SolidWorks

SolidWorks käyttö


SolidWorksin käyttö ei mallinnuksessa tai kokoonpanojen hallinnassa poikkea normaalista mitenkään vaikka Flow-intergraatio olisi käytössä. Ainoastaan ohjelmaa käynnistettäessä kirjaudutaan sisään. Mallit ja piirustukset avataan ja tallennetaan Windows-hakemistorakenteita käyttäen kuten ilman integraatiotakin. Integraatio aktivoituu vasta palautettaessa mallia Flow'hun. Siinä käyttäjä syöttää nimikkeen metadatan.

SISÄLLYS

CustomFlow


Periaate on se, että osa- ja kokoonpanomalleille ja/tai niiden konfiguraatioille annetaan CustomFlow:n avulla nimiketieto, joka siirretään Flow:hun. Nimikkeiden lisäksi malleista siirtyvät step- ja 3d pdf- tiedostot objektille "Malli (Muu)" ja piirustuksista dwg- ja pdf- tiedostot objektille "Piirustus (Muu)". Lopputuloksena on alla olevan kuvan mukainen rakenne:

Käynnistys

Käynnistä SolidWorks. Käynnistyksen yhteydessä näkyy CustomFlow'n lataukseen liittyvä ilmoitus Loading add-in: CUSTOMTOOLS 2017", mikäli SolidWorksin asetuksissa on määritelty CustomFlow käynnistymään SolidWorksin käynnistyksen yhteydessä. Tämä voidaan määrittää kappaleessa Hallinta esitetyllä tavalla.

CustomFlow'n latauksen yhteydessä käyttäjän pitää myös kirjautua sisään CustomFlow'hun omalla käyttäjätunnuksellaan. Kun käynnistät SolidWorks:n, avautuu dialogi, jolla kirjaudut CustomFlow:n kautta Vertex Flow:hun. Jos käyttäjä valitsee "Remember me", CustomFlow muistaa vimeisimmän kirjautumisen yhteydessä käytetyn käyttäjätunnuksen. Tällöin kirjautumista ei tarvita eikä kirjautumisikkunaa näytölle ilmaannu. Oheisessa kuvassa kirjaudutaan tunnuksella "admin", joka on pääkäyttäjän tunnus.

Jos kuitenkin halutaan vaihtaa käyttäjätunnusta, tämä voidaan tehdä CustomFlow Administration -työkalulla. Siinä voidan kirjautua ulos CustomFlow'n tietokannasta, minkä jälkeen sisäänkirjautumisikkuna ilmaantuu SolidWorksin käynnistyksen yhteyteen jälleen.

Käyttö

Huomaa, että SolidWorksin originaalitiedostot (mallit ja piirustukset) tallennetaan kuten ennenkin. CustomFlow ei aiheuta mitään muutoksia originaalitiedostojen tallennukseen. Sen sijaan mallin nimiketiedot ja rakenteet tallentuvat Flow'hun. Myös mallin ja piirustuksen muut tiedostomuodot (step, pdf ja dwg) tallentuvat Flow'hun.

CustomFlow:ssa on seuraavat kolme päätoimintoa:

 1. Nimiketietojen syöttö
 2. Siirto Flow:hun
 3. Asetukset
Nimiketietojen syöttö

Nimikkeen tietojen syöttö kannattaa aloittaa nimikkeen tunnuksen valinnalla. Käyttäjällä on kolme vaihtoehtoa:

 • Flow'n sarjasta
 • Kirjoita käsin
 • Hae Flow'n nimike

Jos on mallinnettu uusi malli tai kokoonpano, jolle halutaan perustaa uusi nimike, yleensä kannattaa valita nimiketunnus Flow'n sarjasta. Valinta tehdään painonapilla "01", jolloin käyttäjä saa valittavakseen Flow'n sarjan. Teknisesti on myös mahdollista kirjoittaa uuden nimikkeen tunnus käsin, mutta tällöin pitää itse huolehtia siitä, että kyseistä nimiketunnusta ei Flow'sta vielä löydy.

Jos mallin nimike on Flow'ssa jo olemassa ja halutaan ainoastaan valita Flow'n nimike CustomFlow'n käyttöliittymään, valitaan Kuvaus-kentän oikealla puolella oleva painonappi. Tämä käynnistää hakutoimenpiteen Flow'sta ja näytölle avatuuu Flow-nimikkeen hakunäyttö. Oehisessa esimerkissä käyttäjä on syöttänyt hakunäyttöön ainoastaan Flow'sta etsittävän nimikkeen tunnuksen alun (12*), joka tuottaa 300 nimikkeen valintalistan.

Kun nimike on valittu, nimikkeen tiedot saadaan CustomFlow'n käyttöliittymään näkyviin valinnalla "Link" tai "Copy". Valinnalla "Link" nimikkeen kentät näkyvät CustomFlow'n käyttöliittymässä harmaina. Käyttäjä ei pysty CustomFlow'ssa tietoja muuttamaan. Valinnalla "Copy" kentät ovat "auki" ja käyttäjä voi tietoja muuttaa CustomFLow'n käyttöillttymässä.

