Käyttäjien ja oikeuksien määrittäminen


Avaa kuvan mukaisesti Järjestelmä- välilehdeltä "Sovellus" ja sieltä "Käyttäjät". Täydennä käyttäjien tiedot. Rivin lisäys tapahtuu rivin kohdalla hiiren oikealla painikkeella. Käyttäjien täydentämisen jälkeen voit valita uutta dokumenttia luotaessa suunnitteljan nimikirjaimet suoraan dokumentin arkistokortille.

Voit täydentää myös hyväksymisoikdet, jolloin käyttäjällä on oikeus asettaa dokumentteja "Hyväksytty"- tilaan. Käytännössä tämä estää tahattoman tiedoston ylikirjoituksen.