  tuotteita.

 

 

Tällä sivulla

Nimikkeen tiedot

Tunnus:  Nimiketunnus yksilöi nimikkeen. Tunnus koostuu yleensä numeerisesta sarjasta, jonka etuliitteenä voi olla myös kirjaimia.Yleensä valitaan omat numerosarjat erikseen ainakin valmistettaville, ostettaville sekä myytäville nimikkeille. Tunnussarjat määritellään asiakaskohtaisesti. Pakollinen.

Versio: Versiolla tarkoitetaan nimikkeen yhteensopivaa muutosta, eli versioitu nimike korvaa edellisen version. Versiotunnus voi olla positiivinen kokonaisluku, kirjain tai kirjaimen ja kokonaisluvun yhdistelmä. Pakollinen.

Tila: Tilamallin avulla määritellään nimikkeen työkierto, esim. luonnos, valmis, hyväksytty. Määritellään asiakaskohtaisesti. Pakollinen.

Tuoteryhmä: Tuoteryhmä  ohjaa nimikkeen oletustietojen syntymistä ERP-järjestelmään, esim. materiaali, puolivalmiste, tuote, komponentti. Voidaan määritellä asiakaskohtaisesti.

Pohjanimike: Tämä tieto ohjaa yhdessä Tuoteryhmä-tiedon kanssa nimikkeen oletustietojen syntymistä ERP-järjestelmään. Pakollinen.

Yksikkö: Nimikkeen perusyksikkö, jonka mukaisesti nimikettä kulutetaan tuoterakenteessa, esim. kpl, kg, m.  Voidaan määritellä asiakaskohtaisesti. Pakollinen.

Kuvaus: Yleisnimitys, joka voidaan kirjoittaa vapaasti tai valitaan nimikesanastosta. Suositus on, että kuvaus valittaisiin nimikesanastosta, jotta kaikki käyttäisivät samoja kuvaustekstejä ja tekstit voidaan sitten myös Flow.n sanakirjan avulla kääntää eri kielille  vaikkapa varaosakirjaan. Pakollinen.

Kuvaus (en): Yleisnimityksen englanninkielinen versio, joka voidaan kirjoittaa vapaasti tai joka tulee automaattisesti nimikesanastosta Kuvaus-kenttään valitun nimityksen perusteella, mikäli Flow'n sanakirja on käytössä.

Luokite: Nimikkeen luokitetieto, jolla nimike voidaan luokitella yleisesti tunnettuihin materiaaliryhmiin. Luokite on hierarkinen tieto ja valintaikkunan saa auki kentän vieressä olevasta kolme pistettä sisältävästä painikkeesta. Määritellään asiakaskohtaisesti. Pakollinen.

Mitat: Vapaa tekstikenttä, jossa voi kuvata nimikkeen päämitat.

Materiaali: Vapaa tekstikenttä, jossa voi kuvata nimikkeen materiaalin.

Hankintatapa: Kuvaa nimikkeen hankintatapaa, esim. alihankinta, omavalmiste, ostettava.

Paino: Nimikkeen paino, jonka järjestelmä laskee automaattisesti CAD-mallin ja materiaalitietojen pohjalta. Osalle lasketaan paino materiaalinimikkeen tiheyden ja mallista lasketun osan tilavuuden avulla. Kokoonpanolle paino lasketaan rakenteen osien summana kerrottuna rakenteen määrätiedoilla. Paino on myös mahdollista syöttää käsin tähän kenttään, jos sen laskeminen ei ole mahdollista riittävällä tarkkuudella. Tässä tapauksessa on muistettava laittaa rasti nimiketietojen Punnittu-kohtaan, jolloin järjestelmän laskenta-automatiikka ei ylikirjoita syötettyä arvoa.

Painon laskenta: Oletus, punnittu tai mallista. Arvolla oletus paino lasketaan mallista.

Tiheys: Nimikkeen tiheys, jota käytetään pääasiassa materiaalinimikkeillä. Arvo annetaan yksikössä kg/m3 ja arvon perusteella tehdään osien painon laskentaa CAD-järjestelmässä.

Standardi:Vapaa tekstikenttä, jossa voi kuvata nimikkeeseen liittyvän standardin.

