Käyttöliittymä ja yleiset toiminnot 2018

   

Yleiset käyttöliittymää koskevat uudistukset

Pyörittele mallia vapaasti

Nyt voit pyöritellä mallia järkevästi, eli malli ei "karkaa" pyörittelyssä, vaikka kohdistin ei olisikaan pinnan päällä. (Vertex ID: VX-5195)

 • Mallin pyörittely tapahtuu edelleen joko hiiren keskimmäinen näppäin pohjassa tai vanhemmalla tavalla Shift + hiiren vasen näppäin pohjassa.
 • Toki jos kohdistin on kaukana mallista, niin pyörityskeskipisteen johdosta malli voi edelleen ajautua piiloon.

Tämä toiminnollisuus on lisätty myös 23.0.05:een (Helmik./2017)

Voit piilottaa tiellä olevia osia H-näppäimellä esim. osien kopioinnin ja siirron yhteydessä

Toisinaan toiminnon ollessa kesken olisi tarpeen piilottaa koonnassa olevia osia. (Vertex-ID: VX-5145)

Piilotus onnistuu nyt lennosta, aikaisemminkin käytössä olleella H-näppäimellä, eli toimintoa ei tarvitse piilotusta varten keskeyttää.

 • Edellisessä versiossa (2017) piilotus H-näppäimellä toimi profiilien- ja putken vedon yhteydessä.

Projektin nimi näkyy nyt ikkunatunnuksessa ensimmäisenä

Ikkunoissa olevan otsikon tietojen järjestystä on muutettu siten, että projektin tunnus näkyy ensimmäisen. (Vertex ID: VX-5189)

Tämä selkeyttää myös ikkunalistauksen tulkintaa, esim "Ctrl - Tab" listauksissa.

Vertex G4:ssä tämän merkitys on pienempi, kuin ED- ja BD-sovelluksissa, joissa käytetään projektikohtaista arkistointia. Projektikohtainen arkistointihan sallii useita saman nimisiä tiedostoja, kunhan ne ovat vain eri projekteissa. Tällöin projektin merkitys kuvan/mallin tunnisteessa on Vertex G4:ää merkittävämpi.


Asiaan voi vaikuttaa user/SETUP'in avainsanalla set.winhdr.proj=

 • 2 = (joka on oletus) Projektin tunnus on ensimmäisenä.
 • 1 = Projektitunnus on malli/piirustuksen nimen jälkeen.
 • 0 = Projektitunnus jätetään pois kokonaan.
Voit käyttää pilkkua, kun syötät lukuarvoa mallinnuksessa.

Kymmenys-erottimena kelpaa myös pilkku, pisteen ohella, silloin kun ohjelma odottaa että annat sille lukuarvon. (Vertex ID: MEC-9225)

Huomaa kuitenkin, että esim viivaa luonnosteltaessa, pilkku toimii edelleen koordinaattien X,Y (tai X,Y ja Z) erottimena.

Myös koordinaattien syöttö-ikkunassa vain piste on edelleen sallittu.

 • Piirustuksessa voit käyttää vain pistettä kymmenyserottimena.
Voit lisätä erikoismerkkejä arkistotietoihin

Toisinaan arkistotiedoissa tarvitaan halkaisija- tai aste-merkkejä ja esim. yleistoleranssissa ovaalin sisällä olevaa kirjainyhdistelmää. Nyt nämä merkit voit hakea ao. kenttään tilannekohtaisella toiminnolla Erikoismerkki. (Vertex ID: VX-2893)

Piirustuksen elementtien värien käsittelyyn liittyvät uudistukset

Aseta mallille ja piirustukselle haluamasi taustaväri

Voit säätää malli- ja piirustusikkunan taustavärin ja vaikutus tulee voimaan välittömästi. (Vertex ID VX-5183)

Taustaväri ei tallennu piirustus- tai mallitiedostoon. Se on tallessa Windows-rekisterissä, joten taustaväri on tietokone-kohtainen ja vastaa siten käyttäjän mieltymyksiä.

