Muokkaa objektikorttia ja hakutuloksia
Systeeminhoitaja-ryhmään kuuluvat käyttäjät voivat muokata objektin ominaisuustietojen, hakuehtojen ja hakutulosten järjestystä ja määrää. Valitse tuoterakenteesta objektityyppi ja sen tilannekohtaisesta valikosta Muokkaa korttia.

Objektikortti, hakuehtokortti ja hakutulokset

Voit  lisätä uuden kentän käyttöliitymään ja tietokantaan objektikortin kautta. Toiminto sijaitsee jokaisen lohkon lopussa ja sen nimi on: Lisää uusi komponentti.Voit lisätä kenttiä hakuehtokortille ja hakutuloksiin raahaamalla niitä vasemmanpuoleiselta sivulta oikeanpuoleiselle sivulle. Vasemmalle sivulle tulee näkyviin ne objektityypin kentät, joita ei ole vielä käytössä aktiivisena olevalla kortilla. Kentän voit poistaa hakuehdosta tai -tuloksesta raahaamalla sen vasemmalle sivulle.


Hakutulokset

Voit lisätä hakutuloksiin objektin omia metatietokenttiä (mutta et liitynnän kautta tulevia tietoja) vasemmalta oikealle raahaamalla. Rivituloksen kentät näytetään muokkaustilassa alekkain, mutta hakutulokseen ne järjestyvät peräkkäin. Hakutulosrivin sarakkeen leveys määritellään kentän ominaisuuksissa parametrilla Suhteellinen leveys. Sen arvo voi olla välillä 0.1-5  yhden desimaalin tarkkuudella. Arvo 0.5 tarkoittaa puolta kapeampaa ja arvo 2 vastaavasti kaksi kertaa leveämpää kenttää verrattuma kenttään, jonka leveydeksi on annettu 1. Punaiset kentät hakutuloksissa ovat kiinteitä otsikkotietoja joten niitä et voi poistaa etkä siirtää.


Pikahaku

Jos kuulut systemihoitaja-ryhmään, voit muokata pikahaun rivimuotoa toiminnolla:

Asetukset > Haku-välilehti > Muokkaa hakutulosta

Pikahaun korttimuotoinen tulossivu käyttää hakutuloksessa näytettävän objektityypin omaa korttimäärittelyä, joten pikahaulla ei ole korttimuotoa siihen tarkoitukseen.

Jokainen pikahaun tuloksen objektityyppi näyttää tiedot omalla kortillaan, joten pikahakua varten ei tarvitse määritellä korttimuotoa.


Muokkaussivujen toiminnot

Tallenna

 • Tallentaa sivun asiakaskohtaiseksi
 • Tallenna tekemäsi muokkaukset myös kun vaihdat toiselle välilehdelle, muutoin menetät tekemäsi muutokset
 • Tekee varmuuskopion tallennusta edeltävästä tilanteesta

Palauta tehdasasetukset

 • Poistaa kaikki järjestelmään nyt ja aikaisemmin tehdyt ao. kortin muokkaukset ja palauttaa niiden tilalle toimittajan tekemän oletuksen. Käytä tätä vain, kun haluat aloittaa kortin muokkaamisen alusta.

Poistu

 • Poistuu korttien muokkaustilasta tallentamatta.

Varmuuskopio tallennuksessa

Varmuuskopio syntyy tallennuksen yhteydessä Flow/DS-serverille kansioon: templates\interface\flow\custom. Esim:

Alkuperäinen tiedosto:

 • drawing_template_custom.hbs

Varmuuskopio:

 • drawing_template_custom.hbs_backup1

Varmuuskopion palauttamiseksi riittää, että vaihdat sen nimen alkuperäiseksi.
Käyttöliittymäkomponentit

Käyttöliittymän komponentit ovat tekstikenttä, tekstialue, numerokenttä, päivämäärä ja valinta.

 • Vaihda kenttien sijaintia raahaamalla. Voit poistaa kentän näkyvistä painamalla kentän solussa näkyvää rastia, jolloin kenttä siirtyy vasempaan reunaan piilotettujen komponenttien alueelle. Kentän voi palauttaa käyttöön raahaamalla sen takaisin oikeanpuoleiselle sivulle.

 • Lisää uusia komponentteja lohkon alareunassa sijaitsevalla lisäystoiminnolla.

Tekstikenttä 

Yleinen kenttä tekstille ja/tai numeroille. Kenttään voi kirjoittaa enimmillään 4000 merkkiä.

Tekstialue

Samanlainen kuin tekstikenttä, mutta alue voi näyttää useita rivejä. Voit määritellä kentässä näkyvien rivien määrän. Kenttään voi kirjoittaa enimmillään 4000 merkkiä.

