Tiedonhallinta G4-Flow 2019

Kevytmallin tekeminen ja tallennus toiseen tiedostomuotoon

Mallin tallennus kevytmallina toiseen tiedostomuotoon palautuksen yhteydessä

Malli voidaan tallentaa kevytmallina myös SAT- tai STEP-tiedostomuotoon, joko Vie-toiminnolla tai Flow-tiedonhallintaan mallin palautuksen yhteydessä. (Vertex ID: MEC-9502, MEC-9506)

 • Huomaa että kevennetty malli-tiedosto on valittava, jotta voit valita kevennetyn Step- tai Sat-muodon.
 • STEP- ja SAT-käännökset edellyttävät, että niitä varten on taustakääntäjään hankittu lisenssi.

Kevytmalleja sisältävän kokoonpanomallin tallennus toiseen tiedostomuotoon

Kokoonpanomallin tallennus SAT-, STEP-, IGS-, IFC- ja 3D-PDF-tiedostomuotoon huomioi nyt mallissa kevytmalleina olevat alikokoonpanot ja -osat sellaisenaan aina ikäänkuin osamalleina. (Vertex ID: MEC-9505)

 • Aiemmin SAT-, STEP-, ja IGS-tiedostomuotoon tallennettaessa kevytmallit jäivät kokonaan pois.
 • Aiemmin IFC- ja 3D-PDF-tiedostomuotoon tallennettaessa kokoonpanoja esittävien kevytmallien alkuperäinen osatietous jäi osittain näkyviin.

Kevytmallin tekeminen vain katselusuunnista näkyvät pinnat säilyttäen

Mallin tallennus kevytmalliksi (Flow-palautuksen yhteydessä) tekee tallennettavasta mallista entistä yksinkertaisemman. Nyt vain katselusuunnista näkyvät pinnat jäävät jäljelle. Lopputuloksena saadaan aina ikäänkuin osamalli, jossa on vain mallin ulkokuoret. (Vertex ID: MEC-9522)

 • Malli voi olla joko kokoonpano- tai osamalli.
 • Kokoonpanoista häviää alkuperäisen geometrian lisäksi myös osatietous.
 • Aiemmin kokoonpanomallia tallennettaessa jonkin linkkiosan kaikki pinnat jäivät jäljelle, myös ulkokuorien sisältä, jos yksikin sen pinnoista näkyi katselusuunnista.
 • Oletuksena näkyvien pintojen määrittämisessä on käytössä 6 pääkatselusuuntaa kuten ennenkin. Lisää katselusuuntia saa käyttöön asettamalla asetusarvoissa olevan uuden avainasanan "layoutsaveexpandviews" arvoksi 0 → 1.
  • Arvolla 1 tarkastelusuuntia on yhteensä 18 (Katso kuvaa - Mukaan tulee keltaisten nuolien suunnat).
  • Arvolla 1 malliin jää enemmän pintoja, joten se ei kevenny yhtä paljon, kuin arvolla 0. Mutta tämä riippuu hyvin paljon mallista.
 • Jäljelle jääviä pintoja voidaan vähentää myös osan/pinnan vähimmäiskoon mukaan kuten ennenkin. Tämän ominaisuuden saa käyttöön asettamalla asetusarvoissa olevan avainsanan "layoutsavesizelimit" arvoksi jotain. Tämä avainsana on nyt siirretty asetusarvoissa pdm-avainsanoista yleisiin 3d-avainsanoihin.
 • Malli voidaan tallentaa kevytmallina Flow-tiedonhallintaan mallin palautuksen yhteydessä. Kokoonpanossa, jonne malli lisätään, voidaan päättää käytetäänkö esityksenä normaalia mallia vai kevytmallia.

Voit valita yhden näkymän kun teet uuden nimikkeen, mallin tai piirustuksen

Jos Flow'ssa on otettu käyttöön (versiossa 2019 esitelty) Näkymät-ominaisuus, niin voit liittää nimikkeen ja mallin tai piirustuksen yhteen näkymään heti luontivaiheessa.

 • Flow'ssa voi tehdä näihin dokumentteihin lisää näkymä-liitoksia.


Katso tästä näkymiä myös Flow'n Mitä Uutta 2019-dokumentaatiosta.
Näkymät-lohkon näkyvyys palautuksen yhteydessä

Jos Flow'ssa on otettu käyttöön (versiossa 2019 esitelty) Näkymät-ominaisuus, niin ne ovat käytettävissä myös Vertex G4:ssä palautuksen yhteydessä.

 • Palautuksen yhdeydessä voit liittää dokumentin vain yhteen näkymään.Flow'n malli- ja piirustusobjektien custom-kentät näkyvät automaattisesti Vertex G4:ssä

Lisää uusi kenttä Vertex Flow'hun, näet sen heti Vertex G4:ssä

Enää ei tarvitse muokata Vertex G4:n näyttötiedostoja ja lisätä niihin uusia kenttiä, kun Flow'n nimike, malli- tai piirustusobjektille lisätään uusi kenttä. (Vertex ID: PLANT-2139)

 • Kentät tulevat aakkosjärjestyksessä (C_A.., C_B... jne, eli ei kuvauksen mukaisessa aakkosjärjestyksessä)

 • Nimike-kortille pääset Vertex G4:ssa vain kun olet luomassa uutta nimikettä.
 • Malli- ja piirustuskortille pääset Vertex G4:ssä, kun em. objektit ovat muokattavana.

Custom-kentän lisäys Flow'ssa

 • Pääkäyttäjä voi lisätä asiakkaan itsensä tarvitsemia kenttia Flow'n objekteille.
 • Siirry tästä katsomaan kenttien lisäystä. Tämä on ollut mahdollista alkaen Flow-versiosta 2017 (17.0.00)
 • Kentän lisäyksen jälkeen Vertex G4 on syytä käynnistää uudelleen.


Muut asiaan liittyvät ohjeet:


Huomaa mahdolliset omat räätälöinnit Vertex G4:n formeihin (=näyttötiedostoihin)

Jos asiakkaalla on vxg4/custom/forms-kansiossa seuraavia formeja: pdm_simpleitem_edit, pdm_modelform, pdm_pic_form ja uudet Flow'n asiakaskohtaiset (C_*) kentät halutaan näkyviin, niin:

 • Muokkaa em. formeja ja lisää niihin kentät tai
 • Poista formit em. kansiosta, jolloin käytetään oletus-formeja ja kentät tulevat automaattisesti näkyviin.