Tiedostopalvelinasennuksen päivitysTämä ohje käsittelee tiedostopalvelimelle asennetun Vertex CAD -ohjelman pääversion päivitystä versiosta 2021 (27.0) versioksi 2022 (28.0).


Huom: Päivitätkö useamman version yli? Vai haluatko vielä säilyttää varmuuden vuoksi edellisen version käytössä?

Asenna silloin täysin uusi versio. Katso ohjeet Päivitys usean version yli.


Tiedostojen varmuuskopiointi


Normaali päivitysrutiini korvaa pääsääntöisesti vain system-kansion, eikä koske käyttäjän tietovarastoon (malleihin, kirjastoihin ja tietokantoihin) eli shared-kansioon, eikä käyttäjän ympäristötiedostoihin eli custom-kansioon, mutta siitä huolimatta suosittelemme järjestelmän täydellistä varmuuskopiointia ennen sen päivittämistä. Tämä voidaan tehdä kopioimalla Vertex G4:n pääkansio alihakemistoineen jonnekin levylle tai muualle verkkoon turvaan.

Vertexin pääkansio, esim:

 • C:\vxg4 (Vertex G4 - yksittäisasennus C-levyn juuressa)
 • D:\vertex\vxbd (Vertex BD - yksittäisasennus D-levyn vertex-kansion alla)
 • \\SERVER\vertex\vxg4plant_srv (Vertex G4 Plant-tiedostopalvelinasennus)


Päivityksen esivalmistelu


Ohjelman pääversion päivityksestä on kerrottu sähköpostiviestillä.

 • Viesti on lähetetty osoitteesta order@vertex.fi tai sovelluksesta riippuen osoitteesta helpdesk@vertex.fi, bdhelp@vertex.fi tai indhelp@vertex.fi.
 • Viesti on toimitettu Vertex Systems Oy:n asiakasrekisteriin merkitylle ylläpidosta vastaavalle henkilölle (Technical contact person).
 • Viestissä on latauslinkki ohjelman suojaustiedostolle (LICENSE.TXT) ja mahdollisesti myös lisenssipalvelimen suojaustiedostolle lt_llist.

Asennuspaketin lataaminen:

 • Lataa asennuspaketti saamiesi ohjeiden mukaan, ja tallenna tiedosto esimerkiksi C:\TEMP-kansioon.
 • Pura pakattu tiedosto esimerkiksi seuraavasti: valitse tiedosto ja hiiren oikealla avautuvasta valikosta Pura kaikki... (Extract All…).

Suojaustiedoston lataaminen:

 • Suojaustiedostoa ei tarvita, jos käytössä on NetVID-lisenssit tai lisenssipalvelin.
 • Latauslinkki on muotoa: http://support.vertex.fi/lic/XXXYYYZZZ/LICENSE.ZIP .
 • Pura zip-tiedosto, jolloin saat suojaustiedoston LICENSE.TXT. Tallenna tiedosto esim. hakemistoon C:\temp odottamaan päivitysohjelman kysymystä.

Jos teet päivityksen suoraan tiedostopalvelimella tai teet päivityksen samalta työasemalta, josta tiedostopalvelin on aikoinaan asennettu, asennusohjelma löytää asennuksen ja osaa ehdottaa päivitystä.

Työaseman asennuspolku

Päivitysohjelma kysyy työaseman asennuspolkua ja ehdottaa sille aina C:\vx[..], jossa [..] on sovelluksesta riippuva merkkijono (esim C:\vxg4, C:\vxbd, C:\vxg4plant, C:\vxed ).

 • Yleensä oletuspolku on oikein.
 • Oikean polun näet joltain käytössä olevalta työasemalta tai voit katsoa sen palvelimelta tiedostosta
  \\SERVER\vertex\vx[..]_srv\Client_Install\bin\install.ini
  avainsanasta path= .

Jos käytössä on paikallinen lisenssipalvelin

Päivitysohjelma kysyy lisenssipalvelinta ja portin numeroa.

Tämä tieto löytyy tiedostosta
\\SERVER\vertex\vx[..]_srv\user\setup.clt
avainsanasta lserver= 

 • Esimerkiksi:
  \\SERVER\vertex\vxg4_srv\user\setup.clt
  lserver= "SERVER:2003"


Päivityksen suoritus (palvelimelle)


Käynnistä päivitys

 • Kaksoisnapsauta asennuspaketin sisältä asennusohjelmaa install.exe.
 • Vahvista asennus (jos Windows niin vaatii).
 • Valitse kieli (suomi tai englanti).


Valitse kieli

 • Käytä samaa kieltä, jota on käytetty kun ohjelma on aiemmin asennettu.
 • Huomaa, että päivityspaketti on erikseen saatavissa esim. suomen- ja englanninkielelle.


Valitse Palvelinasennus

 • Työasemalisenssi liittyy palvelinasennukseen, joten palvelin on asennettava ensin.
 • Työasemalisenssi päivittyy automaattisesti palvelimen päivityksen jälkeen.


Valitse Verkkopalvelin


Valitse Päivitä versio

 • Huom: Jos tätä kysymystä ei tule, vaan ohjelma ehdottaa vain asennusta, niin keskeytä päivitys.
 • Tällöin on etsittävä se kone, jolta serverin asennus on tehty tai:
 • Päivitys täytyy tehdä ohjeen Päivitys usean version yli mukaisesti.

