Grafiikan piirto ja asetukset 2021

Eng: Graphics and settings 2021

Nämä uudistukset on esitelty Vertex G4:n pääversiossa 27.0.00 (vx. 2021)

Teimme mallien renderöintiin (värivarjostukseen) perinpohjaisen uudistuksen versiota 27.0 (Vertex 2021) varten.

 • Uudistuksen tärkeimpänä päämääränä oli mahdollistaa suurten, paljon geometraa sisältävien mallien, nopeampi käsittely ruudulla.
 • OpenGL:n sijaan käytämme Direct 3D-teknologiaan pohjautuvaa renderöintiä.
 • Tämä on aiheuttanut jotain muutoksia sekä grafiikan piirtoon ruudulla ja piirron asetuksiin. Näitä muutoksia esittelemme tässä keskitetysti, vaikka niistä voi olla otteita myös muilla aihekohtaisilla sivuilla.


Asetukset


Grafiikka-asetusten merkitys ja vaikutus

Voit säätää omien mieltymystesi mukaan joitain grafiikan piirtoon liittyviä asetuksia.

 • Asetukset ovat työasemakohtaisia, eli lähiverkossa olevilla palvelinratkaisuilla jokaisella käyttäjällä voi olla koneellaan haluamansa asetukset.
 • Osa asetuksista vaikuttaa tietokoneelta ja sen näytöohjaimelta vaadittaviin resursseihin, joten asetus saattaa olla tasapainoilua laadun ja nopeuden välillä.

Uudistetut grafiikka asetukset

Asetuksia pääset muuttamaan:

 • File > Käyttäjäasetukset > Grafiikka


Osa Grafiikka-asetuksista on poistettu vanhentuneina

Koska uusi renderöinti on nopeampaa, ei tiettyjä vanhoja asetuksia ole enää käytettävissä.

 • Poistetut asetukset merkitty punaisella.

Valitun osan läpinäkyvyys

Valittu osa piirretään sinisellä värillä siten että sen omat reunaviivat piirretään mukaan. Osa nostetaan "ikään kuin esille".

 • Liukukytkimen avulla voit säätää läpinäkyvyyttä.

Yläkuvassa läpinäkyvyys on 0%, keskellä 50% ja alakuvassa 100%

 • Oletus on 0%.

Reunapehmennys

Reunapehmennyksellä säädetään "rautalankaviivojen" piirtoa.

 • Mitä "pehmeämpi" viiva on, sitä enemmän viivan piirtoon käytetään harmaasävyjä. Samalla viivan piirron tarvitsema laskentaresurssi lisääntyy.

Yläkuvassa reunan pehmeys on 0, keskellä 2 ja alakuvassa 4.

 • Oletus on 4

Varjon tummuus

Varjon tummuutta voit säätää tarpeidesi mukaan. Joissain tapauksissa esim osaa mallinnettaessa voimakas varjostus voi häiritä, kun taas kokoonpanosata saa elävämmän näköisen jos varjoja on mukana.

Yläkuvassa varjon tummuus on 0 (= ei lainkaan varjoa), keskellä 2 ja alakuvassa 5.
Käyrien tiheys

Tämä asetus vaikuttaa kaarien ja käyrien piirtoon luonnostelussa ja ohjauskäyrä-geometrian piirtoon osa- ja kokoonpanomalleissa.

 • Mitä tiheämmin käyrät haluat piirtää, sitä enemmän piirtoon tarvitaan laskentaresursseja.
 • Asetus ei vaikuta piirustuksien kaarien ja käyrien piirtoon.
 • Asetus ei vaikuta 3D-malleissa tilavuusmallien piirtoon, johon vaikutetaan Näkymä-välilehden Asetukset-ryhmän toiminnolla Piirtotarkkuus.

Yläkuvassa käyrien tiheys on 1, keskellä 5 ja alakuvassa 20

 • Oletus 5 riittää hyvin luonnostelussa.