Huomaa, että CustomFlow on tarkoitettu työkaluksi, jolla SolidWorks-mallin nimiketiedot voidaan syöttää tai valita Flow'sta, minkä jälkeen nimike ja malli palautuvat Flow'hun. Integraatio ei toimi niin, että valinnalla "Link" nimikkeen tiedot päivittyisivät CustomFlow'n käyttöliittymään sitä mukaa kun tietoja Flow'ssa muutetaan.

Uutta nimikettä perustettaessa lähes kaikki kentät on käyttäjän vapaasti täydennettävissä. Poikkeuksen muodostaa erityisesti seuraavat kentät:

 • Luokite
 • Yksikkö
 • Tuoteryhmä

Luokite pitää valita Flow'n luokitevalintalistalta. Nimikkeelle saadaan tällä tavalla samat luokitteet kuin Flow'n omassa käyttöliittymässä valittaessa. Yksikön ja tuoteryhmän valinta tehdään myös valitsemalla Flow'n tarjoamasta valintalistasta haluttu arvo. Kuvaus on periaatteessa vapaasti kirjoitettavissa, mutta yleensä Flow'ssa on käytössä sanakirja, josta kuvaustieto valitaan. CustomFlow'n käyttöliittymä ei tällä hetkellä (29.12.2017) tue Flow'n sanakirjavalintaa, mutta tämä pitää huomioida nimikken kuvasta kirjoitettaessa.

Flow on yleensä nimikemaster, joten nimikkeen tietoja pitäisi ylläpitää lähinnä Flow'n selainkäyttöliittymässä. Profiilin asetuksisa voidaan kuitenkin määritellä lähes mikä tahansa kenttä uudelleenpäivittyväksi siten, että datan muutos CustomFlow'n käyttöliittymässä päivittyy Flow'n nimikkeen tietoihin.Tämä asetus esitellään Profiili-sivulla kohdassa "Uudelleenpäivittyvyys". Käytettäessä CustomFlow'n "uudelleenpäivittyvyys" ominaisuutta käyttäjän tulee itse huolehtia siitä, mikä muokkaustoiminto on laillinen, koska ominaisuuden myöstä nimikkeen tietoja voidaan muokata sekä suoraan Flow'hun (selainkäyttöliittymässä) sekä CustomFlow'n kautta.Export-toiminto

Kun nimikkeen tiedot on syötetty (vähintään kaikki pakolliset kentät), voidaan nimikken data siirtää Flow'hun. Nimikken tiedot kuitataan ensin valmiiksi (katso oheinen kuva) ja sen jälkeen käynnistetään Export-toiminto erikseen (oikeanpuoleinen kuva).

Osamalli

Export-toiminnossa näkyy se mitä ollaan Flow'hun palauttamassa. Jos mallista on nimiketietojen ohella tehty  piirustus, myös piirustus näkyy Export-dialogissa omalla rivillä. Ohessa on esitetty palautusdialogi, jossa malli ja siihen liittyvä piirustus palautetaan Flow'hun.

Kun suunnitteludata on siirretty Flow:hun, saat näkyviin luettelon siirretyistä objekteista. Lopuksi sulje Export- dialogi valinnalla "Close".

Export-toiminnossa palautuu Flow'hun:

 • Nimike
 • Malli tyyppinä "Malli muu"
 • Liittyvä piirustus tyyppinä "Piirustus muu" 

Piirustus palautuu Flow'hun dwg- ja pdf- muodossa. Piirustuksen ja nimikkeen välille syntyy liitos. Mallin ja palautuvan nimikkeen välille syntyy myös liitos. Malli palautuu Flow'hun step- ja pdf-muodossa.Jos palautukseen sisältyy nimikkeitä, joilta puuttuu pakollisia tietoja, export ei käynnisty. Sen sijaan palautusdialogiin merkataan puutteelliset rivit punaisella. Valitsemalla punaisella rivillä hiiren oikealla valikko ja sieltä "What's wrong", näet, mitä kenttätietoja puuttuu. Oheisessa esimerkissä pakollinen "Kuvaus"-kenttä on tyhjä.


Kokoonpanomalli

Alla kokoonpano, jossa kaikkien osien tietoja ei ole annettu. Jos joitain nimikkeitä ei haluta siirtää, ne voi jättää osaluettelosta pois ”Excluded from BOM”- täpällä:

Konfiguraatiot

Uuden konfiguraation teet SolidWorks:ssa normaalilla tavalla. Huomioi, että jos ja kun konfiguraatio kuvaa omaa nimikettänsä ja osaluetteloansa, valitse alla olevan kuvan mukainen asetus konfiguraation ominaisuuksista:
Asetuksista

Käännökset

Koska CustomFlow tuottaa dwg- ja pdf- tiedostot SolidWorks:sta, on varmistettava, että mahdollinen G4Flow- taustakääntäjä ei käännä dwg- tiedostoja uudestaan pdf:ksi. Tämä säädetään pääkäyttäjän toimesta Flow:n asetuksissa.

CustomFlow:n tuottamat step- mallit G4 taustakääntäjä voi kääntää vxm- muotoon, jolloin niitä voidaan käyttää Vertex G4:ssä esim. kokoonpanon (nimikkeellisinä) osina.

Yksiköt

Voit vaihtaa SolidWorksin käyttämät yksiköt: