Kokoonpanot 2018

   

Nopeuta raskaiden mallien käsittelyä

Valmistele mallisi kevyemmiksi

 • Huomaa että nämä ovat käytössä vain G4-Flow'ssa


Kun palautat malleja Flow'hun voit päättää kevennyksistä:

  

Luo kevennetty mallitiedosto

 • Jo vanhastaan tämä on perustanut normaalin mallin rinnalle kevennetyn malli-tiedoston.
 • Tätä kevennystä on kehitetty nyt siten, avainsanalla layoutsavesizelimit voit määrittää että tiettyä kokoa (mm) pienemmät kappaleet poistetaan kokonaan. Näin saat esim. ruuvit ja mutterit helposti poistettua kevennetystä mallista. (Vertex ID: MEC-9246)
 • Avainsanaan pääset käsiksi:
  • File > Asetukset > Muokkaa > Ylläpitäjän näkymä > pdm
 • Esim: layoutsavesizelimit 200
 • Arvo millimetrejä. Mallissa mittoja tulkitaan seuraavasti:
  • Jos linkki-osan ympäri piirretyt kuution yksikään särmä ei ylitä em mittaa, osa poistetaan kevennetystä mallista kokonaan. Linkkiosa näkyy joko siis kokonaan tai ei ollenkaan.
  • Paikallisilla osilla (mm. putket ja profiilit) kevennys tehdään poistamalla pienet pinnat. Jos kunkin näkyvissä olevan pinnan ympäri piirretyn kuution särmä ei ylitä em mittaa, ko pinta poistetaan kokonaan. (Pinnan näkyvyyttä ja kokoa arvioidaan kuudesta perussuunnasta: edestä, takaa, yltä, alta, oikealta ja vasemmalta.)

Luo referenssimalli

 • Perustaa normaalin mallin rinnalle referenssimallin, josta on poistettu kaikki geometria, mutta jossa on tieto mallirakenteesta sekä osien ja alikoontien pääsuuntien rajoista.

Käytä kevennettyjä malleja

Avaa malli referenssimallina

Odottaminen isoja kokoonpanoja avattaessa on nyt historiaa. 

 • Avaa kokoonpano ensin ilman geometriaa (valitse avausvaiheessa Referenssimalli)
 •  Valitse muokattava alikoonta. 
 • Piirrepuu ja esikatselukuvat tekevät valitsemisen helpoksi.
 • Laajenna suunnittelualuetta ottamalla ympäröivää geometriaa näkyviin. 

Lisää malli koontaan kevennettynä

 • Kun lisäät nimikettä kokoonpanoon, niin ohjelma kysyy, kumpi malleista tuodaan, jos kevytmalli on luotu.

 • Tätä kannattaa käyttää kun tehdään isoja kokoonpanoja, joiden yksityiskohdilla ei ole merkitystä. Sopii hyvin lay-out-mallien rakentamiseen.
 • Huomaa, että leikkausesitykset kevennetystä mallista eivät ole samanlaisia, kuin "volyymikappaleita" käyttävistä tavallisista malleista.
Valitse päivitettävät mallit

Näe muuttuneet alikoonnat piirrepuussa. Päätät itse mitä suunnittelukokonaisuuden osa-alueita päivität.

Erittäin raskailla kokoonpanoilla (esim laitos-mallit) voi koonnan päivitys kestää kauan. Nyt ohjelma kertoo päivitystarpeesta merkkaamalla piirrepuuhun ne mallit, jotka pitää päivittää. (Vertex ID: MEC-8995)

Jos haluat, että ohjelma päivittää kaikki muuttuneet mallit kuten aikaisemminkin (esim F5:n painalluksella), ota täppä pois kohdasta: File > Asetukset > Piirustukset, Mallit > Käyttö > Muuttuneet mallit merkataan kokoonpanopuuhun.

F5 etsii päivitystarpeessa olevat koonnat ja osat ja avaa ne piirrepuussa näkyviin. Päivitys tapahtuu seuraavasti:

 • Kaikki haarat päivitetään pääkoonnan symbolista tai malli-ikkunasta, tilannekohtaisella toiminnolla Päivitä kaikki.
 • Valitse haara, jonka alla on useita päivityksen tarpeessa olevia osia tilannekohtaisella toiminnolla Päivitä.
 • Valitse osa/alikoonta ja tilannekohtaisella toiminnolla Päivitä.


