Kirjastot 2019
Käytössäsi on Camozzin uusia pneumatiikkaliittimiä

  • Komponettikirjastoon (Pneumatiikka/Liittimet) on lisätty 28 erilaista mittavarioituvaa pneumatiikkaliitintä, joiden avulla voidaan saada 280 erilaista komponenttia. (Vertex ID: MEC-9592)
  • Vanhat Camozzin liittimet (5 erilaista) löytyvät edelleen hakemistosta Valmistaja/Camozzi-liittimet.
Käytössäsi on SSAB:n putkipalkkeja

Proliilirakennesuunnittelua varten on lisätty kolme erilaista putkipalkkia. Mitoitus noudattaa SSAB Oy:n tuote-esitteen "Strenx Tube 700MH" taulukkoa ja perustuu standardiin EN 10219. (Vertex ID: MEC-9868)

Löydät putkipalkit: Profiilit > Vakiot > Profiilit > Putkipalkki.

  • Pyöreitä kokoja 57 kpl.
  • Suorakulmaisia kokoja 60 kpl.
  • Neliömäisiä kokoja  53 kpl.
Käytössäsi on SSAB:n ohutseinäputkia

Proliilirakennesuunnittelua varten on lisätty neljä erilaista ohutseinäputkea. Mitoitus noudattaa SSAB Oy:n tuote-esitteen "SSAB Form Tube 190" taulukkoa ja perustuu standardiin EN 10305-5. (Vertex ID: MEC-9718)

Löydät putket: Profiilit > Vakiot > Profiilit > Ohutseinaputki.

  • Pyöreitä putkikokoja 175 kpl.
  • Suorakulmaisia putkikokoja 163 kpl.
  • Neliöputkia  72 kpl.
  • Litteä ovaaleja kokoja 66 kpl.
Erikoismittaisia neliö- ja suorakulma-putkia varten löytyy poikkileikkaukset

Koska maailmalta löytyy tai voidaan valmistaa myös muita kuin Vertex G4:n kirjastosta löytyviä profiilikokoja (ohutseinäputkia tai putkipalkkeja), niin oheisten poikkileikkausten avulla nuo profiilit saadaan aikaan.


Huomaa, että voit lukea nuo tiedostot, täyttää niiden mittataulukkotiedot (esim Excelin avulla) ja kirjastoida profiilit sitten itsellesi halutulla nimellä.

  • Nämä poikkileikkaukset löytyvät: Profiilit > Vakiot > Profiilit > Ohutseinaputki.