Koneensuunnittelun merkit 2018

   
GPS-standardin mukaiset koneensuunnittelun merkit

Edellisessä versiossa (2017 eli 23.0.00) aloitetty koneensuunnittelun merkkien nykyaikaistaminen on saatettu nyt päätökseen seuraavasti

GPS = Geometric Product Specification = Geometrinen tuotemäärittely

Voit antaa särmien muotoa kuvaavia toleranssimerkkejä

Jäysteillä ja muilla vastaavilla muotovirheillä voi olla huomattava vaikutus kappaleen toimivuuteen ja toisaalta jäysteen poisto maksaa. Särmien muotoa voi nyt ohjata standardin ISO 13715 mukaisilla merkinnöillä. (Vertex ID: MEC-8419)

Merkit sopivat sekä ulkosärminen ylityöstön tai sallitun jäysteen merkintään ja sisäsärmien yli- ja alityöstöjen merkintään.

  • Mittaluvun paikalla määritellään jäysteen suunta
  • Mittaluvun etumerkillä määritellään yli- tai alityöstö.

Merkin saa myös piirustukseen yleismerkinnäksi.

Geometrissä toleransseissa voit merkitä rajoitetun peruselementin

Joissain tapauksissa toleranssivaatimus koskee vain määrättyä osaa pinnasta. Samoin voidaan rajoittaa peruselementtinä toimiva alue vain osalle pinnasta. Peruselementtinä toimivaa aluetta voidaan kuvata kaksoispistekatkoviivan rajaamalla leikkausviivoituksella, pisteellä tai kaksoispistekatkoviiva-janalla, jonka päissä on ruksi.

Rajoitettu peruslementti merkitään ympyrällä, joka on jaettu vaakaviivalla. Ylempään lohkoon merkitään mm kohdealueen mittoja.

Alempaan lohkoon merkitään peruselementin tunnus ja mahdollisesti juokseva numero. (Vertex ID: MEC-8451)

  • "V"-painikkeella voit valita viiteviivalle erilaisia tyyppejä.
  • "Merkki"-painike aktivoituu, kun kohdistin on Toleranssi-kentässä ja sen takaa voit valita esim Ø
Toleransseihin liittyviä erikoismerkkejä löytyy nyt valikoista

Osa merkeistä (kuten nuolet, ympyrä, neliö ja ovaalin sisään piirretyt kirjainyhdistelmät) löytyy Merkki-painikkeen takaa ja osa Lisämerkintä-valikosta. (Vertex ID: MEC-8452)

Löydät lisää mittojen erikoismerkkejä

Mitoitusstandardien muuttuessa (SFS-EN ISO 8015) mitta tarkoittaa vain ns. kaksipiste-mittaa, jonka takia mittaluvun perään joudutaan toisinaan laittamaan lisäinformaatiota, jolloin mitan merkitys muuttuu. (Vertex ID: MEC-8439)

Voit lisätä itsenäisiä yleistoleranssimerkintöjä

Yleistoleranssit ovat usein otsikkotauluun tai sen lähelle kirjoitettua tekstiä, kuten: Toleranssit ISO 14405 ja lisämääre ovaalin sisällä. (Vertex ID: MEC-8441)

Nämä määritykset löytyvät nyt erikoismerkkien joukosta.
Peruselementtien lisäys tolerassimerkin kehykseen on aikaisempaa helpompaa

Toleranssimerkeissä voidaan viitata useampaan yksittäiseen perusmerkkiin tai yhteiseen peruselementtin. Nyt voit lisätä toleranssikehykseen uuden laatikon + painikkeella ja poistaa laatikon - painikkeella. (Vertex ID: MEC-8450)

Viiteviivaan saadaan "ympäri"-merkki

Ympäri-merkkiä käytetään, kun vaatimus koskee koko kappaleen suljettua kehää. Ympäri-merkki näkyy vain, jos viiteviivassa on kulma. (Vertex ID: MEC-8450)

Saat kaksi tai useampia toleranssikehyksiä päällekkäin

Kun haluat lisätä toleranssikehyksen toisen kehyksen päälle, laita optiot Viitenuoli ja Liitetään myös mittaviivaan päälle ja osoita aikaisempaa toleranssikehystä. (Vertex ID: MEC-8450)
Peruselementin voit sijoittaa toleranssikehyksen päälle

Kun haluat lisätä peruselementti-merkin toleranssikehyksen päälle, laita optio Liitetään myös mittaviivaan päälle ja osoita aikaisempaa toleranssikehystä. (Vertex ID: MEC-8449)

Peruselementin voit sijoittaa mittaviivalle

Yleisesti: Peruselementti-merkki sijoitetaan mittaviivan kohdalle silloin, kun peruselementtinä toimii ns. laskennallinen elementti, esim keskiviiva.

Kun haluat lisätä peruselementin mittaluvun kohdalle, laita optio Liitetään myös mittaviivaan päälle ja osoita mittaa. (Vertex ID: MEC-8449)

Jos siirrät mittaviivaa, niin peruselementti seuraa sitä F5-päivityksen jälkeen.


Peruselementin voit raahata mitta-apuviivan päälle

Yleisesti: Peruselementti-merkki sijoitetaan muotoviivalle tai sen jatkeelle, kun peruselementtinä toimii kappaleen pinta.

Jos haluat listätä peruselementin muotoviivan jatkeelle, piirrä apuviiva ensin. Jos haluat käyttää apuviivana mitta-apuviivaa, sijoita peruselementti muotoviivan päälle ja raahaa se paikoilleen. (Vertex ID: MEC-8449)