Ajastetut tehtävät

Dokumentin toimenpidekentässä voit määritellä ajastetun tehtävän, joka suoritetaan voimassaoloajan päättymispäivänä.

Ajastettu tehtävä voi olla

 • tilan vaihto
 • dokumentin siirto Flow'n roskakoriin
 • viestin lähetys

Voit hakea dokumentteja, joille on määritelty toimenpide 

 • aloitussivun Voimassaolo päättyy -lohkon avulla 
 • dokumentin hakusivulla Toimenpide ja Voimassa päättyy -kenttien avulla

Viestit

Kun voimassaoloajan päättymispäivään on aikaa seitsemän päivää, saat ennakkovaroitusviestin ajanjakson päättymisestä. Viestistä selviää dokumentille valittu ajastettu tehtävä, ja sen suorittamisen ajankohta. Viestiä varten dokumentin toimenpidekenttään pitää valita vähintään viestin lähetys. Pelkkä voimassaoloajan valinta ei käynnistä viestin lähetystä.


Saat viestin, jos olet dokumentin perustaja, muokkaaja, omistaja tai vastuuhenkilö.


Asetukset

Viesti lähetetään oletuksena seitsemän päivää ennen voimassaoloajan päättymistä. Portaalissa voit muuttaa ennakkovaroituksen lähetysajankohtaa, yksikkö on kokonaisia päiviä.

 • Avainsana: messages.send_days_before_end_time
 • Löytyy: The Portal > System Administration > Miscellaneous > System Settings
 • Avainsanan oletusarvo on default ja se siis tarkoittaa seitsemää päivää

Viestit lähetetään käyttäen viestipohjia, jotka määritellään portaalin sivulla: The Portal > System Administration > Miscellaneous > Message Templates.

Viestipohjien nimet ovat:

 • end_date_approaching - ilmoittaa voimassaoloajan päättymisestä
 • object_to_recycle_bin - ilmoittaa että dokumentti siirrettiin roskakoriin
 • object_status_changed - ilmoittaa tilan vaihtumisesta
 • object_valid_time_ended - ilmoittaa että dokumentin voimassaoloaika on päättynyt


Tehtävät on ajastettu, ja ajoväli on oletuksena kerran päivässä klo 04:00. Ajastuksen ominaisuuksia voit säätää portaalista:

 • Asetusarvo: fi.vertex.pdmdoc.ValidDateActionThread
 • Löytyy: The Portal > System Administration > Miscellaneous > Admin Thread Processes.

Portletissa näkyvät kentät on määritelty pdmsearchresultview-taulussa objektityypillä portlet_result_enddate.