Hallinta

CustomFlowAdministration

CustomFlow'n asetuksia muokataan "CustomTools Administration"-kuvakkeesta käynnistyvällä hallinnointityökalulla. Administration pyytää kirjautumaan CustomFlow'n tietokantaan. Yleensä kannattaa käyttää tunnusta "admin", koska sillä pystyy tekemään kaikki systeeminhoitoa vaativat toimenpiteet.

CustomFlow'n käynnistymien

Yleensä CustomFlow latautuu automaattisesti SolidWorksin käynnistyksen yhteydessä. Jos näin ei ole, SolidWorksin asetuksia voidaan muuttaa. Valitse Tools - Add-Ins.

Lisäohjelmien listan lopussa kohdassa "Other Add-ins" on maininta "CUSTOMTOOLS", joka tarkoittaa tässä tapauksessa CustomFlow'n käynnistymistä. Vasemmanpuoleinen ruksi tarkoittaa, että ohjelmaosuus on ladattu. Oikeanpuoleinen ruksi tarkoittaa, että ohjelmaosuus latautuu jokaisen käynnistyksen yhteydessä. Tarkista, että erityisesti oikeanpuoleinen ruksi on valittuna.

CustomFlow'n asetusten säätö

CustomFlow'n asetuksiin pääsee kahdella tavalla

  • SolidWorksin alasvetovalikosta Tools - CUSTOMFLOW
  • CustomFlow Administration -työkalulla (käynnistyy Windows -työpöydältä)

Käyttäjätunnukset                                                                                                                                                                                                                       

Ohjelman asennuksen yhteydessä syntyy seuraavat käyttäjätunnukset.

  • admin
  • ct_admin

Huomaa, että tunnuksia on kahdella tasolla. Koska CustomFlow tallentaa dataa Microsoft SQL Serverin tietokantaan, tarvitaan käyttäjätunnus, jolla SQL Serverin tietokantaa käytetään. Tämä on siis SQL Serverin käyttäjätunnus, eikä näy asennuksen jälkeen tavalliselle käyttäjälle lainkaan. Tunnus määrittelee kuitenkin oikeudet, joilla itse tietokantaohjelmaa käytetään. CustomFlow'n käyttäjä kirjautuu aina CustomFlow-käyttäjätunnuksella. Normaalisti jokaisella käyttäjällä on oma käyttäjätunnus.

Tunnus admin mahdollistaa kaikki CustomFlow'n  systeemihoitotoimenpiteet. Kyseessä on CustomFlow'n käyttäjätunnus. Tunnus ct_admin on Microsoft SQL Serverin käyttäjätunnus. Sen luo asennusohjelma CustomFlow'n asennuksen yhteydessä kun tietokanta perustetaan. Salasana on sama kuin käyttäjätunnus. Oletusarvoisesti tunnuksella admin ei ole salasanaa. Tunnus ct_admin riittää yleensä kaikkiin toimenpiteisiin, mitä CustomFlow'n hallinnan ja käytön yhteydessä tarvitaan.

Tavallinen käyttäjätunnus edellyttää Flow'yhteyden toiminnan kannalta yhteysasetusten määrittelyä. Asetukset määritellään CustomFlow Administration -työkalulla. Valitse käyttäjätunnus  kohdassa "Users" ja edelleen "User Options" ja "PDM Connectors".  Kirjoita seuraavat tiedot:

  • Aseta "Enable PDM Connector
  • Name: Flow-käyttäjätunnus
  • Password: Flow-käyttäjän salasana
  • Connection point: Flow-palvelimen osoite porttinumeroineen, jonka perään "servlets/IntegrationServer"
  • Valitse PDM connector: VertexFlow 

Kohdassa "PDM connector" ei aina näy heti valinta "VertexFlow". CustomFlow Administration -työkalun uudelleenkäynnistys voi auttaa tai asetusten määrittäminen SolidWorksin käyttöliittymässä.

Tietokannan datan listaus

Siirryttäessä CustomTools-käytöstä CustomFlow-käyttöön koko CustomTools-tietokanta kannattaa kopioida sellaisenaan CustomFlow-tietokannaksi, kuten yllä on mainittu. Kuitenkin jos halutaan listata CustomTools-tietokanta esim. Exceliin, se voidaan tehdä alla olevalla SQL-scriptillä. Huomaa, että revisiotieto ei ole tietokantaan tallennettu, joten se ei listaannu scriptillä. Revisiotieto on vain mallitiedostossa properties-tietorakenteessa.

SQL-scripti

-- Attribute ids as temporary table  
  CREATE TABLE #tmpAttrIdTable
  (
    a_id    int
  )

  -- SELECT * FROM ct.attribute WHERE name IN ('Description3','drw_no','description','Description2','DrawnDate')

  -- All attributes what we are interested in need to be inserted to #tmpAttrIdTable
  INSERT INTO #tmpAttrIdTable
  VALUES (27),
  (45),(46),(50),(51)

 SELECT  p.conf_id,
         p.file_id,
         f.[file_name],
         CASE f.name WHEN '@' THEN ''
                     ELSE CASE f.bom_part_no_src WHEN 1 THEN f.name + ' [ ' + ct.get_filename(f.file_name) + ' ]'
                                                 WHEN 4 THEN f.name + ' [ ' + f.user_specified_name + ' ]'
                                                 ELSE f.name
                          END
             END AS configuration_name,
             CASE f.name WHEN '@' THEN '' ELSE f.name END AS configuration,
         p.multiple_confs, [27] AS [Description], [45] As [Description 2], [46] As [Project Info], [50] as [Drawn Date],
         [51] AS [Drawing No]-- All attribute IDs are needed in here
  FROM
  (
    SELECT c.conf_id,
           c.file_id,
           c.a_id,
           COALESCE( pv.value_text, pv_default.value_text) AS value_text,
           c.multiple_confs
    FROM
    (
      SELECT cid.id as conf_id,
             cid.file_id,
             taid.a_id,
             0 AS multiple_confs
      FROM  ct.#tmpAttrIdTable AS taid,
            ct.file_configuration AS cid

    ) AS c
     -- Get properties from matching configuration
    LEFT JOIN ct.v_property_value AS pv WITH(NOEXPAND) ON ( pv.configuration_id = c.conf_id
                                                            AND pv.attribute_id = c.a_id
                                                            AND pv.value_text IS NOT NULL )
    LEFT JOIN ct.v_property_value AS pv_default WITH(NOEXPAND) ON ( pv_default.[file_id] = c.[file_id]
                                                                  AND pv_default.configuration_name = '@'
                                                                  AND pv_default.attribute_id = c.a_id
                                                                  AND pv.value_text IS NULL
                                                                  AND pv_default.value_text IS NOT NULL )
  ) AS rs
  PIVOT
  (
    MIN(rs.value_text)
    FOR rs.a_id IN ( [27], [45], [46], [50], [51] ) -- All attribute IDs are needed in here
  ) AS p
  INNER JOIN ct.v_file_configurations AS f ON (f.id = p.conf_id)
  ORDER BY file_id


  DROP TABLE #tmpAttrIdTable