Käyttöoikeudet yhteistyöverkostossa 2018

Yrityksesi tiedon pitää olla kaikkien sitä tarvitsevien käsillä, mutta sen saantia pitää pystyä kontrolloimaan, jotta se ei vuoda väärille tahoille. Vertex Flow tarjoaa työkalun yhteistyöverkostosi tarpeisiin. Esimerkiksi alihankkija pääsee käsiksi suunnittelutietoon tarkasti, turvallisesti ja tehokkaasti, määrittelemilläsi oikeuksilla.


Hajautetun toiminnan työkalu: hierarkkiset oikeudet ja roolikohtainen näkyvyys

Hallitse tuoterakenteen oikeuksia osa- eli alirakennekohtaisesti: salli yhteistyökumppaniesi pääsy vain tarpeelliseen tietoon ja estä pääsy kaikkeen muuhun. Anna alihankkijoillesi pääsy kokoonpanon yksittäisten osien suunnittelutietoon, esimerkiksi:

 • Säiliöiden valmistaja saa vain lukea nimiketiedon ja piirustukset,
 • Sopimusvalmistaja saa myös muokata nimiketietoa, piirustuksia ja malleja,
 • Valuvalmistaja saa lukea osan kaikkea tietoa, mutta vain hyväksyttyjen nimikkeiden osalta. Jos nimikkeestä on uudempi revisio luonnostilassa, sitä ei näytetä.


Esimerkin luku- ja muokkausoikeuksien jakelu eri alihankkijoille tehdään Hierarkkisilla oikeuksilla. Valuvalmistajan pääseminen pelkästään hyväksyttyihin dokumentteihin määritellään Roolikohtaisella näkyvyydellä.Katso alta uusista oikeuksista yksityiskohtaisenpaa tietoa

Anna päänimikkeelle oikeudet, jotka koskevat koko rakennetta

Muokkaa nimikkeen oikeuksia (Nimike > Oikeudet). Lisää ryhmä (esim alihankkija), jolle haluat antaa oikeudet koko rakenteeseen (nimikkeisiin). (Vertex ID: PDM-9143) 

 • Valitse "Periytyy rakenteeseen".

 • Valitse nimikkeeseen liittyvät mallit, piirustukset ja dokumentit, jos haluat että ryhmä saa niihin samat oikeudet kuin nimikkeisiin.

         

Poista periytyvät oikeudet päänimikkeen avulla koko rakenteelta

Hae se päänimike, jonka avulla on ryhmälle (alihankkijalle) annettu oikeudet rakenteeseen.

Tyhjennä valintaruutu sarakkeesta Periytyy rakenteeseen.

Tämän jälkeen ryhmän (alihankkijan) jäsenet eivät enää näe tätä nimikettä tai sen alirakenteen nimikkeitä, eikä niihin liittyviä objekteja.

Estä oikeuksien periytymisen nimikkeelle ja sen alirakenteelle

Kun haluat suojata jonkin nimikerakenteen ylemmän tason nimikkeen kautta mahdollisesti tulevilta periytyviltä oikeuksilta, voit tehdä sen (Nimike > Oikeudet) tyhjentämällä valintaruudun Salli periytyvät hierarkkiset oikeudet.


Tällä samalla tavalla poistat hierarkkiset oikeudet alirakenteelta.

Kun tyhjennät valintaruudun em. kohdasta, oikeudet poistuvat nimikkeeltä ja rekursiivisesti sen alla olevilta nimikkeiltä.

Estä turha hierarkkisten oikeuksien periyttäminen sellaisille nimikkeille, joiden pitäisi muutoinkin näkyä kaikille käyttäjille.

Tällaisia nimikkeitä ovat mm. tietyt vakiokomponentit, kuten ruuvit ja mutterit sekä raaka-aineet. Määrittele esto ko. luokitteille. Näin saat nimikkeiden ja dokumenttien käsittelyn toimimaan nopeammin. MS2 (Vertex ID: PDM-9150).