Varastoitava: Määrittää onko nimike varastoitava.

Hankintakustannus: Määrittää sen, liittyykö nimikkeeseen joitain hankintakustannuksia kuten osto- tai valmistuskustannuksia.

Varaosa: Määrittää, onko nimike varaosa.

Kulutusosa: Määrittää, onko nimike käytössä kuluva osa.

ABC-luokka: Määrittää nimikkeen ABC-luokan.

Julkisuusaste: Ohjaa nimikkeiden käyttöoikeuksia järjestelmässä. Kaikki nimikkeet saavat perustettaessa oletusarvoisen julkisuusasteen, esim. sisäinen.

Siirron esto: Tieto estää nimikkeen siirtymisen ERP järjestelmään, vaikka nimike muuten olisi siirtokelpoinen.

Siirto: Aikaleima, joka kertoo koska nimike on viimeksi siirretty ERPiin. Järjestelmä täyttää.

Perustaja: Nimikkeen perustanut käyttäjä. Järjestelmä täyttää.

Luotu: Aikaleima, joka kertoo koska nimike on perustettu. Järjestelmä täyttää.

Omistaja:Tarvittaessa voidaan kirjata nimikkeen omistajatieto.

Vastuuhenkilö: Nimikkeen jatkokäsittelystä vastaava henkilö. Tieto määritellään nimikkeen tilan vaihdon yhteydessä.

Esikatselukuva: Voidaan valita nimikkeelle esikatselukuva.  Jos nimike on mallinnettu, esikatselukuva syntyy automaattisesti.

Ilmiasu: Määrittää, mihin nimikkeeseen liittyvän 3D-mallin ilmiasuun nimike viittaa. Oletusarvoisesti kenttä on tyhjä, joten nimike viittaa yleisesti koko 3D-malliin. Syöttämällä kenttään CAD-ilmiasun koodi saadaan nimike kohdistettua mallin tiettyyn ilmiasuun.

Parametrit:Kentän arvolla on mahdollista ohjata nimikkeeseen liittyvän 3D-mallin muuttujien arvoja. Esim. sama 3D malli ruuvista voi saada eri pituuksia.

 

 

Nimikkeiden tuonti

Flow käyttöönotossa yrityksen nimikkeet ja rakenteet tuodaan yleensä järjestelmään massa-ajona sellaisesta järjestelmästä, missä nimikkeet ja rakenteet ovat parhaassa kunnossa, yleensä ERP järjestelmästä, mikäli sellainen on käytössä.  Tuonti tehdään Excel taulukon avulla, nimikkeet omana taulukkona ja rakenteet yleensä useammassa eri Excel taulukossa, jossa yksi Excel taulukko sisältää aina kokonaisia rakenteita. Excel taulukkojen muoto on määriteltävä tässä ohjeessa esitetyllä tavalla. Excel taukon avulla voidaan siis luoda uusia nimikkeitä tai päivittää jo olemassa olevien nimikkeiden tietoja.

Alla esitetty nimikekortin kenttien nimet ja selite sekä pakollisuus:

