Käyttöönotto omassa yrityksessä
Käyttäjät

Asennuksen jälkeen pääkäyttäjän ensimmäinen tehtävä on perustaa käyttäjätunnukset. Käyttäjätunnusten määrä ja tyyppi riippuvat yritykseen hankituista käyttäjälisensseistä. Jokainen käyttäjä tulee asettaa ryhmään "Basic users". Pääkäyttäjä kuuluu lisäksi ryhmään "System Administrator" - tästä on jo asennusohjelma huolehtinut. Tarvittavat käyttöoikeudet edellyttävät uusien ryhmien perustamista. Organisaatio on yksi tapa ryhmitellä käyttäjiä Flow'ssa. Asennuspaketissa valmiina oleva yksi organisaatio yleensä riittää ja käyttäjät voidaan liittää siihen, mutta sen nimi voidaan vaihtaa paremmin kuvaavaksi .

Tuo data

Tuomalla Flow'hun G4:n aineistoa (malleja ja  piirustuksia) sekä nimikkeitä esim. ERP-järjestelmästä saadaan Flow tukemaan yrityksen omaa suunnitteluympäristöä. Jos CAD-järjestelmään on tehty oma komponenttikirjasto, se voidaan tuoda Flow'hun kaikkien käyttäjien ulottuville.

Sovi pelisäännöt

Koska kaikki yritykset toimivat eri tavoilla, ei ole mahdollista yksiselitteisesti kuvata miten tuotteet, dokumentit, projektit, nimikkeet ym. pitää luokitella ja linkittää ja miten eri asioiden työkierto etenee. Tästä syystä Flow'n käyttöönoton lopputuloksena pitää olla yrityskohtainen ”huoneentaulu” - toimintaohje, jossa on kuvattu, miten yrityksen tuotteen elinkaaren hallinta toimii, mitä se konkreettisesti tarkoittaa ja mitä Flow'n toiminnallisuuksia siinä käytetään ja miten. Joskus kannattaa muuttaa Flow'n toiminnallisuutta (eli asetuksia), joskus taas omia prosesseja. Flow-käyttöönotossa on mahdollista myös muuttaa toimintatapoja: ”Exitus acta probat”.

Aloita työt

Kun käyttäjätunnukset on perustettu ja käyttäjät asetettu oikeisiin ryhmiin, voidaan aloittaa työskentely Flow-järjestelmällä. Monissa suomalaisissa yrityksissä toiminta perustuu asiakaskohtaisiin sovituksiin ja asiakasprojekteihin. On siis luontevaa aloittaa perustamalla projekti, asiakas ja nimike. Näiden välille tehdään liitoksia. Liitokset kuvaavat asiayhteyksiä. Kun liitetään asiakas ja projekti toisiinsa, voidaan tarkistaa asiakkaan kortilta, mitä projekteja asiakkaalle on myyty. Liitosten avulla voidaan myös nähdä, mikä nimike/tuote on jossakin projektissa asiakkaalle toimitettu.

Tästä löydät kaikki aihealueen artikkelit: