Osamallinnus 2019

   


En: Part Modeling 2019
Pursotuksessa voit käyttää luonnoksen esisiirtymää

Nyt voit syöttää pursoituksessa tai pyöräytyksessa luonnokselle esisiirtymän syöttämällä lukeman Offset-sarakkeeseen. (Vertex ID: MEC-9658)

 • Positiivisellä arvolla pursotus alkaa luonnostelutason (pinnan) yläpuolelta.
 • Negatiivisellä arvolla pursotus alkaa luonnostelutason (pinnan) alapuolelta.

 • Symmetrisessä pursotuksessa Offset-arvoa ei ole käytettävissä.

Voit huomioda toleranssin vaikutuksen kappaleen mittoihin

Osan ilmiasujen ominaisuuksien avulla voit valita, millaisilla mitoilla kappale esitetään ao. ilmiasussa:

 • Nimellismittainen. (Piirustusta varten)
 • Keskitoleranssien mukainen (Malli sopii parhaiten työstökoneille)
 • Minimitoleransseihin.
 • Maksimitoleransseihin.

Jotta muista ominaisuuksista, kuin Nimellismittainen olisi hyötyä pitää osan luonnoksessa antaa mitoille toleranssit. MS3 (Vertex ID: MEC-9435)

 • Huomaa, että mitään yleistoleransseja ei ohjelma huomioi.

Toleranssi näkyy ilmiasun perässä

 • tyhjä => Geometria on nimellismittainen
 • (Tol.mid) => Geometria on ajettu toleranssialueen keskimittoihin.
 • (Tol.min) => Geometria on ajettu toleranssialueen alarajan mittoihin.
 • (Tol.max) => Geometria on ajettu toleranssialueen ylärajan mittoihin.

Ilmiasu > Ominaisuudet

Versioon 2018 (24.0.xx) saakka ilmiasulla ollut tilannekohtainen toiminnallisuus Vaihda nimi on nyt korvattu toiminnolla Ominaisuudet.

 • Nimen voit vaihtaa avautuvasta dialogista.

Näet tarvittaessa piirteiden tunnusnumeron

Numeroinnin tarkoituksena on piirteen helpompi yksilöinti. Yksilöintiä saatetaan tarvita, kun pitkän historian omaavasta osamallista keskustellaan puhelimitse. (Vertex ID: MEC-9713)

Piirteiden tunnistenumerot saa näkyville osamallin ikonin kohdalta tilannekohtaisella toiminnolla: Muut toiminnot > Piirrenumerot.

Numerointi ei aina näytä loogiselle, sillä mm:

 • Piirre saa syntyhetkellä numeron, joka ei vaihdu vaikka piirrettä raahataan piirrepuussa.
 • Poistettu piirre ei vapauta numeroaan seuraavalle uudelle piirteelle.
 • Piirresarja varaa yhden numeron, mutta tätä numeroa ei näytetä piirrepuussa, joten tällöin yksi numero jää väliin.
 • Kirjastopiirre varaa yhden numeron, mutta tätä numeroa ei näytetä piirrepuussa, joten tällöin yksi numero jää väliin.
 • Ainetta lisäävän tai poistavan pyyhkäisyn piirrenumeron alla näkyy piirteiden numerointi seuraavassa järjestyksessä: Ohjauskäyrä, poikkileikkaus, pyyhkäisypiirre.
 • Pyöristykseen myöhemmin lisätty uusi särmä varaa yhden numeron, mutta tätä numeroa ei näytetä piirrepuussa, joten tällöin yksi numero jää väliin.

Piilota tai palauta useampia piirrepuun perusaputasoja kerralla

Nyt voit valita kerralla myös kaksi tai kolme perusaputasoa ja palauttaa ne näkyviin tai piilottaa. (Vertex ID: MEC-9715)
Osamallin ilmiasujen määrärajoitus on poistettu

Osamallissa voi olla "määrättömästi" ilmiasuja, entisen maksimin 32 sijaan.

Enää ilmiasu numero 22 ei ole varattu ohutlevytyyppisen osan aukilevitykselle. (Vertex ID: MEC-9575).

Voit poistaa myös piilotetun piirteen

Versioon 24.0.xx saakka piilotettu piirre piti ensin palauttaa näkyviin ennen sen poistamista. Nyt poisto onnistuu, vaikka piirre on piilossa.

 • Useimmiten on kuitenkin turvallista ottaa piirre näkyviin ennen sen poistamista.

 

Lisää piirteelle kommentti

Nyt voit lisätä piirteelle kommentin. Näet sen kun viet kohdistimen piirrepuussa ao. piirteen päälle. (Vertex ID: MEC-9743).

 • Valitse piirre piirrepuusta ja sitten tilannekohtaisesta valikosta: Lisää kommentti.
 • Kommentin muokkaus tapahtuu samalla tavoin, kuin lisäys.
 • Piirrepuuhun piirteen kohdalle tulee pieni merkintä, jos piirteellä on kommentti

Osoita viiva pyöräytysakseliksi

Nyt voit osoittaa myös viivan pyöräytysakseliksi, kun teet luonnokselle pyöräytystoimenpiteen. (Vertex ID: MEC-9777)

 • Tätä voi hyödyntää parhaiten, kun luonnos pyöräytetään kappaleeksi jonkun reunaviivan kautta.
 • Aiemmin piti osoittaa kaksi pistettä, joiden avulla pyöräytysakseli määriteltiin, jos luonnoksesta puuttui Pyöräytysakseli-tyyppinen viiva.

Käännä tuotu osa oikeaan asentoon

Nyt voit kääntää tuodun (import) osan oikeaan asentoon. Tee se heti tuonnin jälkeen Aloitusmuoto-kohdan tilannekohtaisella toiminnolla siirrä. (Vertex ID: MEC-9422)

Voit sekä siirtää että kääntää osaa Origon siirtymä-dialogin avulla.