Muokkaa hakukortteja- ja hakutuloslistoja 2018


.

Tällä sivulla:

Aloitimme edellisessä versiossa Flow'n objektien muokattavuuden parantamisen tuomalla pääkäyttäjälle mahdollisuuden muokata objektikortteja. Korteille voitiin lisätä käyttäjän nimeämiä kenttiä ja lohkoja, kenttien järjestystä voitiin muokata lohkon sisällä tai vaihtaa niitä lohkojen välillä tai kenttä voitiin piilottaa.

Olemme jatkaneet muokattavuuden parantamista mahdollistamalla hakukorttien muokkaamisen sekä mahdollistamalla kahden eri tyyppisen hakutuloslistan muokkaamisen


Objektikorttien muokkaus

  • Vaatii ns. pääkäyttäjän oikeudet eli että käyttäjä kuuluu System administrator-käyttäjäryhmään.
  • Käynnistyy kunkin objektikortin kohdalta tilannekohtaisesta valikosta Muokkaa objektikorttia.

Huomaa, että uusia kenttiä eli "komponentteja" voit perustaa vain objektikortilla.

  • Näet nämä kentät otsikoineen muita kortteja muokatessasi kohdassa Piilotetut komponentit.

Lyhyet ohjeet toimintoihin

Tallenna

  • Tallenna tekemäsi muokkaukset myös kun vaihdat muokkaamaan toista korttia, tai menetät tekemäsi muutokset.

Poistu

  • Poistuu korttien muokkaustilasta.

Palauta tehdasasetukset

  • Poistaa kaikki järjestelmään tehdyt ao. kortin muokkaukset (myös aikaisemmat) ja palauttaa niiden tilalle toimittajan tekemän oletuksen. Joten käytä tätä vain, kun haluat aloittaa kortin muokkaamisen alusta saakka.
Muokkaa objektien hakukorttia

Voit lisätä, poistaa () ja siirtää () lohkoja mielesi mukaan.

Voit lisätä, poistaa ja siirtää kenttiä eli "komponentteja" raahaamalla niitä eri paikkaan toiseen lohkoon tai piiloon.

Voit myös muokata () lohkon otsikkoa, jos haluat korostaa että ollaan haku-kortilla, eikä objektikortilla.Muokkaa haun tuloksia esittelevää laatikkoa

Korttimuoto sisältää vain yhden lohkon, johon ohjelmallisesti lisätään objektin tunnus ja selauskuva.

Voit lisätä, poistaa ja siirtää muita kenttiä raahaamalla niitä lohkon sisällä ja lohkon ja piilotettujen välillä.

Muokkaa haun tuloksia esittelevää riviä

Rivimuoto sisältää vain yhden lohkon.

Voit lisätä, poistaa ja siirtää muita kenttiä raahaamalla niitä lohkon sisällä ja lohkon ja piilotettujen välillä. Voit myös muokata kentän (sarakkeen) otsikkoa.

Huomaa, että rivin sarakkeiden leveyteen voit vaikuttaa muokaamalla () kentän eli "komponentin" suhteellista leveyttä, joka varaa sarakkeelle tilaa suhteessa kaikkien kenttien painoarvoon.

Suhteellinen leveys on reaaliluku. (Suositellaan, että käytät arvoja välillä 0,1 ..4).

  • Suhteellisen leveyden oletusarvo on 1.

Kaikkien riville tulevien kenttien suhteelliset leveydet lasketaan yhteen ja tätä käytetään kentän suhteellisen leveyden jakajana, josta muodostuva osamäärä määrää kentän leveyden.
Sivun ulkoasun (objektikortin) muokkaus tekee varmuuskopion lähtötilanteesta

Edellisestä versiosta (2017) alkaen pääkäyttäjä on voinut muokata objektikorttien muotoa ja sisältöä haluamakseen. (Vertex ID: PDM-9307)

Nyt muokkaus tekee varmuuskopion lähtötilanteesta Flow'n sisäiseen hakemistoon: templates\interface\flow\custom. Esim:

Alkuperäinen tiedosto:

  • drawing_template_custom.hbs

Varmuuskopio:

  • drawing_template_custom.hbs_backup1

Varmuuskopion palauttamiseksi riittää, että sen nimi muutetaan alkuperäiseksi.