Valikko löytyy: File > Asetukset > Grafiikka

Valitun osan läpinäkyvyys, reunan pehmeys sekä varjojen tummuus säädetään nyt liukukytkimien avulla.

Anna piirustuksen elementeille halutessasi tason tai symbolin mukainen väri

Voit valita elementille kiinteän värin sijaan tasolta periytyvän värin (By Layer) tai symbolille määritellyn värin (By Block).

Elementiilä voi olla väri-määritykset seuraavasti:

 • Kiinteä väri (esim. em. listalta valittu sininen tai paleteista valittu väri).
 • Oletus-väri joka saa arvonsa Vertexin asetusarvojen (disp_pen ja user/pmap-setuptiedoston pen-asetuksen mukaan.
  • Oletus-väri on oletuksena käytössä, kun lisäät uusia elementtejä, etkä ole valinnut elementille mitään näistä muista väreistä.
 • Tason mukainen, jolloin elementti perii värinsä tasolta
 • Symbolin mukainen, jolloin elementti perii värinsä symbolilta.

Symbolin mukaisen värin käyttö elementeillä

Tämä koskee vain "Kuvakohtaisia symboleita" eikä esim 2D-komponentteja.

Alla olevissa esimerkissä suorakulmion pystyviivojen väri on Oletus, ylemmän vaaviivan on väri punainen ja alemman sininen sekä nuolen viivojen väli on Symbolin mukaan.

1) Symbolille ei ole annettu omaa väriä

2)  Symbolille on annettu väri. Symbolin ominaisuuksissa on päällä täppä Yksivärinen

3. Symbolille on annettu väri. Symbolin ominaisuuksissa ei ole Yksivärisyys-vaatimusta.

Alla symbolin oletusominaisuudet:
Valitse elementin väri vanhaan tapaan Vertex-väripaletista.

 • Käytössäsi on edelleen sävy- ja numerojärjestys:

Tai valitse väri uudistetusta RGB-väripaletista

Voit valita elementille värin myös AutoCadin väripaletista

AutoCadin väripaletti ACI (AutoCad Color index) on käytettävissä sekä sävy- että numerojärjestyksessä.

Asetuksissa on erikseen "kynä"-määritykset vaalealle ja tummalle pohjalle.

Asetus disp_pen on muotoa:

 • 255 0, 0 0.00, 2.00 0,255 1
 • 254 0, 0 0.00, 2.00 0,255 2

Jossa numerot

 • 255 on "värikynän numero". Se viittaa user/pmap-tiedossa olevaan pmap-värikynään (pmap-tiedostossa on kynille 0 ... 255 määritelty värit RGB-arvoilla)
 • 0, 0 viittaa tasorajoihin, joissa asetus on voimassa (0,0 kertoo, että tämä asetus koskee vain tasolla 0-olevia elementtejä ja esim 10,19 kertoisi, että tämä koskisi kaikkia tasoilla 10... 19 olevia elementtejä)
 • 0.00, 2.00 viittaa kynäleveysarvoihin (0.00, 2.00 kertoo, että asetus koskee kaikkia niitä elementtejä, joiden viiva leveys-asetus on väliltä 0...2 mm
 • 0,255 viittaa (näennäiseen) värinumeroon. (0,255 kertoo, että asetus koskee kaikkia Vertexin 256 näennäisväriä)
 • Viimeinen numero on uusi versiossa 2018 (eli 24.0.00) käyttöön tuleva parametri, joka kuvaa disp_pen-asetusten käyttöä:
  • 0 = Oletus, jos parametri puuttuu. Kynä on käytössä sekä vaaleille että tummille pohjille.
  • 1 = Koskee vaaleaa pohjaa.
  • 2 = Koskee tummaa pohjaa.

Jos halutaan tukea sekä vaaleaa että tummaa pohjaa, on esim. lomakkeiden viivoissa syytä käyttää "Oletus"-väriä, eikä kiinteää väriä, kuten mustaa, joka ei näkyisi esim. mustalla tai hyvin tummalla pohjalla..

disp_pen-asetukset löytyvät File > Asetukset > Muokkaa > Ylläpitäjän näkymä > draft > Graphics on screen.