Anna luonnokselle oma taustaväri

Versiosta 27.0.00 (Vertex 2021) alkaen voit antaa luonnokselle haluamasi taustavärin, kun se aiemmin sai värinsä mallin alareuna väristä. (Vertex ID: MEC-10157)


Säädä haluamasi rautalankamallin väri

Rautalankana esiteltävän mallin värin voit nyt säätää itse. Aikaisemmin väri tuli ohjelmallisesti erikseen vaalealle ja tummalle pohjalle.

Voit käyttää ympäristökuvaa mallin taustana

 • Ympäristökuva näkyy taustana sekä mallissa että luonnostelussa.

Ympäristökuvan voit vaihtaa Visualisointi-valintanauhan Ympäristö-ryhmän toiminnosta Ympäristökuva.


Alla sama malli valkoisella taustalla


Alla sama malli oletustaustalla


Grafiikan piirto


Vedettävänä oleva profiili piirretään varjostettuna

Nyt pinnasta tai pisteestä lähtevä profiili piirretään varjostettuna. Tämä auttaa hahmottamaan profiilin sijoittumista aikaisempaa tarkemmin. (Vertex ID: MEC-10620)

 • Aikaisemmin profiili piirrettiin viivoina.

Passiiviset osat piirretään himmeämmin, kuin aikaisemmin

Kun koonnassa ollaan muokkaamassa osa, niin muiden osien reunaviivat piirretään nyt mustien viivojen sijaan himmeämmällä kelta-vihreällä värillä. (Vertex ID: VX-7050)

 • Ominaisuus korostaa aikaisempaa enemmän osien passiivisuutta.

Projektioiden kääntely piirustuksessa tapahtuu tyhjällä pohjalla

Renderöinnin uudistuksen sivuvaikutuksena projektioiden kääntely piirustuksessa tapahtuu nyt siten että kääntelyn ajaksi piirustuksen muuta geometria ei näytetä. Toiminta on kuitenkin samanlaista kuin aikaisemmin.

 • Tilapäinen kääntely katselutarkoituksessa: Shift + hiiren vasen painike pohjassa.
 • Pysyvä kääntö uuteen asentoon: Ctrl + Shift + hiiren vasen painike pohjassa.
Luonnoksessa näet viivojen sidontatilan jatkuvasti

Versiossa (23.0.00 eli Vertex 2017) esiteltiin ominaisuus, joss luonnoksen viivojen sidontatila merkittiin viivojen värillä, kun ehtoja oltiin lisäämässä ja kun ei oltu valittu Vain rautalanka-piirtoa.

Nyt viivojen sidontatila (vapausasteet) piirretään koko ajan, riippumatta siitä onko rautalanka-piirto tai ehtojen lisäys päällä. (Vertex ID: VX-7108).

Kertauksena luonnoksen viivojen väristä:

 • Musta. Kun viiva ja sen pisteet ovat täysin määritelty.
 • Tumma violetti. Kun viivan toinen pää tai ympyrän tai kaaren keskipiste on määrätty. Myös viiva joka on kiinnitetty, mutta jonka päätepiste tai päätepisteet eivät ole kiinnitetty.
 • Vaalean violetti. Kun viivan päätepisteiden tai ympyrän keskipisteen paikka on epämääräinen, vaikka viivalla olisikin ehtoja, kuten pituus, kulma, tangentti jne.
 • Punainen. Kun viiva on ylimääritelty.
 • Sininen. Viiva on assosiatiivinen eli "kiinnittynyt" toiseen osaan tai osan aikaisempaan geometriaan. Tällainen tilanne syntyy, kun viiva kopioidaan luonnostasoon.
 • Harmaa. Viiva ei kuulu luonnokseen.

Luonnosviivoille annettu väri ei näy luonnostelussa

Luonnoksen viivojen väriä on käytetty mallinnettaessa rakennussuunnittelua (Vertex BD) varten komponentteja. Koneensuunnittelussa näillä luonnosviivojen väreillä ei ole mitään toiminnallista merkitystä.

