Mekaniikan putkistot

 


 

Käyttökohteet

 • Näiden toimintojen avulla saat mallinnettua laitteistosi tarvitsemat putket ja letkut. Putkilinjoihin saat kätevästi haarat, supistus- ja laajennuskappaleet, laipat sekä venttiilit ja muut toimilaitteet.
 • Putkistot voivat olla sekä hitsattuja- että taivutettuja rakenteita.
 • Putkistoista ja niiden komponenteista saadaan kätevästi osaluettelot, joissa on esitetty putkien katkaisupituudet ja painot.

 


Esimerkkejä

   


 


Työkaluja

 • Voit lisätä putkilinjoja ja valita niihin lennossa laippoja, kartioita, T-haaroja, venttiilejä, tiivisteitä ja instrumentteja.
 • Voit myös lisätä valmiin putkilinjan keskelle putkikomponentteja, jolloin putki katkeaa ao. kohdalta.
 • Ns. putki-isometrit eivät kuulu mekaniikan putkistoihin, vaan ne ovat käytettävissä ainoastaan Vertex G4Plant -laitossuunnitteluohjelmassa.
 • Voit antaa putkilinjalle värin jo vetovaiheessa, jolloin esityksestä tulee selkeämpi.

 


 

Optionumero: VXO-405

Tekninen optionumero (Näkyy lisenssitiedostossa): 103 FI: "Putkistosuunnittelu", ENG: "Piping Design"

 • Erikseen myytävä optio Vertex G4:ssä. Optio ei vastaa toiminnollisuudeltaan täysin Laitossuunnittelun putkistosuunnittelu-osuutta.
 • Putkistosuunnittelu on ilman eri maksua mukana Vertex G4Plant'ssa (Laitossuunnitteluohjelmassa)


Laitossuunnittelun (Vertex G4 Plant) putkistotyökalut ovat laajempia:

 • Voit tuottaa putkistosuunnitelmista ns. isometri-kuvat, PCF-tiedostot (Pipe component file) ja FINNGEN-tiedostot (FEMdata Oy:n Finnsap-lujuuslaskentaohjelmaan, *.fpi)
 • Voit käyttää PSK-käsikirja 7:n mukaisia putkiluokkia, kun lisäät putkistoja. Tämä helpottaa huomattavasti keskenään sopivien putkien, laippojen ja muiden komponenttien valintaa.
  • Mekaniikan putkistossa valinta onnistuu, mutta vaatii käyttäjältä enemmän tietoa mm. materiaaleista ja enemmän manuaalisia valintoja.
 • Voit lisätä vieton putkistoon myös jälkikäteen.
 • Voit kannakoida putkilinjoja.
 • Voit eristää putkilinjan tai valitut putkiosuudet.
 • Kun vedät putkilinjoja, saat lisättyä laippaliitosten tarvitsemat kiinnityskomponenttien tiedot malliin. (Ruuvien, muttereiden tai aluslevyjen geometrioita ei nopeussyistä lisätä).
 • Hitsaustoiminnoilla voit lisätä malliin hitsisaumat tarkempia detaljeja varten.
 • Voit lisätä putkiluokkia, putkia ja niiden komponentteja kätevästi tietokannan avulla.
 • Saat laskettua putkilinjan sisätilavuuden. Tietoa voidaan hyödyntää kun analysoidaan täyden putkiston painoa.
 • Osaluettelointeja voit tehdä merkittävästi monipuolisemmin.