Tiedonhallinta G4-Flow 2018

   
Sisältökieli on nyt riippumaton käyttöliittymäkielestä

Kun määrität Flow'ssa sisältökielen, niin näet mm. kuvaus-kentät myös Vertex G4:ssä valitulla sisältökielellä. (Vertex ID: MEC-8894)

 • Flow'ssa käyttöliittymäkieliä ovat suomi ja englanti.
 • Vertex G4:ssä käyttöliittymäkieli määritellään edelleen user/SETUP-tiedoston avainsanalla: Language=
  • 0 = suomi
  • 1 = englanti
 • Sisältökielen voit valita Flow'ssa: Profiili > Kieli (sisältö)

Voit syöttää kerralla kuvaukset kahdella sisältökielellä

Nimikettä perustettaessa sekä mallin tai piirustuksen arkistotietoja muokattaessa et voi Vertex G4:ssä enää suoraan kirjoittaa kenttien sisältöjä, vaan se tapahtuu oman dialokin kautta, joka avautuu Nimitys-kentän vieressä olevalla napilla (...) (Vertex ID: MEC-8880 ja PDM-9179)

 

Tämän takia on nyt mahdollista myös Vertex G4:n puolelta muokata nimikkeen ja piirustuksen arkistojen kuvauskenttiä. Tämä ei ollut mahdollista versiossa 22.0.XX.

 • Ominaisuus tuli mukaan jo versiossa 23.0.03.
 • Katso päivittyvyys oikealla puolella olevasta palstasta.

Nimikkeen, mallin ja piirustuksen arkistotietojen ristiin päivittyminen

Yleisesti todetaan, että päivittyvyydet noudattavat seuraavaa sääntöä: (Vertex ID: MEC-8918)

Nimikkeen kaksi ensimmäistä kuvauskenttää periytyvät ao. nimikeeseen liittyvälle piirustukselle.

Piirustuksen "Kuvaus 3"-kenttä koskee vai ao. piirustusta.

Jos G4:ssä muutat piirustuksen ensimmäistä tai toista kuvaus-kenttää (Arkisto > Tiedot), tieto päivittyy myös nimikkeelle ja kaikille muille piirustuksille, jotka on kytketty ao. nimikkeeseen.

Jos muutat Flow'ssa nimikkeen kuvauskenttiä, niin tiedot periytyvät piirustukselle vasta kun piirustus tai sen otsikkotaulu päivitetään.

Nimikkeen tiedot periytyvät luontivaiheessa mallille, mutta mallin kuvauskentät elävät sen jälkeen omaa elämäänsä.
Piirustusta palautettaessa kommentti voidaan antaa heti kahdella kielellä.

Palautusvaiheessa muutoskommentti voidaan antaa piirustukselle kahdella kielellä (norm. suomeksi ja englanniksi). (Vertex ID: MEC-8847)

Kun piirustuksesta tehdään uusi versio, niin palautusvaiheessa annettava muutos-kommentti näkyy piirustuksen muutos-otsikkotaulussa. Ja nyt kahdella kielellä.

Jos alirakenteisiin ei ole oikeuksia, et voi muokata niitä

G4 noudattaa nyt Flow'ssa määriteltyjä oikeuksia. Jos oikeudet on päämalliin, mutta ei sen kaikkiin alirakenteisiin, niin päämallin saat auki, mutta et pääse käsiksi kaikkiin alirakentesiin.

Voit tuoda piirustukseen vain osanumeroidut osat

Nyt voit tuoda kuvaan vain niiden osien osaluettelon, joita varten kuvaan on lisätty osanumero-pallo. MS3 (Vertex ID: MEC-9221)

Normaalisti piirustukseen tuodaan osaluettelo sellaisena, kuin se ao. nimikkeellä on Flow'ssa esitetty.

Huomaa: Ominaisuus koskee vain Flow-kytkentäistä Vertex G4:ää.
G4:n historialistaan tulee kuvaus sisältökielellä

 • Vertex G4:n käyttöliittymäkieli määritellään user/SETUP:ssa
 • Sisältökieli määritellään Flow'ssa käyttäjän profiilissa.

 (Vertex ID: PDM-9177)


Suurien Flow-mallien käsittely nopeutuu omalla koneella olevan välivaraston avulla

Hitaudet vaivaavat suurilla malleilla ja hajautuneessa suunnittelussa, etenkin jos työskennellään paikallisverkon ulkopuolella. Mallien lukeminen oman koneen levyltä on aina nopeampaa, kuin palvelmelta. (Vertex ID MEC-9046).

Nyt Vertex G4 - Flow  tallentaa mallin myös paikalliseen hakemistoon ja lukee sen sieltä, ellei Flow-palvelimella ole uudempaa tiedostoa.

 • Tallennus paikalliseen työtilaan tapahtuu, kun nimike (malli) luetaan Flow'sta, palautetaan Flow'hun tai lisätään kokoonpanoon.


Palaa kokoonpanoihin

Välivaraston voit ottaa  käyttöön määrittelemällä sen Asetukset > Kieli, Automaattitallennus, Flow > Flow-välilehdelle kohtaan Flow-tiedostojen välivarasto käytössä.

 • Ellei hakemistoa ole määritelty, ei paikallinen tallennus ole käytettävissä.
  • ./ viittaa käyttäjän Vertex-kotihakemistoon, esim. C:\vxg4\user
 • Riippuen koneesi levytilasta ja lukemiesi ja tallentamiesi mallin koosta, voit säätää työtilasta automaattisesti poistettavien tiedostojen iän sekä malleille varatun levytilan maksimikoon.

Voit tarvittaessa tyhjentää välivaraston kaikista tallennuksista Tyhjennä-napin avulla.

 • Käyttöjärjestelmän keinoin (resurssien hallinta) voit poistaa valitsemasi tiedostot.

Nopeustestien tuloksia: Nimikkeen/Mallin lukeminen Flow'sta Vertex G4:ään

 • Nopeassa paikallisverkossa (LAN)  mallin sai luettua työtilasta 1.1 … 1,4 kertaa nopeammin, kuin ilman työtilaa.
 • Suomen sisäisessä internet-verkossa mallin sai luettua työtilasta 1.4 … 2,7 kertaa nopeammin, kuin ilman työtilaa
 • Suomen ja USA:n itärannikon välisessä internet-verkossa mallin sai luettua työtilasta 2,3 … 8 kertaa nopeammin, kuin ilman työtilaa

Huomaa kuitenkin:

 • Ensimmäistä kertaa malli luetaan aina Flow-palvelimelta (tai File-serveriltä, jos sellainen on käytössä)
 • Myöhemminkin, jos mallia on joku muu muuttanut, niin se luetaan Flow-palvelimelta.
 • Nopeus-hyöty tulee, jos luetaan uudelleen sama malli kuin aikaisemminkin, eikä kukaan muu ole sitä lukemisten välillä tallentanut.

Taulukossa olevat ajat ovat sekunteja