Mallia tai piirustusta ei löydy

Tässä ohjeessa on kerrottu syitä ja korjauskeinoja sille, että Vertex G4:n arkistotietojen mukaan malli/piirustus on arkistossa, mutta sen avausyritys päättyy ilmoitukseen, ettei tiedostoa löydy tai avauksessa ei tapahdu mitään.

Väärät toimintatavat resurssien hallinnalla

 • On raportoitu tapauksia, joissa joku on järjestellyt shared/picts tai shared/projects-kansioiden alta löytyviä malleja/piirustuksia Windowsin resurssienhallinnan avulla mieleisiinsä paikkoihin esim. projektin alle luomiinsa alakansioihin.
 • On myös tapauksia, joissa resurssien hallinnan avulla on vahingossa vetäisty (Drag and drop) tiedosto tai kokonainen hakemisto paikasta toiseen.
  • Nämä johtavat Vertex G4:n kannalta luonnollisesti siihen, ettei arkistossa olevien tietojen avulla voida enää löytää tiedostoa.

Testaa, löytyykö muita tiedostoja

 • Kokeile löytyykö muita malleja ja piirustuksia. Jos löytyy, niin arkistotietokannat lienevät kunnossa.
 • Varsinkin jos vain joko mallit tai piirustukset löytyvät, antaa se viitteitä siitä, että arkistotietokanta olisi korruptoitunut.

Tilanteen korjaus

 • Tutki ensin arkistosta, missä kadonneen tiedoston pitäisi olla (shared/picts tai shared/projects/projektin_ID.)
 • Etsi sitten Windowsin resurssienhallinnan avulla löytyykö em. nimistä tiedostoa joko ko. Vertex G4:n hakemistorakenteesta (esim D:\vertex\vxg4 tai \\Tiedosto_palvelin\jaettu_kansio\vxg4_srv) tai jostain niiden rinnalla olevista kansiosta.
 • Jos tiedosto löytyy, niin palauta se paikoilleen.


Varakopiot

Kesken jäänyt tallennusprosessi

 • Ilmenee tiedostoa luettaessa virheilmoituksen ”Tiedostoa ei löydy” perusteella tai avaus yritys ei aukaise tiedostoa.
 • Katso resurssienhallinnan avulla, löytyisikö samanniminen toinen malli sillä erotuksella, että siinä on jälkiliite .2. Mikäli löytyy niin palauta tämä oikealle nimelle (siis ilman jälkiliitettä .2 ).
  • Mahdollisten verkkovirheiden aiheuttamien ongelmien eliminoimiseksi ohjelma kopioi ensin vanhan tiedoston uudelle nimelle (= vanha nimi + jälkiliite .2). Jos tallennus onnistuu, niin ohjelma poistaa automaattisesti jälkiliitteellisen tiedoston.
 • Edelleen ohjelma tallentaa tallennusvaiheessa myös käyttäjän kotihakemistoon (esim. vxg4/user) tilapäistiedoston ”tmp.vxm”, joka voi löytyä sieltä, ellei ohjelma ehtinyt suorittaa tallennuksen toista vaihetta.

Automaattitallennukset

 • Ohjelma tallentaa backup-tiedostoja vxg4/user/BACKUP-kansion alle. Asiaa hallitaan user/SETUP-tiedoston avainsanalla ”set.backup.on”.
 • Tarvittaessa tällainen backup-tiedosto voidaan tallentaa Windowsin resurssienhallinnan avulla alkuperäisen malli/piirustus-tiedoston päälle.
 • Käyttäjä voi lisäksi tehdä varmuuskopion tallennuksen aina halutessaan toiminnolla ” Sovellus-valikko=>Varakopio =>Tallenna varakopio
 • Näitä varakopioita voidaan lukea toiminnolla ”Sovellus-valikko=>Varakopio =>Avaa varakopio”.
 • Nämä workfileX.vxm-tiedostot löytyvät kotihakemistosta (esim. vxg4/user).
 • Jos edellä mainittu backup-tiedostojen tallennus on käytössä, ei näitä safe*- ja workfile*-tiedostoja voi enää lukea optiolla ”Tallenna alkuperäisen arkistoidun tilalle”, vaan nekin täytyy (tarkastuksen jälkeen) nimetä uudelleen Windowsin keinoin alkuperäisen tiedoston nimelle ja siirtää alkuperäisen paikalle.