Profiilirakenteet 2019
Lisää profiilien tiedot piirustuksen projektioon

Saat kerralla kaikkien projektiossa näkyvien profiilien tiedot kuvaan muokkaamalla projektion ominaisuuksia ja määrittämällä ne automaattimitoituksesta mukaan. (Vertex ID: MEC-9657)

  • Huomaa, että jos profiili näkyy vain päästä päin, sen tietoja ei tule ao. projektioon.

Projektion apugeometria

Apugeometrian pitää olla projektiossa näkyvissä, jotta profiilin tiedot saadaan automaattimitoituksella projektioon.

Lisää profiilin tieto valitulle profiilille

Toiminnolla Koneensuunnittelu > Merkinnät > Profiilin tiedot voit lisätä valitsemasi profiilin tiedot piirustukseen.

  • Osoita profiili.
  • Osoita tekstin paikka.

Määritä mitä tietoja profiilille tulee

Toiminnolla File > Asetukset > Muokkaa > 2D-piirto > Profiilitiedot voit määrittää mitä tietoja profiileista kerätään piirustukseen.

  • Huomaa että asetusten muutos vaikuttaa myös vanhan piirustuksen profiilien tietoihin kun piirustus päivitetään.