CAD-integraatio

 

CAD-tiedon organisointi

Suunnittelutietoa hallitaan Flow'ssa, vaikka CAD-järjestelmää käytetään mallien ja piirustusten tuottamiseen. CAD-lisenssejä yrityksissä on yleensä vain suunnittelutyötä tekevillä henkilöillä. Muilla henkilöillä ei yleensä ole mahdollisuutta päästä käsiksi malleihin tai piirustuksiin. Kuitenkin yrityksessä tiedon tulee olla kaikkien sitä tarvitsevien ulottuvilla. Flow-integraation avulla malleista ja piirustuksista saadaan syntymään katselutiedostot kaikille avautuvassa muodossa.

On tärkeää, että kaikki suunnittelutieto organisoidaan ja järjestetään siten, että se on helposti löydettävissä. Yhtenä osana tätä organisointia myös CAD-järjestelmällä tuotetut mallit ja piirustukset tallennetaan Flow'hun. PLM-järjestelmässä suunnittelutieto voidaan asettaa oikeaan "lokeroon" helposti löydettäväksi koko organisaation käyttöä silmälläpitäen liittämällä se oikeaan asiayhteyteen. Mallin ja piirustuksen palautuksen yhteydessä Flow'hun syntyy - asetuksista ja valituista optioista riippuen - CAD-kuvat ja mallit myös PDF-, DXF- tai DWG-muodosssa. Näissä formaateissa mallit ja piirustukset on kaikkien tarkasteltavissa ilman CAD-lisenssiä.

CAD-järjestelmästä riippumatta työskentely tapahtuu "nimike edellä". Nimike tulisi nähdä suunnittelun keskiössä olevaksi asiaksi. Kaikki nimikkeet – materiaalit, komponentit, profiilit ja osat – haetaan suoraan Flow'sta.  Tallennuksen yhteydessä kokoonpanon osien lukumäärät ja materiaalien menekki tallentuvat suoraan Flow'n rakenteeseen. Massa lasketaan automaattisesti osan tilavuuden ja osalle valitun materiaalin tiheyden perusteella. Laskettu massa päivittyy heti kokoonpanon kortille. Koska sekä Vertex CAD-ohjelmassa että selaimessa muokataan samaa rakennetta, myös ei-mallinnettavia nimikkeitä on helppo lisätä rakenteeseen selaimessa. Hyvä integraatio säästää aikaa ja vähentää virheitä.

Perinteisesti CAD-tiedostot on tallennettu vain johonkin hakemistorakenteeseen, josta tiedon löytäminen on vaikeaa. Flow'hun syntyy palautuksen yhteydessä suunnitelmaa kuvaavaa (malli tai piirustus) metatietoa, kuten kuvaus, luokite, päiväykset, jne. Näiden tietojen perusteella suunnittelutietoa voidan etsiä. Vielä helpommin tieto on löydettävissä käyttämällä liitoksia. Liitoksilla voidaan esittää laajempia kokonaisuuksia, kuten mihin asiakasprojektiin tai tuotteeseen suunnittelutieto liittyy. Projektin kaikkia piirustuksia tai malleja ei tulisi liittää tuotteeseen tai projektiin.  Malli ja piirustus liitetään nimikkeeseen ja nimikkeen kautta löytyvät sekä malli että piirustus. Laajempia kokonaisuuksia tarkasteltaessa projekti tai tuote löytyvät helpoimmin. Projekti löytyy helpoiten etsimällä ensin asiakas, jolle projekti on tehty.

Tuetut CAD-järjestelmät

Vertex G4

Vertex G4 Plant

Vertex ED

Vertex HD

SolidWorks