Nopeuta mallien avaamista Flow'n välivarastolla

Avaa osia ja kokoonpanoja palvelimelta katseltavaksi tai muokattavaksi. Kun tarvitset niitä uudestaan saat ne nopeammin käyttöön omalta koneeltasi. Flow'n älykäs välimuisti/varasto huolehtii että sinulla on aina uusin revisio käytettävissäsi.

Katso välivaraston määritys


Yleistä

Osan tai alikokoonpanon valinta nyt minitoolbarin avulla

Kun osoitat osan, se on valittu. Samalla viereen ilmestyy valikko, jonka avulla voit kohdistaa valinnan ylemmän tason koontaan, palata alemman tason koontaan tai valita osoitetun osan. (Vertex ID: MEC-7443) 

     

Kohdistaa valinnan ylemmän tason koontaan.

Kohdistaa valinnan alemman tason koontaan tai lopulta osaan.

Valitsee alkuperäisen osan tai uudelleen painallus koko haaran.

Huom: Muistathan että Alt-pohjassa valittu osa kohdistaa valinnan suoraan koko kokoonpanohaaraan. Ja edelleen Alt-pohjassa suoritettu saman osan valinta pudottaa valituksi alemman tason kokoonpanon jne.

Ehtojen visuaalinen tarkastelu kestää zoomailun ja mallien pyörittelyn

Kun valitset ehdon, ohjelma näyttää ehtoon liittyvät osat läpinäkyvinä ja ehdon elementit korostettuina. Nyt osat ja elementit jäävän merkatuiksi, vaikka zoomailet ja pyörittelet mallia. (Vertex ID:MEC-7653 )

 • Voit käyttää Z-näppäintä malli-ikkunassa zoomataksesi mallia siten että molemmat ehdon rajoittamat osat zoomataan näkymään keskelle työpöytää.

Erotat alikoonnan ehdot piirrepuussa pääkoonnan ehdoista

Jos alikokoonpano ei ole ns. Alikokoonpanoan jäädytetty, niin sen ehdot näkyvät nyt piirrepuussa kursiivilla ja lisäksi ehdon perässä on alikoonnan järjestysnumero. 

Voi käyttää ehdon sijaintia myös ehdojen järjestyksen säätämiseen

Katso video osan tai osahaaran valinnasta

Katso video muuttuneiden mallien päivityksestä
Saat osasarjan vapaata viivaketjua pitkin

Kun teet osasarjaa Ohjauskäyrien avulla, valitse viiva tai tangentiaalinen viivaketju. Seuraavaksi anna joko sarjassa olevien osien lukumäärä tai osien väli. Ohjelma laskee toisen arvon ja kertoo viivaketjun pituuden. (Vertex ID: MEC-4680).

Jos syötit väli -arvon, voit valita mitataanko etäisyys viivaa pitkin vai suoraan.

Oletuksena osan tai koonnan paikka viivalla määräytyy sen mukaan, miten sarjassa olevan osan tai koonnan origo tai kahva projisioituu käyrälle.

 • Painikkeen Sijoituspiste avulla voit osoittaa pisteen joka projisioituu käyrälle. Parhaan tuloksen saat, jos osasta/alikoonnasta osoitettu piste sijaitsee myös ohjauskäyrällä.

Esimerkkejä sarjoista viivaketjua pitkin:

 • Ketju: Ohjauskäyrä koostuu kahdesta kaaresta ja kahdesta janasta. Väli-mitta on annettu etäisyys-parametrillä Suoraan.
  • Jos Väli-mitta olisi annettu Viivaa pitkin, ketju ei asettuisi oikein hammaspyörän ja suoran osuuden kohdalla, vaan vain jompi kumpi voisi olla kunnossa.
 • Helminauha: Ohjauskäyrä koostuu 3D-luonnoksessa tehdystä suljetusta spline-käyrästä. Helmien lukumäärä on annettu, joten ne asettuvat tasavälein viivaketjulle.
 • Kuppihihna: Ohjauskäyrä on projisioitu hinhan pinnalle (2 kaarta ja 2 janaa). Kuppien lukumäärä on annettu.


