Osto

SISÄLLYS

Osto ja ERP

Yleensä ostotoiminta on yrityksissä toteutettu siten, että se tukeutuu pitkälti ERP-järjestelmään, joka sisältää myös varastosaldon hallinnan. Kuitenkin Flow'ssa tuotetaan suunnittelurakenne ja se generoi ostotarpeita. Erityisesti pitkän toimitusajan komponentit tai raaka-aineet tarvitsevat nopeaa reagointia myös hankintapuolella. Flow'ssa voidaan työnkierrolla hallita viestitystä tällaisissa tapauksissa: ostoon saadaan suoraan suunnittelupöydältä lähtemään pyyntö pitkän toimitusajan hankintatarpeesta. Tämä ei edellytä sitä, että koko rakenne on saatu valmiiksi ja siirrettyä ERP-järjestelmään.

Piirustukset

Osto-osaston työtä helpottaa myös se, että Flow-käytössä kaikki suunnittelusta tallennetut piirustukset saavat automatiikalla rinnalleen PDF-muotoisen piirustuksen. Tämä on Flow'n optio, joka useimpiin Flow-asennuksiin on hankittu, koska se vähentää huomattavasti turhaa viestintää: Piirustuksen voi kuka tahansa Flow-käyttäjä ladata katseltavaksi ilman, että sitä pitää erikseen suunnittelusta pyytää. PDF-tiedoston Flow-käyttäjä saa aina avattuksi ilman CAD-lisenssiä.

Muut speksit

Nimikkeeseen liittyy usein muitakin kuin CAD- dokumentteja, esim. tuotemäärittelyjä ja -vaatimuksia, ja nämäkin osto saa suoraan nimikkeen kautta.

Kustannustietoisuus

Osto voi myös täydentää nimikkeelle keskimääräisen ostohinnan, mikä lisää muiden osastojen kustannustietoisuutta.