Kentän nimiKentän kuvausSelitePakollisuus
OBJCODETunnusNimikkeen yksilöivä tunnusX
OBJNAMENimiYleensä sama kuin nimi 
EXTVCID VersiotunnusOletuksena "0" 
STATUSID Tilan idValintatyyppinen kenttä, olletuksena draft (yleensä asiakaskohtainen) 
ITEMGROUP TuoteryhmäValintatyyppinen kenttä (asiakaskohtainen)X
TEMPLATEITEM PohjanimikeValintatyyppinen kenttä (asiakaskohtainen) 
UNIT YksikköValintatyyppinen kenttä (KPL,KG,KPL,MM,M2,PKT)X
DESCR Kuvaus X
DESCR1_FI Kuvaus 1DESCR ja DESCR1_FI tarkoittavat samaa tietoa 
DESCR2_FI Kuvaus 2  
DESCR1_EN Kuvaus 1 (en)  
CLASSIFICATION LuokiteValintatyyppinen kenttä (asiakaskohtainen)X
MARK_STD Mitat  
SPEC Materiaali  
PURCHASE HankintatapaValintatyyppinen kenttä 
WEIGTHPaino  
MEASUREDPunnittu (checkbox)"on" tai tyhjä 
DENSITYTiheys  
STANDARDStandardi  
INSTOCKVarastossa (checkbox)"on" tai tyhjä 
USE_PURCHASECOSTHankintakustannus (checkbox)"true" tai tyhjä 
SPAREPARTVaraosa (checkbox)"on" tai tyhjä 
WEARPARTKulutusosa (checkbox)"on" tai tyhjä 
ABC_CLASSABC-luokiteValintatyyppinen kenttä (A,B,C) 
CREATOR.USER_BYUSERNAMEPerustaja  
AUTHOR.USER_BYUSERNAME Muuttaja  
TIMESTAMP CREATIONTIME Perustamispvm  
MODIFIEDTIME Muutettu pvm  
OWNER Omistaja  
PUBLICITY JulkisuusValintatyyppinen kenttä  i = sisäinen oletus p = yleinen s = luettavissa 
PRODUCT.LINK_BYNAME Tuotelinkki, nimi  
PROJECT.LINK_BYNAME Projektilinkki, nimi  
PROJECT.LINK_BYCODE Projektilinkki, tunnus  
MODEL.LINK_BYCODEMallilinkki, nimi  
DRAWING.LINK_BYCODEPiirustuslinkki, nimi  
CUSTOMER.LINK_BYNAME Asiakaslinkki, nimi  
PDMOBJECTTYPEID ObjektityyppiVakioteksti 'item"X
BASEJCLASS
Vakioteksti 'item"X
OBJVCID   
VENDOR Toimittaja  
SALESDICTIONARYID1   
VIEWERFILEID   
SPDESCR1_FI Varaosakuvaus, suomi   
PREVENTTRANSFER Siirron esto  "on" tai tyhjä 
COMMENTMuutoksen kuvaus  
READONLY    
CLASSIFICATION2    
STATENAME    
COMPONENT_REPRE Ilmiasu   
HIERPERM    
PIC_ID   
DESCRIPTION2_FIMyyntikuvaus 2, suomi   
TRANSFERED_I   
COMPONENT_LIBRARY   
EDITABLE_UNITPRICE   
MODBOOKLET_IMG   
DESCRIPTION2_ENMyyntikuvaus 2, englanti  
SALESDESCR1_FI   
OBJNAME Nimi, myyntitiedot  
PRODUCTINSTANCE.LINK_BYCODE   
DICTIONARYID2   
COLORVäri  
PARENTOBJNAME    
SPDESCR1_SV    
STATENAME_EN    
SPDICTIONARYID1   
COMPANY   
SPDESCR1_DE   
ALLOWPRICING   
COMPONENT_PARAMETERSParametrit CAD komponentin parametrit  
DESCR2_EN   
MODBOOKLET   
SALESDESCR1_EN   
STATUSID    

 

Huomioitavia asioita:

  • Mikäli kenttä on valintatyyppinen sekä pakollinen, Excel taulukossa olevan arvon on oltava tallennettuna Flow'n ennen tuontia, kuten luokitteet.
  • Kenttä STATUSID ei ole pakollinen. Mikäli kenttä jätetään tyhjäksi, ohjelma täydentää nimikkeelle STANDARD tilamallin ensimmäisen tilan (draft). Mikäli asiakkaalle on määritelty oma tilamalli, Vertex toimittaa tietokantaan tallennettavat työkierron tunnukset asiakkaalle. Nimikekortilla näkyvä arvo ei ole sama kuin mikä tallentuu tietokantaan.
  • OBJNAME -kenttä on vapaasti täytettävissä, käytetään ainoastaan nimikkeen myyntiedoissa

Excel taulukon avulla voidaan myös päivittää nimikkeen tietoja, esim. halutaan muuttaa kuvaustekstiä. Tällöin tuontidialogissa valitaan päälle rasti "Ohitan pakollisten tietojen tarkistus". Yksinkertaisimmillaan nimikkeen päivityksessä Excel taulukkoon tarvitaan vain kentät PDMOBJECTTYPEID, BASEJCLASS, OBJCODE sekä päivitettävä kenttä.  Nimikkeen tietoja  ei sen sijaan voi tyhjentää Excel taulukon avulla.

