Vertex Flow OpenAPI

OpenAPI on web-pohjainen ohjelmistoarkkitehtuuri, joka nostaa tuotetiedon käytettävyyden uudelle tasolle. Se mahdollistaa ulkopuolisille ohjelmistokehittäjille tehokkaan ja standardin tavan rakentaa liityntöjä olemassaoleviin tietojärjestelmiin tai omia, kokonaan uusia applikaatioita, jotka reaaliaikaisesti hyödyntävät Vertex-tiedonhallintajärjestelmän monipuolista tietosisältöä. OpenAPI:n toteutus ja dokumentointi nojautuu OpenAPI 3.0 -standardin mukaiseen viitekehykseen ja sen kautta ohjelmistokehittäjä saa paitsi rajapinnan kuvaukset myös työkaluja omaan kehitystyöhönsä.

Rajapintakuvaukset (2021)

Uutta versiossa 2021

  • OpenAPI virhetilanteiden käsittelyn parannukset (PDM-11042)
  • OpenAPI:n avulla liitoksen teko (PDM-10775)
  • OpenAPI:n avulla varatun nimikkeen osaluettelon haku (PDM-11110)
  • OpenAPI, käyttäjätietojen haku (PDM-11187)
  • OpenAPI ja task-tiedoston suorittaminen ja tilan kysely palvelimella (PDM-11080)
  • OpenAPI/konfiguraattori, valintariippuvuuksien haku (PDM-11179)
  • OpenAPI/konfiguraattori, valintarakenteen haku (PDM-11177)
  • OpenAPI, tilojen käsittelyyn liittyvät toiminnot (PDM-11194)

Lisätietoja
Flow2020_api.png

Everything You Need to Know About OpenAPI 3.0

https://www.youtube.com/watch?v=NFI5GTBEb0k

Developing APIs with OAS and Swagger Codegen

https://www.youtube.com/watch?v=rJQ-SVKxb5I