Ohjeita ongelmatilanteisiin tietokantojen avaamisen kanssa

Ongelmia tietokannan avauksessa.

Tietokantaongelmat saattavat johtua mm:
 • Laitevauriosta kovalevyllä.
 • Tallennuksien epäonnistumisesta verkkohäiriön takia
 • Ohjelman sisäisistä ennalta arvaamattomista ongelmista

Tietokannan muoto ja varmuuskopiointi.

Tietokanta koostuu kolmesta tiedostosta (esim projektiarkisto PROREG):
 • d_PROREG (tietokannan korttien tekstit, yksi rivi on yksi kortti )
 • d_PROREGc (tietokannan kontrollitiedosto jossa on määriteltynä tietokannan rakenne, kentät ja rivien lukumäärä)
 • d_PROREGl (tietokannan lukitustiedosto – tiedoston puuttuessa luodaan automaattisesti uudelleen).
 • Tietokannoista (vxg4/shader/dbases tai vxg4_srv/shared/dbases –kansio ) on otettava säännöllisesti varmuuskopio. Mieluummin useamman kerran päivässä, jos verkkohäiriöt tuntuvat vaivaavan paikallisverkkoa.
 • Aina ei tietokantaa saa pelastettua, joten tällöin edellinen toimiva versio pitää palauttaa varmuuskopiolta käyttöön. Tietokantaan liittyy aina kaksi tiedostoa d_NIMI ja d_NIMIc, jotka molemmat on palautettava samanaikaisesti.


Lukuoikeuden tarkastus tietokantaan.

 • Tarkasta onko käyttäjällä kirjoitusoikeus \\palvelimen_nimi\jaettu_kansio\vxg4_srv\shared\dbases-hakemistoon.
 • Kopioi Client-koneen kautta resurssienhallinnalla ao. tietokannan (shared\dbases-hakemistossa) tiedosto toiselle nimelle ja poista kopio. Jos tuo onnistuu, niin ainakin kirjoitusoikeudet kansioon ja ao. tietokantaan ovat kunnossa.

Korjaa tarvittaessa jaon oikeudet ja palvelimen Vertex hakemiston oikeudet:

 • Käynnistyy kansiolla tai tiedostolla resurssienhallinnan tilannekohtaisella toiminolla ”Sharing and Security”
 • Käyttäjän pitää kuulua ryhmään, jolla on oikeudet kirjoittaa ja muokata em. tiedostoa.

Kesken jääneen tietokannan tallennuksen purkaminen.

Jos levyltä (shred/dbases) löytyy myös tiedosto d_NIMIc.bak1, niin se on varmuuskopio, joka otetaan tietokannasta d_NIMIc ennen kuin tietokanta tallennetaan kokonaan uudelleen:

 • Tuota d_***.bak1 tiedostoa ei pitäisi olla levyllä, jos tietokannan tallennus ei ole kesken.
 • Eli pääsääntöisesti d_***.bak1-tiedoston olemassa olo kertoo tietokannan tallennuksen epäonnistumisesta.

 • Jos d_PROREGc on pienempi kuin d_PROREGc.bak1, niin tällöin tietokannan tallennus on jostakin syystä keskeytynyt.
 • Saat tietokannan korjattua kun nimeät d_PROREGc.bak1 varmuuskopioin takaisin d_PROREGc nimelle. Huom. Sammuta kaikki Vertex ohjelmat kun teet tämän
.

Ongelmalähteen (koneen) selvittäminen


Laita resurssienhallinnassa Attributes ja Owner kentät näkyviin ja tarkista ettei tietokannoilla ole vain luku oikeuksia. (Tämä käy hiiren oikean napin painalluksessa resurssienhallinnan otsikko-kentässä):

 • Katso kuka omistaa tiedostot.
 • Omistajasta voit saada vinkkejä siitä, kuka ”tuhosi tietokannan” eli kenen kone aiheutti ongelman.


Vertex kotihakemiston (esim vxg4\user) ERRLOG tiedostoon tulee tietokantaongelmista seuraavanlainen rivi:
 • 2016-11-27 10:57:49 Virhe: Tietokannan 'PROREG' avaus ei onnistu.

Jos tarkastat kaikkien Vertex käyttäjien ERRLOG tiedostot niin saat selville kuka ensin huomasi virheen:
 • Joku muu saattoi silti tuhota tietokannan.
 • Mutta näistä saa vinkin ajankohdasta jolloin tietokanta korruptoitui
 • Tämän ajankohdan perusteella voit etsiä syitä Event Viewerin lokitiedostoista. Etsi merkkejä verkko ja levyongelmista.


Epäilyttävän koneen tutkiminen.

