Päivitys usean version yli

Päivitystä ei teknisesti voi suorittaa muuten kuin versiosta seuraavaan, esim. 2017→ 2018. Muissa tapauksissa toimi näin:

Tee täysin uusi asennus

1 Tee täysin uusi asennus vanhan rinnalle tai vaikka kokonaan toiselle palvelimelle (jos kyseessä on palvelinasennus). Palvelinasennuksessa ohjelman kysyessä työasemalisenssien asennuspolkua, anna sellainen polku, joka ei ole aiemman G4- version käytössä. Esim. c:\vxg4_2018.

Siirrä suunnitteludata uuteen asennukseen

2 Siirry tiedostonhallinnassa asentamasi G4- kansion päätasolle, joka verkkoasennuksessa on tyypillisesti  ...\vxg4_srv tai paikallisasennuksessa ...\vxg4.

3 Asennuskansiossa on neljä alikansiota: system, custom, shared ja user. Muuta (Rename) custom. ja shared- kansioiden nimet esim. custom_std ja shared_std

4 Siirrä (tai jos levyllä on tilaa, kopioi) vastaavat shared- ja custom- kansiot uuteen asennukseen. Tarkista vanhassa versiossa olevan suunnitteludatan shared- kansion koko ennen kopiointia, ettei palvelimen levy vahingossa täyty.

5 Palvelinasennuksen tapauksessa tämän jälkeen kaikilla työasemilla ajetaan

\\Palvelimen_nimi\Vertex\vx[..]_srv\Client_Install\client.bat,

jolloin käyttäjillä on käytössään kaksi asennusta, vanha ja uusi. Kun uusi asennus on todettu toimivaksi, voit poistaa vanhan.

Tämä toimintamalli on tietenkin käytettävissä myös tavanomaisessa päivityksessä versiosta seuraavaan. Tarvittaessa on helppo palata käyttämään vanhaa ohjelmaa.