Excel taulukon avulla voidaan myös luoda liitoksia nimikkeen ja tuotteen, projektin, asiakaan, mallin tai piirustuksen välille. Tällöin on huomioitava, että liitoksiksi määritellyt objektit ovat olemassa Flow'ssa ennen tuontia.

 

 

Kun Excel taulukko on valmis, voidaan aloittaa nimikkeiden tuonti.

 

Tuontidialogi:

Ohita pakollisten kenttien tarkistus:  Flow-nimikkeen tiedoissa pakollisia kenttiä ovat mm. luokite ja kuvaus. Nimiketietoja tuotaessa käyttäjä voi valita, että data tuodaan sellaisenaan. Pakollisia kenttä ei tarkisteta.

Sallitaan tuonti dokumenttien aiempiin revisioihin: Normaalisti Flow sallii muutokset vain viimeisimpään revisioon. Jos tuonnissa erityisesti halutaan päivittää aikaisempien revisioiden tietoja, on se tällä valinnalla mahdollista sallia.

Aseta tuotaville nimikkeille siirretty tieto päälle: Flow-nimikkeiden automaattinen siirto ERP-järjestelmään on aina aktivoitu, kun ERP-liityntä on asennettu. Mikäli nimikkeet on saatu Exceliin tuotannonohjausjärjestelmästä, ei ole mitään syytä lähettää ko. nimikkeitä takaisin ERPiin. Asetetaan tuonnin yhteydessä nimikekortille päälle "Siirretty" -tieto päälle, jolloin ERPistä haettu nimike ei siirry takaisin.

Luo pdf-tiedostot automaattisesti: Nimikkeiden osalta tällä valinnalla ei ole merkitystä, koska nimikkeillä ei ole tiedostoa (paitsi liittyvällä mallilla ja piirustuksella).

Lisää keräilykoriin: Jos halutaan tuonnissa laittaa kaikki tuotavat nimikkeet keräilykoriin jakokäsittelyä varten, voidaan se tällä valinnalla tehdä. Keräilykorissa on helppo tehdä massamuutoksia juuri tuotujen nimikkeiden dataan.

Olemassa olevan tunnuksen käsittely: Käyttäjän valinnan mukaan tuonti varottaa käyttäjää, mikäli nimike samalla tunnuksella on jo olemassa.

Objektityyppi tuotaessa ilman ominaisuustetoja: Jos Excel-siirtotiedostosta on jäänyt objektityypin määrittely pois, tässä voidaan asettaa oletus tuotavan objektin tyypille (nimike, malli, piirustus, projekti,...)

 

Rakenteiden tuonti

Kun nimiketiedot on tuotu Flow järjestelmään voidaan tuoda myös rakenteet esim. ERPistä Excel taulukon avulla. Samassa Excel taulukossa voidaan tuoda useita rakenteita, mutta rakenteiden on oltava "kokonaisia" eli samaa rakennetta ei voi jakaa useampaan eri taulukkoon. Rakenteet tuodaan äiti-lapsi pareina. Rakenteessa tuotavat nimikkeet on nimikesiirrossa jo tuotu Flow'n.

Rakenteen siirtotiedoston muoto:

KenttäKentän kuvausSelitePakollisuus
PDMLINKTYPEVakioteksti "itemitem"Pakollinen tieto rakenteen importissaX
PARENTOBJCODEÄitikoodi (OBJCODE)NimikekoodiX
PARENTOBJCODEÄitinimikkeen (EXTVCID)Oletuksen aktiivinen versio (viimeisin) 
CHILDOBJCODELapsinimikkeen tunnus (OBJCODE)Lapsinimikkeen nimiketunnusX
CHILDEXTVCIDLapsinimikkeen versiotunnus (EXTVCID)Lapsinimikkeen versiotunnus 
OPTQUANTITYLukumääräNimikkeiden lukumäärä tässä rakenteessaX
PNOOsan numero rakenteessaOsan numero tässä rakenteessaX

 

Tuontidialogi on vastaava kuin yllä oleva nimikkeiden tuonti.