Viallista verkko-komponenttia voit etsiä eräänlaisella ”stressi-testillä”:
 • Avaa DOS-ikkuna ja pingaa palvelinta: ping –n 300 Palvelimen_nimi
 • Laita samaan aikaa palvelimella oleva vxg4_srv/system-hakemisto kopioitumaan oman koneesi levylle (esim. C:\temp-hakemistoon)
 • Tuon rankan kopioinnin aikana ei saa hukkua yhtään PING pakettia.
 • Jos hukkui niin korjaa viallinen verkkokomponentti,


Virustorjunnan osuus tietokanta-ongelmiin.

Voit kokeilla myös muuttaa Virustorjunnan käytönaikaisia asetuksia siten ettei käytönaikaisesti tarkasteta loppuliitteettömiä tiedostoja tai koko Vertex hakemistoa.
 • Tämä asetus on korjannut tietokantaongelmat todistetusti useasti.
 • Eli tämä on yleisin korjaus oikeuksien korjauksen jälkeen.
 • Muista korjata myös Vertex palvelimen Virustorjunnan asetukset, usein ne pitää korjata palvelinkäyttöjärjestelmissä käsin.


Process Monitor-ohjelman käyttö tietokanta-kirjoituksen tutkinnassa.

Voit yrittää tutkia, mitä tapahtuu kun yrität käyttää tietokantoja.
 • Käynnistä Vertex ja siirry kohtaan jonka jälkeen saat yleensä virheilmoituksen.
 • Käynnistä Procmon.exe
 • Etene sitten Vertex-toiminoissa kohtaan, jossa saat tietokantavirhe-ilmoituksen.
 • Pysäytä Process Monitor lokitiedoston kirjoitus (suurennuslasi) ja tutki lokitiedostosta mikä prosessi käsitteli tietokantoja ja oliko tässä ongelmia.


Levytilan riittävyyden varmistaminen.

Tarkasta myös ettei Vertex palvelimen levy ole täynnä.
.

Tietokantojen korjaus:

G4:ssä on kolme erillistä toimintoa, joilla voi 1) tarkistaa tietokanta, 2) korjata tietokantaa ja 3) pakata tietokannan.
 • DBCHECK (tietokannan tarkistus.)
 • DBFIX (tietokannan korjaus esim. uudelleen indeksointi.)
 • DBPACK (tietokannan pakkaaminen/tiivistäminen.)


Tietokannan eheyden pikatarkastus – ja manuaalinen käsittely

 • AINA ENNEN MITÄÄN MUUTOKSIA, ON SYYTÄ VARMUUSKOPIOIDA TIETOKANTA eli kopioida talteen ko. tietokanta eli kaksi tiedostoa d_TIETOKANNAN_NIMI ja d_ TIETOKANNAN_NIMIc
 • Raahaa tietokanta esim. d_PICREG Windowsin resurssienhallinnalla Vertex-ohjelman työpöydälle.
 • Jos kanta on suurin piirtein kunnossa, ohjelma generoi sille näyttötiedoston, jossa näkyvät kaikki kentät. Tässä näytössä voit myös vierittää kortteja ja etsiä tietoa viemällä kohdistimen oikeaan kenttään ja painamalla funktionäppäintä F7.
 • Erikoistapauksissa, jossa tietokannan alussa on tyhjiä rivejä, ne voisi poistaa ”Shift Delete” yhdistelmällä.


DBCHECK

 • Käynnistä (välilyönti) (välilyönti) ja kirjoita ”Return R”-ikkunaan DBCHECK
 • Ohjelma pyytää antamaan joko hakemiston (joissa tietokannat ovat) tai sitten tietokannan nimen.
 • Jos annoit hakemiston, ohjelma esittelee ao. hakemiston tietokannat ja voit valita tietokannan.
 • Ohjelma saattaa kysyä ei-ASCII-merkkien tarkastuksesta. Jos tietokanta on uudehko, eli kaikki kentät ovat UNICODE-muotoisia, niin tällä ei ole merkitystä.
 • Ohjelma raportoi mahdollisista virheistä.


DBFIX

 • Käynnistä (välilyönti) (välilyönti) ja kirjoita ”Return R”-ikkunaan DBFIX
 • Ohjelma pyytää antamaan joko hakemiston (joissa tietokannat ovat) tai sitten tietokannan nimen.
 • Jos annoit hakemiston, ohjelma tutkii kaikki hakemiston tietokannat ja yrittää korjata ne.

DBPACK

 • Käynnistä (välilyönti) (välilyönti) ja kirjoita ”Return R”-ikkunaan DBPACK
 • Ohjelma pyytää antamaan joko hakemiston (joissa tietokannat ovat) tai sitten tietokannan nimen.
 • Jos annoit hakemiston, ohjelma esittelee ao. hakemiston tietokannat ja voit valita tietokannan.
 • Tämä tiivistää tietokantaa.