Numerokenttä

Tämä kenttä on vain numeroille. Voit määritellä katselutilassa näytettävien desimaalien määrän. Tietokantaan tallentuu tarkka arvo, joka tulee näkyviin kun kenttää muokataan.


Päivämäärä

Tähän kenttään voit asettaa päiväyksen ja muokata sitä.

Valinta

Tämä komponentti on pudotusvalikko, josta voi valita yhden vaihtoehdon.Käyttöliittymäkomponentin kentät
Käyttöliittymäkomponenttien toimintoja voit ohjata ominaisuuksilla

 • tietokantanimi
 • otsikko fi
 • otsikko en
 • pakollinen kenttä
 • kaikille objektityypeille
 • muokkaa vanhassa revisiossa
 • vihjeteksti fi 
 • vihjeteksti en
 • desimaalien määrä  (numerokentässä)
 • suhteellinen leveysTietokantanimi on attribuutin nimi, johon kentän tiedot tallentuvat tietokannassa. Jotta ohjelmatoimittajan ja asiakaskohtaiset attribuutit eivät menisi sekaisin, uuden kentän nimen tulee alkaa C_-alkuliitteellä. Tietokantanimeä et voi vaihtaa muokkauksessa.

Otsikko (fi ja en) on komponentin vieressä jatkuvasti näkyvän suomen- ja englanninkielinen otsikkoteksti.

Pakollinen kenttä tarkoittaa, että et voi jättää kenttää tyhjäksi objektin lisäys- tai muokkausvaiheessa.

Kaikille objektityypeille tekee kenttämäärittelyn tietokantaan siten, että voit tallentaa kaikille objektityypeille tietoa valitun attribuutin nimellä. Uusi kenttä tulee näkyviin objektikortille vain niille objektityypeille, joiden kortin muokkauksessa käyt kentän määrittelemässä. Ensimmäiselle objektityypille luot uuden komponentin normaalisti lohkon alaotsikon kautta. Seuraaville objektityypeille voit raahata komponentin vasemmasta reunasta oikealle käyttöön, kun olet valinnut ensimmäiselle ominaisuuden Kaikille objektityypeille. Ominaisuuden voit valita komponenttityypeille tekstikenttä, tekstialue, valintaruutu (checkbox) ja valinta (select).

Muokkaa vanhassa revisiossa asetus vapauttaa kentän muokattavaksi myös vanhassa revisiossa. Kenttiä, joilla ei ole päällä tätä asetusta, voit muokata vain viimeisimmässä revisiossa. Voit valita ominaisuuden komponenttityypeille tekstikenttä, valintaruutu (checkbox), valinta (select) ja käyttäjävalikko.

Vihjeteksti (fi ja en) on komponentista avautuva suomen- ja englanninkielinen tooltip-teksti kohdistimen ollessa komponentin päällä.

Desimaalien määrä on näkyvien desimaalien määrä objektikortin katselutilassa. Tietokannassa säilyy kenttään syötetty tarkka arvo.

Suhteellinen leveys on kentän leveys rivimuotoisessa hakutuloksessa.
Määritä valintalistassa näkyvät vaihtoehdot

Määritä valintalistalle tulevat komponentit Flow'n portaalissa.

 1. Valitse System Administration > Miscellaneous > Attribute values
 2. Attribute values -ikkunassa attribute-kentän arvon pitää vastata käyttöliitymäkomponentin tietokantanimen kenttää. 
 3. Kirjaa valintalistassa näkyvä arvo description-kenttään ja tietokantaan tallentuva arvo value-kenttään.Jos haluat luoda valintalistan, jonka sisältö riippuu toisen valintalistan valitusta arvosta. katso ohje Alisteinen valintalista.
Käyttöliittymäkomponentin poisto

Kun poistat komponentin, ohjelma kysyy kaksi kysymystä:

 1. Poistetaanko komponentti näkyvistä? Vastaamalla Kyllä käyttöliittymäkomponentti siirtyy vasempaan reunaan piilotettuihin komponentteihin.
 2. Poistetaanko attribuutti? Vastaamalla Kyllä ohjelma poistaa kenttään syötetyt arvot tietokannasta. Kysymyksen yhteydessä näet, kuinka monella Flow/DS objektilla on tyhjästä poikkeava arvo kentässä.


Lohkot

Voit ryhmitellä objektikortin käyttöliittymäkomponentteja lohkoihin.

 • Lisää lohkoja muokkaussivun alareunan toiminnolla.

 • Voit poistaa lohkon vasta, kun sillä ei ole enään yhtään alilohkoa tai komponenttia.


Pieni lohko

Pieni lohko voi sisältää useita käyttöliittymäkomponentteja. Esimerkiksi teksti- ja numerokenttiä, päivämääriä jne

Suuri lohko

Suuri lohko voi sisältää useita pieniä lohkoja.