Käyttöliittymä 2019Tuo tarvitsemasi toiminnot tilannekohtaisen valikon yläpuolelle

Voit kerätä haluamiasi toimintoja tilannekohtaisen valikon yläpuolelle. Käytä hammasrattaan kuvaa päästäksesi noutamaan toimintoja valikkoon. (Vertex ID: VX-5520)

 • Kutsumme tätä valikkoa tilannekohtaiseksi ponnahdusvalikoksi.

Valikot ovat tilakohtaisia/komponenttikohtaisia. Toisin sanoen voit kerätä oman näköisen valikon mm. kalusteille, tasoille ja listoille.

 • Piirustuksien muokkaukseen on omat vaihtoehdot.
 • Mallissa kun komponenttia ei ole valittu.
 • Kalusteille
 • Tasoille
 • Listoille
 • Seinille

Kytke komentoja näppäimistölle

Vertex InD:ssä on alusta asti ollut näppäinpikatoimintoja, joita on voinut säätää asetusarvojen perusteella. Nyt voit muokata näppäinpikatoimintoja valikon avulla. (Vertex ID: VX-5534).

 • File > Asetukset > Pikanäppäimet

Vasemmalta puolelta löydät toiminnot.

Oikealla puolella on sarakkeet näppäimille (+ näppäinyhdistelmille) ja niihin liittyville toiminnoille.

 • Otsikon avulla voi järjestää sarakkeet nousevaan tai laskevaan järjestykseen.

Pikanäppäimen lisäys:

 • Valitse toiminto (vasemman puolen puusta)
 • Ota tilannekohtainen toiminto: Määrittele pikanäppäin.
 • Paina näppäintä tai näppänyhdistelmää, jolloin toiminto kytkeytyy ko näppäinyhdistelmään.
 • Jos näppäin (-yhdistelmä) on toimittajan oletusten mukaan jo muussa käytössä, siirtyy toiminto sarakkeeseen Oletustoiminto

Kohdistin kertoo, jos saatavilla on ponnahdus-valikon toimintoja

Kohdistimen oikeaan alakulmaan ilmestyy "laatikkorivi"-symboli silloin, kun tilannekohtaisen valikon lisäksi on saatavilla ponnahdus-valikon toimintoja. (Vertex ID: VX-5520)

 • Näitä muutoin piilossa olevia toimintoja löytyy mm. useista piirustuksen toiminnoista ja esim. Määritä irto-ovet toiminnosta.
Projektien ja huoneiden hallinta

Projektien ja huoneiden valinta näyttöön on lisätty kentät, joista näkyy viimeisin tallennushetki. Projektit järjestetään automaattisesti järjestykseen, jossa ensimmäisenä näkyy viimeksi käsitelty projekti. Huoneita ei automaattisesti järjestetä valitun projektin alla vastaavasti, mutta käyttäjä voi halutessaan vaihtaa huonejärjestyksen tallennusjärjestykseen tallennushetki kentästä.

 

Kaikkien huoneiden kopiointi toisesta projektista

Voit nyt kopioida toisen projektin valitut huoneet aktiiviin projektiin yhdellä kertaa.
Kalusteen info tekstiin lisätarvikkeet

Kalusteen info tekstissä näkyvät kalusteelle lisätyt lisätarvikkeet. Kalusteelle tulee myös sininen "plus" -merkki malliin osoittamaan, että kalusteella on lisätarvikerivejä. Info tekstihän tulee näkyviin, kun kursori viedään kalusteen päälle.VR:n ääniohjaus mahdollisuus

VR toimintoon on mahdollista lisätä ääniohjaus sekä kalusteen tiedot puhuen tai tuotekorttina.


Palauta taustan oletusväri

Voit helposti palauttaa mallin ja piirustuksen taustavärin ns. tehdasasetuksiin painikkeella Palauta oletusvärit.

Taustaväriä pääset säätämään: File > Asetukset > Grafiikka