Katso kooste osasarjojen tekemisestä


Voit poistaa käytöstä siirto, kierto- ja venytyskahvat

Jos osien kahvat häiritsevät (tartut niihin vahingossa ja raahailet osia), etkä tarvitse niitä, niin voit poistaa ne käytöstä. (Vertex ID: MEC-9187)

Poista täppä kohdasta File > Asetukset > Piirustukset, mallit > Näkymä-välilehden Malli-ryhmässä Näytä siirto-, kierto- ja venytyskahvat.

Saat kuvallisen tipin piirrepuusta

Kun viet kohdistimen piirrepuussa osan tai kokoonpanon päälle näet tarvittaessa myös mallin kuvan. (Vertex ID: MEC-9083)

Tästä on merkittävästi hyötyä, jos työskentelet suurteen mallien kanssa, joista on paljon osia ja alikkontia piilotettu.

Haku- ja lukitustoiminnot ovat käytettävissä osia lisättäessä tai siirrettäessä

Näiden aputoimintojen avulla osa voidaan sijoittaa helpommin paikoilleen, ilman että käytetään geometrisia ehtoja. Tätä ominaisuutta käytetään lähinnä laitossuunnittelussa. (Vertex ID PLANT-2503)

Koneita ja laitteita mallinnettaessa (Vertex G4:llä) suositellaan kuitenkin osien paikottamista geometristen ehtojen avulla.


Räjäytysasemointi, osan piilotus ja videointi

Voit tallentaa räjäytysasemat nyt joko absoluuttisina arvoina tai suhteellisina siirtyminä

Räjäytysasemoinnissa siirtymät on aiemmin annettu aina suhteellisina siirtyminä. Nyt voidaan määrätä räjäytysaseman paikka myös absoluuttiseksi. (Vertex ID: MEC-8774) 

Osan sijainti tallennetaan oletuksena suhteellisena siirtymänä ja katselupiste ja suunta absoluuttisina arvoina. Voit vaikuttaa asiaan sarakkeen absoluuttinen avulla.

 

Alikoonnassa oleva osa voidaan siirtää yksittäin räjäytysasemaan

Voit valita alikoonnassa olevan osan ja siirtää sen räjäytysasemaan. Aikaisemmin koko alikoonta tuli valituksi kerralla. (Vertex ID: MEC-8889)
Voit piilottaa ja palauttaa osan näkyvyyden asteittain

Nyt saat osan piiloon ja näkyviin ns. feidatusti, eli näkyvyys vähenee tai kasvaa hitaasti. (Vertex ID:  MEC-8809)

Näkyvyyden muutokseen voi vaikuttaa antamalla ajan milli-sekunteina, jolloin muutos tapahtuu.

 • Vanha OF/OFF-muutos tapahtuu arvolla 1
 • Jotta näkyvyyden muutos kerkiää kokonaan tapahtumaan on piilotus- tai palautusajan oltava joko lyhyempi tai yhtä pitkä, kuin osan siirtymäajan.


Voit videoida räjäytysasemiin liittyviä animoituja liikeratoja

Videoiden avulla voit laatia esim. animoituja esityksiä kokoonpanon kasaamisesta tai purkamisesta. Jaa näitä mp4-muotoisia videoita osana tuotedokumentaatiota. (Vertex ID:  MEC-8807) 

Tallenna videoihin räjäytystoiminnallisuutta tai vain animaatio.

Voit vaikutta videon laatuun:

 • Kuvataajuudella FPS (Frames per second). TV:ssä 24 ja peleissä 60.
 • Laatuasetuksella. Sallitut arvot ovat 0 .. 51. Nolla on häviötön, mutta sillä tehtyjä videoita kaikki ohjelmat eivät osaa käsitellä. Esivalintana löytyvät suositellut arvot.
 • Konversionopeudella. Hitaammilla arvoilla laatu on parempi.

Videon kestoaika saattaa olla huomattavast lyhyempi, kuin animaation ajaminen ruudulla.

 • Videon pituuteen voit vaikuttaa mm. räjäytysasemien "Kesto"-ajalla.

Video-toiminnallisuus on käytössä vain, jos sinulla on Animaatiot-optio (071)