Profiili

Profiilin muutokset voidaan tehdä CustomFlow Administration -työkalulla.


Profiili

Profiilin merkitys

Vaikka tietokanta on valittu ja käyttäjätunnus on syötetty, CustomFlow'n tomintatapa on vielä määrittelemättä. Tietokanta sisältää kentät, joihin tietoa voidaan syöttää ja tietysti kenttien sisältämän datan. Profiili määrittele oikestaan kaiken muun CustomFlow'n käyttöliittymässä, kuten käyttöliittymässä näkyvät kentät, niiden järjestyksen, sekä liitynnän Flow'hun.

Useampia profiileita

Kun tietokantaan on kirjauduttu, Administration-ohjelman käyttöliittymässä aktiivin tietokannan (kuvassa "CUSTOMTOOLS Demo (1)") alla näkyy luodut profiilit. Järjestelmässä voi olla yhtäaikaisesti useita (kuvassa vasemmalla "CUSTOMTOOLS" ja "CF_Profile_export"), erilaisilla asetuksilla mukautettuja profiileita. Normaalikäytössä yksi profiili riittää, mutta järjestelmän testaus- ja ylläpitotoiminnoissa pääkäyttäjällä on mahdollisuus testata muutoksia jossakin erillisessä profiilissa.

Attribuutit

Valitse muokattava profiili ja työkaluriviltä "Profile Options". Valinnalla päästään profiinin muokkaustilaan. CustomFlow'n Käyttöliittymän kentät (attribuutit) määritellään CustomTools Administration kohdassa Properties → Model Properties. Valitse listalta attribuutti (esim. "description") ja valitse "Edit"-painike. Tällöin avautuu "Property Wizard", missä yksittäisen attribuutin asetuksia voidaan säätää (kuvassa oikealla valittu attribuutti "description"). Yksittäisen attribuutin nimi vastaa tietokannassa olevaa kenttää. Attribuutin kuvaus "Label" on tärkeä, sillä se pitää olla täsmälleen sama kuin CustomFlow'n export-toiminnossa määritelty Flow'hun vietävä kenttä. Attribuutin ominaisuuksia pitemmälle selattaesssa kohdassa "Database Options" asetetaan vastaavuus CustomFlow'n kentän ja Flow'n kentän välille. Flow'n vastinkenttä kirjoitetaan kohtaan "Database Column".


Profiilit
Flow'n vastinkenttä


Aktiivinen profiili

Aktiivikäytössä oleva profiili näkyy valikossa lihavoitettuna. Käyttäjä voi asettaa jonkun muun profiilin aktiiviseksi hiiren menusta valinnalla "Set As Active". Aktiiviseksi asetettu profiili on SolidWorks-käyttäjällä käytössä kun CustomFlow'n käyttöliittymän avaa.

Profiilin vamistaminen

Ennenkuin asetuksiin tehdään mitään isoja muutoksia profiili, olemassaoleva ja tomiva profiili kannattaa varmistaa. Profiilista tehdään varmuuskopio valinnalla "Export Profile". Profiili tallentuu levylle käyttäjän määräämälle nimelle. Loppupäätteeksi tiedostoon tulee "ctprof".

Huomaa, että vaikka käyttäjätunnukset eivät näy profiilin alaisuudessa CustomFlow'n Administration -käyttöliittymässä, tunnukset tallentuvat kuitenkin "Export Profile" toiminnolla ja vastaavasti tulevat tietokantaan profiilin Import -toiminnolla.

Huom! Ei pidä sekoittaa profiilin varmistamista ("Export Profile") alla esiteltävään "Export-profile" -toimintoon. 

Uusi profiili

Jos halutaan tehdä kokonaan uusi profiili, helpointa  voi olla ensin varmistaa jokin olemassaoleva profiili ja sen jälkeen lukea varmistettu profiili sisään jonkun uuden profiilin nimelle. Vertexin asennuspaketissa on valmiina importointia varten esimerkkiprofiili "VertexCF.ctprof". Toki profiilin voi perustaa myös käsin valinnalla "Create Profile". Profiilin importointi tehdään siten, että CustomFlow Administration -työkalulla valintaan "Profiles" ja senjälkeen työkaluriviltä "Import profile". 

Export-profiili

Se, että CustomFlow-kenttien ja Flow-kenttien vastaavuus on määritelty kohdassa "Property Wizard" - "Database Options", ei vielä riitä. Export-profiilissa pitää vielä erikseen luetella ne kentät, jotka Flow'hun halutaan siirtää. Valitse siis "Export Profiles" ja määritä luetteloon siirrettävät kentät kohdassa "Profile fields".

Oheisessa esimerkissä siirrettävä kenttä on "description" ja onnistunut siirto edellyttää, että kentän nimi "Label" tulee vastata tämän dokumentin kohdassa "Profiili" (yllä) määriteltyä attribuutin nimeä "Label".


Uudelleenpäivittyvyys

Profiilissa voidaan kenttäkohtaisesti hallita sitä, kuinka Export-vaiheessa kentän sisällön päivittyminen käyttäytyy. Valitse toiminnossa "Property Wizard" yksittäisen attribuutin asetuksien säädössä "Next"-painikkeella "Additional Options", missä edelleen valitse "kolme pistettä". Tällöin avautuu valikko (katso oikealla oleva kuva), missä valinnalla "Update existing value" voidaan vaikuttaa siihen, tallentuuko CustomFlow'n attribuutin sisältö Flow'ssa jo olemassa olevan kentän sisällön päälle vai ei.