Tee esto muokkaamalla käyttöoikeussääntöjä ja valitsemalla valintaruutu Force Inheriting Hierarchical Permissions Off

Portaali:

System Administration > Users and Permission > Permission Rules > valitse oikeussääntö > View/edit matrix

Jos periytyminen on estetty, näet linkin sääntöön, joka estää periytymisen

Toiminnolla Nimike > Oikeudet voi katsoa ja muokata oikeuksia (jos omat oikeutesi tähän riittävät).

Niissä tapauksissa, joissa oikeuksien periytyminen on estetty jonkin oikeussäännön perusteella, on kohta Salli periytyvät oikeudet passiivisena ja vieressä on kerrottu tähän liittyvä sääntö. Sääntö toimii myös linkkinä.

Rakenteeseen lisätty nimike perii hierarkkiset oikeudet nimikkeeltä

Jos nimikerakenteelle on annettu hierarkkiset oikeudet, siihen lisätty nimike perii oikeudet ylemmän tason nimikkeeltään automaattisesti. (Vertex ID: PDM-9147)

Hierarkkisia oikeuksia ylemmältä tasolta perineen nimikkeen rakenteen oikeudet päivitetään, jos nimike poistetaan rakenteesta.

Kun poistat nimikkeen, jolla on perittyjä hierarkkisia oikeuksia, niin tämän nimikkeen ja sen alirakenteen nimikkeen oikeudet käydään läpi, ja niistä poistetaan peritty oikeus. (Vertex ID: PDM-9148)

Myös dokumentin hierarkkiset oikeudet päivitetään liitynnän muuttuessa.

Kun dokumentti liitetään nimikkeeseen tai liityntä poistetaan nimikkeeltä, jolla on perityviä oikeuksia, niin myös dokumentin oikeudet päivitetään tilannetta vastaavaksi. (Vertex ID: PDM-9202).
Ohjelma kertoo, jos oikeuksien päivitys ei onnistunut

Kun nimikerakenteeseen tehdään lisäyksiä tai poistoja, ohjelma kertoo kuinka moneen nimikkeeseen tehtiin muutoksia. Jos oikeuksien muutoksia ei onnistuttu tekemään johonkin rakenteen haaraan, ohjelma kertoo tämän nimikkeen tunnuksen. (Vertex ID: PDM-9216).


Mallien ja piirustusten näkyvyyttä voidaan ohjata nimikkeen tilan mukaan

Kun nimikerakenteelle on annettu hierarkkisia oikeuksia, voidaan mallien ja piirustusten käsittelyoikeus sitoa nimikkeen tilaan.  (Vertex ID: PDM-9793).

 • Toiminto on käytettävissä vain ns. hierarkkisten oikeuksien yhteydessä.
 • Tämä mahdollistaa sen, että esim valmistajan edustaja pääsee katsomaan tietyn rakenteen malleja ja piirustuksia, kunhan niihin liittyvän nimikkeen tila on "valmis/hyväksytty", vaikka piirustukset ja mallit olisivat jossain muussa tilassa.
 • Toiminto tuli vasta versioon 18.0.03

Katso asiaa tarkemmin alta kohdasta "Roolikohtaisten näkymien luonti"

Roolikohtaisten näkymien luonti

Roolikohtaiset näkymät toimivat vain sellaisille rakenteille, joille on annettu hierarkkisia oikeuksia.

Portaali > Users and Permissions > Groups

 • Luo roolia varten ryhmä (Esim. "Valmistaja").
 • Liitä käyttäjä tähän ryhmään sekä Basic User-ryhmään.


Portaali > Users and Permissions > Role Views > New

 • Täytä roolin otsikkotiedot (mm roolin nimi ja kuvaus)
 • Valitse em. ryhmä kohtaan Selected Groups
 • Valitse tarvittavat objekti-tyypit kohtaa Selected Types (Esim. nimikkeet, mallit ja piirustukset)
 • Valitse tila, joka pitää olla saavutettu, jotta hierarkkiset oikeudet astuvat voimaan.


Jos haluat, että malleille ja piirustuksille ei tarvitse erikseen antaa ns. hyväksytty-tilaa, vaan että nimikkeen tila ratkaisee asian, niin laita täppä kohtaan "State on Drawing and Model is read from connented Item (Notice: affects all Role Views!)