Yleiskatsaus Vertex G4:n käyttöön ja ohjelman lisäoptioihin

Vertex G4 on suomalainen ja suomenkielinen 3D CAD-ohjelmisto, jolla voidaan suunnitella tuotteita joko mallintamalla tai piirtämällä. Mallista voidaan tuottaa piirustuksia projisoimalla mallia eri suunnista. Piirustuksia on mahdollista tuottaa myös piirtämällä eli ilman mallia ja kokoonpanoon voit lisätä myös valmiita kirjastokomponentteja. Sekä piirustuksille että malleille on käytössä suunnittelutiedon hallintajärjestelmä, jota kutsutaan arkistoksi.


Vertex G4 on modulaarinen suunnitteluohjelmisto. Perusohjelmalla pääset jo pitkälle, mutta voit halutessasi kasvattaa ohjelman toiminnallisuutta hankkimalla mukaan eri lisäoptioita.Tässä osiossa esitellään Vertex G4:n peruskäyttöä sekä eri lisäoptioiden tarjoamia mahdollisuuksia.

Ajankohtaiset tiedot Vertex -tuotteista saat myyjiltämme.

Ota yhteyttä myyntiin


Mallinna osia ja kokoonpanoja sekä tee piirustuksia osaluetteloineen

Ohjelma sisältää mahdollisuuden mallintaa parametrisia osamalleja sekä kokoonpanoja. Voit tuottaa malleista piirustuksia ja osaluetteloita tai tehdä piirustuksen piirtämällä geometrian.

Mukana on aina myös malli-, piirustus-, projekti- ja nimikearkistot sekä useita muita tietokantoja.

Suunnittele levyrakenteita, saat aukilevityskuvat

Suunnittele levyrakenteita käyttäen siihen tarkoitettuja mallinnustoimintoja. Saat aukilevitykset, joissa on huomioitu raaka-aineen venymät.

Tuota aukilevityskuva ja vie se DXF-muodossa työstökoneelle.

 

Suunnittele profiilirakenteita, saat katkaisuluettelot

Suunnittele ja muokkaa profiilirakenteita helposti. Saat profiilit "istutettua" toisten profiilien tai osien muotojen mukaan rakenteisiin, huomioiden tarvittavat hitsausraot.

Saat osa- ja katkaisulistat joko piirustukseen, tekstitiedostoon tai Exceliin.

Käytä kirjastokomponentteja

Käytä valmiiden kirjastojen yli 30.000 komponenttia tai kirjastoi mallintamasi tai importoimasi malli kirjastoon.

Voit liittää komponetteihin yrityksesi käyttämät nimikkeet, jolloin osaluettelossa on tarkka määritys komponentista.

 

Visualisoi mallisi valokuvamaiseksi

Tee valokuvamaisia esityksiä malleistasi joko yrityksen sisäistä tuotesuunnitteluprosessia varten tai tee asiakkaallesi tarjouksen liitteeksi näyttäviä kuvia.

Mallinna putkistot ja letkut

Lisää laitteistosi vaatimat letkut ja putkistot haaroineen, laippoineen, käyrineen ja venttiileineen helposti.

 

Tee komposiittilevyjä

Mallinna rakenteellisia levyä. Voit itse määrittää uusia levyrakenteita.

 

Käytä pistepilviä mallinnuksen apuna

Hyödynnä tilojen, laitteiden, putkistojen, kanavistojen yms. mallinnuksessa tiloista 3D-skannauksella muodostettua mallia.

Pintamallinnuksen lisätoiminnot

Täytä pintamallinnuksessa syntyvät hankalasti mallinnettavat aukot helposti.

Tee varaosakirjoja

Tuota kokoonpanoista varaosakirjoja asiakkaillesi tai jälleenmyyjillesi.

 

 

 

 

 

Suunnittele prosessikaavioita

Kuvaa prosessien kulku kaavioilla, joissa näkyvät putkilinjat, pumput, venttiilit ja toimilaitteet.

Näitä kaavioita voit hyödyntää, kun suunnittelet laitteistosta 3D-malleja.

Suunnittele hydrauliikkalohkoja

Suunnittele hydraulilohkoja ja tarkastele niiden ominaisuuksia, esim. seinämävahvuuksien osalta.

