Näin pääset alkuun


Tervetuloa Vertex G4 käyttäjäksi! Näiltä sivuilta löydät havainnollisia opetusvideoita ohjelman perustoiminnoista. Katsomalla videot pääset alkuun ohjelman käytössä.

Tutustu lisäksi tarvittaessa Vertex G4:n asennus- ja päivitysohjeisiin.

Sisällysluettelo

Perustoiminnot

Tutustu ensin Vertex G4:n käyttöliittymään sekä tärkeimpiin perustoimintoihin:

 

Mallin käsittely näytöllä, näppäintoimintoja sekä arkistojen käyttö:

3D-suunnittelu

Osat ja kokoonpanot

 

Tuote on yleensä aina kokoonpano, joka koostuu osista. Osat puolestaan koostuvat piirteistä, jotka tehdään luonnostelemalla tai suoraan osan geometriaan kohdistuen (esimerkiksi särmän pyöristys). Luonnokset ovat useimmiten tasossa olevia viivaketjuja, mutta luonnostelua voidaan myös tehdä suoraan malliin ilman, että viivaketju rajoittuisi tasoon.

Osia ovat:

1         Piirustuksen perusteella valmistettavat osat (omavalmisteet tai alihankinnat)

2         Ostokomponentit (ruuvit, mutterit, laakerit ym)

3         Profiilien poikkileikkausgeometriat (neliöputkipalkit, kulmatangot ym)

4         Kokoonpanon päämittojen tai osien ohjailuun tehdyt paikalliset geometriat (jigit, skeletonit) *

5         Koneistuskokoonpanossa geometria, joka koneistaa muita kokoonpanon osia *

* Näitä ei yleensä kerätä osaluetteloon, vaan ne ovat mallinnuksen apuvälineitä.

Kuva: Eri osatyypit kokoonpanomallissa

Videot: osamallinnus

Pursotettava osa:

 

Pyörähdyssymmetrinen osa:

Reikäsarja, suora:

Reikäsarja, kehällä:

Apugeometrian käyttö:

Ilmiasut:

Videot: kokoonpanot

Tuo osia kokoonpanoon ja laita ne paikoilleen:

 

Sovita osia toisiinsa:

Valumuotti:

 

Koneistuskokoonpano:

Hitsattu profiilikokoonpano:

Profiilien paikoitusohje:

Piirustusten tuottaminen

Videot: piirustukset

Piirustuksen tuottaminen mallista:

Piirustuksen projektioiden käsittely: