Virheilmoitus "ERRN: - 43" tuotaessa siirtotiedostoa *.vxz

Arkisto-tietokantojen kenttien pituuksia on kasvatettu versiossa 17.0.00 jonka jakelu alkoi syyskuussa 2010.
Jos Vertex G4:n ensiasennus on tätä vanhempi, ovat kenttien nimet lyhyempiä, ellei niitä ole myöhemmin päivitysten yhteydessä manuaalisesti kasvatettu.

Taustaa

Mikäli vastaanottavan järjestelmän malli- ja piirustusarkiston (MODREG/PICREG) tunnukset (MOD_ID/PIC_ID) kentän pituus on M20 ja tuotavien tai jo olemassa olevien mallien/piirustusten nimet ovat esim:
 • Pilaripalkin101_kenka1
 • Pilaripalkin101_kenka2
Mallien nimet ovat 22 merkkiä pitkiä, ja lyhennettynä 20 merkkiin, ne ovat identtisiä: ”Pilaripalkin101_kenk”
Virheilmoitus on muotoa:
 • ”ERRN:-43 Tietokanta 'd_PICREG': UNIQUE kenttään ei sallita samoja arvoja” sekä
 • ”ERRN:-43 Tietokanta 'd_MODREG': UNIQUE kenttään ei sallita samoja arvoja”.

Tietokannan muodon korjaus

Kopioi turvaan muokattavat tietokannat (d_KANNAN_NIMI ja d_KANNAN_NIMIc) tai mieluusti koko tietokanta-hakemisto:
 • vxg4\shared\dbases                              (Yksittäisasennukset)
 • vxg4_srv\shared\dbases                       (Tiedostopalvelinasennukset)


Tietokannan muotoa voidaan muokata toiminnolla: ”Järjestelmä-välilehdenTietokannat-ryhmä=> Ylläpito =>Määrittele rakenne”.
 • Tämän jälkeen valitaan muokattava tietokanta (vxg4\shared\dbases tai vxg4_srv\shared\dbases-kansiossa)

 • Etsitään muokattavan kentän nimi listalta, esim:PIC_ID.
 • Tällä rivillä mennään kenttään ”Muoto T/M/N”.
 • Tähän kenttään muutetaan uusi arvo (Kenttien pituuks ia yleensä vain kasvatetaan).
 • OK poistuu muodon määrittelystä.
 • Kun ohjelma kysyy oletusnäyttöä, paina OK (Useimmiten tyhjälle riville).
 • Kun ohjelma kysyy tallennetaanko, niin vastaa kyllä.

Arkistotietokantojen keskeisten kenttien tyypit ja pituudet

M = Alfanumeerinen kenttä, jonka arvot voidaan järjestää merkkijonon numeeristen osuuksien mukaan numerojärjestykseen (Vanhoissa tietokannoissa vastaava tyyppi: B)
T = Alfanumeerinen kenttä, jonka arvot voidaan järjestää vain aakkosten mukaan (ei tulkitse numeroita numeroiksi, vaan kirjaimiksi (Vanhoissa tietokannoissa vastaava tyyppi: A)
N = Numeerinen kenttä.
Piirustusarkisto, d_PICREG:
 • PIC_ID                     M36
 • PIC_FILE                 T240 (Kun käytössä on G4-Flow)
 • PIC_FILE                 T40 (Kun käytössä on ainoastaan G4)
 • PROJ_ID                  M20
 • MOD_ID                   T32

Malliarkisto, d_MODREG:
 • MOD_ID                   M32
 • MOD_FILE               T240 (Kun käytössä on G4-Flow)
 • MOD_FILE               T40 (Kun käytössä on ainoastaan G4)
 • PROJ_ID                  M20

Projektiarkisto, d_PROREG:
 • PROJ_ID                  M20

Piirustusten muutostietokanta, d_PIC_REV:
 • PIC_ID                     T36


Mallien muutostietokanta, d_MOD_REV:
 • MOD_ID                  T32


Nimike eli komponenttitietokanta, d_COMPONENTS:
 • MOD_ID                  T32
 • PIC_ID                    T36


Täydellisempi tietokantojen muokkaus

 • Haetaan Vertex G4:n asennuspaketti (levyltä tai netistä).
 • Puretaan asennuspaketin data\shared.7z jonnekin.
  • Tietokannat löytyvät kansiosta ..\shared\dbases.
 • Listataan tarvittavien neitseellisten tietokantojen muoto toiminnolla: ”Järjestelmä-välilehden Tietokannat -ryhmä=> Ylläpito => Listaa rakenne” ja tallennetaan lista.
 • Listaa voidaan vertailla olemassa olevista tietokannoista ajettuun listaan ja niistä voidaan päätellä päivitystarve.
 • Muoka taan omien tietokantojen kenttien pituuksia samoiksi kuin neitseellisissä kannoissa on.
  • HUOM: Asiakaskohtaisten räätälöintien takia kentät voivat olla pidempiäkin, kuin ns. neitseellisissä kannoissa. Tällöin näitä kenttiä ei kannata lyhentää, ellei ole varma, että kenttien koko pituutta ei ole käytetty missään hyväksi.
 • Samalla kannattaa varmistaa, että myös tyyppi-merkintä muutetaan (B =>M ja A=> T), sillä uuden tyyppiset kentät sallivat laajempien merkistöjen (UNICODE) käytön, kuin vanhan tyyppiset kentät.


Tietokantojen muodon päivitys

Tietokantojen muoto voidaan muokata uuteen muotoon myös päivittämällä. Tämä on nopeampi tapa ja soveltuu hyvin silloin, kun arkistojen muodoissa ei ole asiakasräätälöintejä. Päivitys olisi syytä tehdä, jos Vertex G4:n ensiasennus on tehty ennen 9/2010 versiolla 16.0 tai vanhemmalla.
 • Tietokantojen muodon päivitys edellyttää että levyltä löytyy ns. neitseellinen tietokanta, johon käytössä olevaa tietokantaa verrataan, joten neitseelliset tietokannat on noudettava asennuspaketista.
 • Toiminto käynnistyy: ”Järjestelmä-välilehden Tietokannat-ryhmä=> Ylläpito => Päivitä rakenne
 • Ensin valitaan ”Lähdetietokanta” eli se tietokanta, jonka kaltaiseksi olemassa olevaa tietokantaa muokataan.
 • Sitten valitaan ”Kohdetietokanta” eli se tietokanta, jonka muotoa halutaan päivittää.
 • Tämän jälkeen avautuu vertailutaulu:
Laita ”Päivitä” sarakkeeseen täppä, jos haluat, että ao. kenttä päivitetään tai lisätään kantaan.
 • Vasemmalla näkyy lähdetietokannan kentät.
 • Oikealla näkyy kohdetietokannan kentät