Näkymät 2019

Tällä sivulla:
Laitossuunnittelu

Flow'hun luodut näkymät on perustettu alunperin laitossuunnittelun tarpeisiin, koska dokumentteja tyypillisesti etsitään ja tarvitaan kahdessa eri tarkoituksessa:

 • Kun laitosta tai sen osaa (konetta, linjaa) suunnitellaan, tarvitaan valmistuksen ja asennuksen näkökulma, esim:
  • Toteuttavaan projektiin suuntautunut.
  • Tuoterakenteeseen suuntautunut.
 • Kun laitosta tai sen osaa (konetta, linjaa) huolletaan, tarvitaan huollon näkökulma, esim:
  • Alueeseen, yksikköön tai osastoon kohdistuva.
  • Prosessiin kohdistuva.
  • Vastuualueisiin kohdistuva.

Koneenrakennus

Koneenrakennuksessa käyttökohteena voisi myös olla laitteen valmistuksen näkökulma ja laitossuunnitelun tapaan laitteen huollon tai toiminnallisuuden näkökulma, mutta myös tuote-näkökulma.

 • Tuoterakenne suunnitellaan yleensä valmistuksen vaatimusten mukaan. Yhdessä vaiheessa kokoonpannut osat muodostavat yhden rakenteen (kokoonpanon, jota käytetään ylemmän tason "osana").
 • Huollon näkökulmasta voidaan erottaa toiminnalliset kokonaisuudet, kuten jarru-, polttoaine-, jäähdytys- tai voitelujärjestelmä sekä veto- tai ohjauslaitteet.
 • Tuotenäkökulmasta voidaan luoda näkymät tuoteisiin, kuten murskaimet, kuljettimet, nostimet jne.

Yleisperiaate

Näkymät saadaan aikaan ikäänkuin kahdella (tai useammalla) toisistaan riippumattomalla "luokite"-järjestelmällä.

 • Dokumentit voidaan jaotella näkyviin perinteisen luokitteen mukaan.
 • Dokumentit voidaan jaotella näkyviin vaihtoehtoisen (vaihtoehtoisten) "luokitteiden" perusteella.
  • Tällaisina "vaihtoehtoisina luokitteina" voi toimia valintalistan sisältämät kentät.
  • Esim. Tehdas, Alue tai Osasto.

Liitä dokumentti näkymään.

Liitä objekti haluttuun Näkymään luontivaiheessa

Voit liittää objektin (dokumentin) haluttuun näkymään samalla kun luot sen.

 • Valitse ensin haluttu näkymä ja sen alta "oikea oksa".
 • Valitse tilannekohtaisesta valikosta sen jälkeen haluttu objektityyppi.

Yllä olevassa esimerkissä uusi nimike perustetaan Tehdasnäkymän oksaan Kotka, Itä > 2000 Pumppaamo > Perustukset.

Liitä objekti haluttuun Näkymään myöhemmin

Mene objektin kortille ja täytä näkymiin liittyvät kentät.

 • Tällä tavoit voit liittää saman dokumentin toiseen näkymään.

Objektin liittäminen Projektinäkymään hoidetaan liittämällä objekti valittuun projektiin.

 • Joko tavanomaisilla Työkalut > Liitynnät > Liitä tai Liitynnät-lohkon Valitse liitettävä-toiminnalla.
 • Tai perustamalla objekti suoraan projektin alle ja sen jälkeen täyttämällä sen näkymien käsittelyyn liittyvät kentät.

Kun objekti on liitetty projektiin, löytyy se myös Projektinäkymän kautta.
Näkymien määrittäminen

Esimerkki näkymästä:

Näkymän muokkauksen aloitus:
Alisteinen valintalista

Alisteista valintalistaa käytetään mm. tehdasnäkymien yksilöllistämiseen. (Vertex ID: PDM-10097). Esim:

 • Helsingin tehtaassa on eri nimiset osastot, kuin Tampereen tehtaassa.

Katso alisteista valintalistaa ja se määrittämistä tarkemmin.

Alla esimerkki vasemmalla esitetyn Tehdasnäkymän määrittelystä.

 • Määrittelyn voi tehdä pääkäyttäjä.