 

Tutki osien ja kokoonpanojen lujuuksia kun niitä kuormitetaan erilaisilla voimilla tai paineilla tai vaikkapa lämpökuormilla.

Tutki palkki- ja pilarirakenteiden lujuuksia, kun niihin kohdistuu oman painon lisäksi ulkoisia voimia.

Tee kevyitä tuotekonfiguraattoreita (3D Presenter)

Laadi myynnin tueksi tai myynnin välineeksi 3D PDF-esityksiä, joiden avulla myyjä tai asiakas voi valita tuotteen modulaarisia optioita ja samalla näkee millainen tuote on ja mikä on sen hinta.

Kopioi projekti uudeksi projektiksi

Kopioi projektin kaikki mallit tai vain valitut mallit uuteen projektiin uusille nimille.

Tee animoituja esityksiä räjäytysasemoinneista.

 

Voit videoida esityksen, jossa käytät hyväksesi etukäteen määrättyjä osien räjäytyasemia, tai jossa siirrät itse osia tai alikokoonpanoja, piilotat osia, palautat niitä näkyviin sekä kääntelet ja zoomaat mallia.

 

 

 


 

Tee tuoteautomaatteja

Voit tehdä esim. pieniä suunnittelua helpottavia automaatteja ilman ohjelmointitaitoja, jotka hyödyntävät vaikkapa Excel-ohjelmaa lähtötietojen syöttämisessä ja analysoimisessa.

Tai tee laajoja tuotekonfiguraattoreita, joita voidaan hyödyntää internet-verkon välityksellä.

Valitse tarpeisiisi sopiva tuoteautomaatti-taso kolmesta eri vaihtoehdosta.

Presto (Excel-ohjaus, suunnittelijan apuväline)

Tempo (Esim. raskaat myynnin järjestelmät)

Forte (Internet-sovellus + linkit muihin järjestelmiin)

Laajenna suunnittelujärjestelmäsi tuotteen elinkaaren hallintaan

Vertex Flow korvaa Vertex G4:n arkistointijärjestelmän ja tuo mukanaan työkalut mm.:

 • Työnkiertoon (suunnitelmien valmiusasteet)
 • Revisioiden hallintaan.
 • Oikeuksien hallintaan (muokkaus- ja katseluoikeudet)
 • Mallien ja piirustusten automaattikäännöksiin toisiin formaatteihin.
 • Liittymät muihin dokumentteihin (ainestodistuksiin, sopimuksiin jne)
 • Asiakkaiden, toimittajien, tuotteiden, projektien ja tapahtuminen hallinnan.


Vaihda tiedostoja muiden Cad-järjestelmien kanssa tai tallenna malli 3D-tulostimelle sopivaan muotoon.

Voit lukea muiden cad-järjestelmien tuottamia tiedostoja joko yleisten tai tuotekohtaisten kääntäjien avulla.

Voit myös tallentaa Vertex-malleja ja piirustuksia muita Cad-järjestelmiä, CNC-työstokoneita tai 3D-tulostimia varten


 

Step

Step on yleisin CAD-järjestelmien välinen kääntäjä.

 • Formaatti on määritelty standardissa ISO 10303
 • Kääntäjä toimii molempiin suuntiin.


Iges

Iges on vanha tiedostoformaatti, joka sopii 2D- ja 3D-tiedostojen siirtoon.

 • Kääntäjä toimii molempiin suuntiin.

3D PDF

Tämän option avulla voit tehdä Vertex G4-malleista 3D-PDF-tiedostoja, joita voit käännellä ja katsella yleisillä internet-selaimilla ja Adobe Acrobat Readerilla.

 • Kääntäjässä vain vienti (export).

IFC

IFC-kääntäjää käytetään etenkin rakennusmalleissa

 • Kääntäjä toimii molempiin suuntiin.

SolidWorks

Tämän avulla tuot SolidWorks-osia ja kokoonpanoja Vertex G4:ään.

 • Kääntäjässä vain tuonti (import).

3D DWG

Tämän avulla tuot DWG-malleja Vertex G4:ään.

 • Kääntäjässä vain tuonti (import).

SDNF

Kääntäjää käytetään viemään profiilirakenteet esim. Femdatan Finsap-lujuuslaskenta-ohjelmistoon.