Alisteinen valintalista

Yleistä

Systeeminhoitajaryhmään kuuluvat käyttäjät voivat muokata objektien ominaisuustietoja, kuten lisätä valintalistoja.  Tällä sivulla kerrotaan valintalistan erikoistapauksesta: alisteisesta valintalistasta, jonka sisältö riippuu toisen listan valitusta arvosta. Alisteisella valintalistalla saat toteutettua puumaisia attribuutteja: esimerkiksi huoltodokumenteille tehdas ja sen alaiset osastot.


Näkymä, jossa on käytetty alisteista valintalistaa: osasto riippuu valitusta tehtaasta.


Vastaavat tehdas-osasto -valintalistat objektikortilla.


Määritä valintalistat

Määritä valintalistalle tulevat valintavaihtoehdot Flow'n portaalissa.

  1. Valitse System Administration > Miscellaneous > Attribute values
  2. Aseta Parent Attributen arvoksi ylemmän tason attribuutin nimi.
  3. Aseta Parent Valuen arvoksi se ylemmän tason attribuutin arvo, joka lisää ko. rivin valintavaihtoehdon alemman tason valikkoon.

Huom! Voit määritellä alisteisen valintalistan sisällön myös Submenu-sarakkeesta:


Valintalistat ja syvempi puumainen rakenne

Voit toteuttaa alisteisilla valintalistoilla myös kolmannen, neljännen jne. tason. Edellisessä esimerkissä oli kuvattu vain kaksi tasoa (tehdas ja osasto) selkeyden vuoksi.