 • Viivalle annettu väri näkyy ainoastaan, jos valitset viivan ja tilannekohtaisen toiminnon Omimaisuudet.
 • Jos vaihdat viivan väriä, niin paina dialogin Käytä-painiketta, jotta antamasi väri päivittyy grafiikkaruudulle.

Kokoonpanossa tapahtuvan törmäystarkastelu tapahtuu nyt vain yhdessä ikkunassa

Törmäystarkastelu-toiminto on jouduttiin uusimaan samalla kun renderöinti uusittiin, joten törmäysten visualisointi tapahtuu nyt vain pääikkunassa aikaisemman kolmen ikkunan sijaan.

 • Isossa mallissa näet törmäävät osat paremmin, kun valitset option Vain törmäävät näkyvissä.
Osan visualisointiominaisuus Rautalankapiirto ei ole enää käytettävissä

Toiminnossa Visuallisointi > Muuta osan läpinäkyvyyttä, ei ole enää mahdollista määrätä osaa piirrettäväksi pelkillä rautalangoilla. (Vertex ID: VX-7290)

 • Voit silti tarkastella osaa sen omassa mallissa rautalanka-tilassa.Potentiaalinen ongelma luonnostelussa> Aikaisempi geometria ei näy.

Ongelma: Luonnostelussa osan aikaisemman geometrian viivat eivät näy.

Edellytykset ongelman esiintyvyydelle:

 • Osalle on annettu sellainen LW-materiaali, jossa Yleiset-asetuksessa Väri on sama, kuin luonnoksen pohjaväri, eli yleisesti (255,255,255) valkoinen *1) ja
 • File > Käyttäjäasetukset > Grafiikka > Rautalankaesityksen väri on Oletus ja
 • Luonnoksessa on voimassa asetus Vain rautalanka ja
 • Luonnoksen taustaväri on Valkoinen.

Ratkaisu:

 • Vaihda rautalankaesityksen väri muuksi kuin Oletus tai Valkoinen (Versiossa 26.0.XX rautalanka oli ohjelmallisesti väriltään 72,145,170 = vaalean siniharmaa) tai
 • Älä käytä luonnoksessa asetusta Vain rautalanka tai
 • Muuta luonnoksen taustaväri muuksi kuin Valkoinen.

Huomaa: Vaikka et käytä luonnoksessa Vain rautalanka-piirtoa, saat rautalangan varjostuksen rinnalle näkyviin ja voit niihin myös tarttua, jos olet ennen luonnokseen siirtymistä asettanut Osa-valintanauhan, työkalut-ryhmästä toiminnon Läpinäkyvyys päälle.


*1) LW-materiaalit on lisätty Lightworks-kirjastoihin pääosin vuosia sitten, eikä silloisessa G4:ssä tuolla LW-materiaalien Yleiset- asetuksen Väri-valinnalla ollut vaikutusta mihinkään. Siihen ei tuolloin etsitty sellaista väriä, joka keskimäärin kuvaisi strukturoidun pinnan väriä, vaan se sai oletuksena värin valkoinen. Ongelma on tullut nyt esiin, kun vaihdoimme renderöinnin OpenGL:stä DirectX-piirtoon.

Tässä esimerkissä osaan on lisätty koivu-puuta jäljittelevä LW-materiaali. Läpinäkyvyyttä ei ole valittu. Grafiikan asetuksissa Viivan väri on Oletus.

 • Rautalankapiirrossa osan valkoiset reunaviivat peittyvät luonnoksen valkoiseen taustaan.

Tässä esimerkissä on sama malli, mutta Läpinäkyvyys on valittu. Huomaa, että luonnoksessa (keskellä ja oikealla) nähdään ja voidaan tarttua luonnospinnan takana olevaan geometriaan, riippumatta siitä onko Vain Rautalanka-piirto valittu tai ei.
Video

Huomaa

Saat videolle parhaan kuvalaadun, kun katselet sitä:

 • Kokokuvamoodissa.
 • Tarkkuudella 1080pHD.