Flow ja ERP-liityntä

Kirjaa osaluettelot vain yhden kerran yhteen järjestelmään

Yhdistä suunnittelun ja tuotannonsuunnittelun prosessit. Minimoit käsin tehtävän työn ja rakenteiden moninkertaisen kirjaamisen esimerkiksi piirustusten osaluetteloiden perusteella. Vertex Flow - ERP Integraation perusajatuksena on että suunnittelu vastaa tuotteeseen liittyvän tuoterakenteen ylläpidosta, muutoksista ja revisioinneista. Kaikki tuoterakenteisiin tehtävät muutokset kirjataan Vertex Flow - järjestelmään josta ne siirretään tuotannonsuunnittelijan käyttöön ERP:iin. Nimikkeisiin ja rakenteisiin liittyvät dokumentit hallitaan Vertex Flow-järjestelmässä.

SISÄLLYS

Nimikkeiden perustamisprosessi

Valmistettavat nimikkeet

Perusta ja ylläpidä valmistettavat nimikkeet ja rakenteet Flow-. järjestelmässä ja siirrä ne ERPiin.

Ostettavat nimikkeet

Voit valita kahdesta eri vaihtoehdosta:

  1. Perusta ja ylläpidä ostettavat nimikkeet Flow'ssa ja siirrä ne ERPiin.

  2. Perusta ja ylläpidä ostettavat nimikkeet ERP:ssä ja siirrä ne Flow'hun.

 

 


Kahdensuuntainen integraatio nimikkeille ei kuitenkaan ole mahdollista. Joten toinen järjestelmistä on aina ostettavien nimikkeiden master- järjestelmä. Valitse käyttöönotossa sopivampi tapa yrityksen tulevaksi toimintamalliksi.

Mikäli valitset vaihtoehdon 2 sinun on kiinnitettävä erityistä huomiota perustamisprosessin kirjaamiseen. Kaikille käyttäjille on oltava tiedossa kumpaanko järjestelmään ostettavat nimikkeet perustetaan ja missä niitä ylläpidetään.

Suosittelemme vaihtoehtoa 1.


Muut nimikkeet

Operatiivisessa toiminnassa tarvitaan myös muita, tuotteisiin kuulumattomia operatiiviseen toimintaan liittyviä nimikkeitä joita hallitaan ainoastaan ERP- järjestelmässä.

Näitä ei ole tarpeen siirtää suunnittelijoiden käyttöön Flow- järjestelmään. Esimerkkinä voisi mainita työstökoneiden leikkuunesteet.


 

Mallinimikkeet vähentävät käsityötä

Yleensä suunnittelu tarvitsee nimikkeiden perustamiseen n. 5-10 % ERP:n vaatimista tiedoista. Mallinimikkeiden käyttö vähentää oleellisesti käsin tehtävän työn määrää tuotannonsuunnittelussa, Suunnittelujoiden ei myöskään tarvitse täyttää nimikkeille tarpeettomia operativiiviseen toimintaan liittyviä tietoja kuten esimerkiksi varastohylly, -paikka, jne. Kun perustat Flow'hun uuden nimikkeen voit valita samalla mallinimikkeen koodin Pohjanimike- kenttään. Siirron yhteydessä ERP kopioi mallinimikkeen uudeksi nimikkeeksi ja sen jälkeen ylikirjoittaa Flow'ssa annetut nimikkeeen tiedot uudelle nimikkeelle. 

Mallinimikkeiden perustaminen

Perusta käyttöönoton mallinimikkeet ja sovi niiden tunnukset sekä säännöt miten niitä tulee käyttää kun perustatte nimikkeitä Flow'hun. Perusta mallinimikkeet kumpaankin järjestelmään samoilla tunnuksilla. Vertex Flow'ssa nimikkeelle on tunnuksen lisäksi syötettävä ainoastaan Pohjanimike-luokite. Nimitys-kentää voit käyttää informatiivisena kenttänä jossa kuvataan esimerkiksi mille nimiketyypeille ko. pohjanimikettä tulisi käyttää. Aseta siirron esto valinta päälle Flow'ssa mikä estää nimikkeiden siirtymisen ERPiin koska ne on jo järjestelmään perustettu.

Nimikkeiden ja rakenteiden siirto

Aseta siirto aktivoitumaan työkierron mukaan

Järjestelmän pääkäyttäjänä voi asettaa nimikkeiden ja rakenteiden siirron aktivoitumaan Flow'n työkierron mukaan.  

Käynnistä siirto

Suunnittelijana voit esimerkiksi muuttaa valmiit tuotteen osat  tai uudet ostettavat materiaalit ja komponentit Luonnos tilasta Valmis- tilaan. Pääkäyttäjä on asettanut Valmis-tilalle ominaisuuden joka aktivoi nimikkeen ja tuoterakenteen ERP-siirroni. Suunnittelijana sinun ei siis tarvitse erikseen valita siirrettäviä nimikkeitä/rakenteita ja pitää niistä kirjaa. Tilan vaihto käynnistää siirron puolestasi.