Tämä kysymys tulee vain, jos koneelta löytyy Network Server -asennuksia (eli asennus on tehty tältä koneelta, vaikka itse palvelin olisikin jossain muualla).


Hyväksy ehdot


Hyväksy sopimus tietojen keräämisestä

Ohjelma lähettää käyttäjätietoja Vertex Systems Oy:lle käytön aikana.

 • Näitä tietoja käytetään mm. käyttöoikeuden varmistamiseen (NetVID-lisenssit).
 • Tietoja käytetään myös ohjelmiston laadun ja käyttökokemuksen parantamiseen.
 • Nämä tiedot sisältävät, mutta eivät rajoitu IP-osoitteeseen tai muihin järjestelmällesi yksilöllisiin tietoihin.


Asennusohjelma kysyy, haluatko käyttää lisenssipalvelinta

 • Valitse Ei (No), jos käytätte NetVID-lisenssejä.
 • Valitse Ei (No), jos käytätte työasemissa HASP-moduuleita ja LICENSE.TXT-suojaustiedostoa.
 • Valitse Kyllä (Yes), jos käytätte Lisenssipalvelinta.Lisenssipalvelin on käytössä: anna lisenssipalvelimen tiedot

 • Anna palvelimena toimivan tietokoneen nimi ja portin numero.

Nämä tiedot löytyvät tiedostosta
\\SERVER\vertex\vx[..]_srv\user\setup.clt
avainsanasta lserver=

 • Esimerkiksi:
  \\SERVER\vertex\vxg4_srv\user\setup.clt
  lserver= "SERVER:2003"


Lisenssipalvelin ei ole käytössä

 • Ohita tämä kohta, jos käytössä on NetVID-lisenssi.
 • Anna suojaustiedoston LICENSE.TXT sijainti, jos käytössä on työasemakohtaiset HASP-suojausmoduulit.
  Tarvittaessa voit myöhemmin tallentaa LICENSE.TXT-tiedoston tiedostopalvelimella olevaan Vertex-asennuksen user-kansioon, esim:
  • \\SERVER\vertex\vxg4_srv\user (Vertex G4 Koneensuunnittelu)
  • \\SERVER\vertex\vxbd_srv\user (Vertex BD Rakennussuunnittelu)
  • \\SERVER\vertex\vxed_srv\user (Vertex ED Sähkösuunnittelu)
  • \\SERVER\vertex\vxg4plant_srv\user (Vertex G4 Laitossuunnittelu)

Tämä koskee vain HASP-suojattuja työasemia. Jos kaikki lisenssit jaetaan lisenssipalvelimen kautta, ohita tämä kohta.

 • Syötä tai Selaa (Browse) lisenssitiedoston LICENSE.TXT sijaintikansio. Esim C:\Temp.
 • Paina Seuraava (Next).Jos antamastasi kansiosta ei löydy suojaustiedostoa LICENSE.TXT, anna tai selaa kansio uudelleen.

Voit myös ohittaa tämän kohdan ja kopioida LICENSE.TXT tiedoston päivityksen jälkeen palvelimen vxg4_srv/user -kansioon.


Anna työaseman asennuspolku

 • Tarkasta ensin vanhoista asennuksista työaseman asennuspolku.
 • Hyväksy (tai anna) työasemalle tuleva asennuspolku.
  Oletus: C:\vx[..]\ (jossa [..] on sovellusta kuvaava merkkijono)

Esimerkki työasemalisenssin kansiopolusta:

 • C:\vxg4 (Vertex G4:n oletuskansio)
 • D:\vertex\vxg4plant (Vertex G4 Plant D-levylle kansioon vertex\vxg4plant)
 • C:\CAD\vxed (Vertex ED C-levylle kansioon CAD\vxed)
 • C:\2600\vxbd (Vertex BD C-levylle kansioon 2600\vxbd)


Tarkasta ja hyväksy asennustiedot

 • Ohjelma näyttää asennustiedot, mm. asennushakemiston, valitun kielen ja lisenssipalvelimen (jos se valittiin).
 • Paina Seuraava (Next).
 • Asennus alkaa ja ohjelma ilmoittaa:Päivitystapahtuma serverille

 • Ohjelman asennusta voit seurata avautuvasta Hidden Console (DOS-) -ikkunasta.
 • Ohjelma purkaa asennuspaketin sisällä päivityksen vaatimat 7z/zip-tiedostot.
 • Ohjelma kertoo poistavansa Vertex-asennuksen.
 • Tässä ohjelma poistaa vxg4_srv/system-kansion, mutta ei koske vxg4_srv/shared, vxg4_srv/custom ja vxg4_srv/user-kansioihin.
 • Tämän jälkeen ohjelma lisää asetusarvoja Windows-rekistereihin.


Ohjelma kertoo asennuksen valmistuneen

 • Kuittaa Valmis (Finish) -painikkeella.


Päivitys työasemalle


Väärä tapa

Älä käytä työaseman päivityksessä palvelimen vxg4_srv\Client_Install\client.bat -komentotiedostoa.

Jos vahingossa yrität päivityksen sijaan asentaa ohjelman palvelimen vxg4_srv\Client_Install\client.bat-komentotiedostolla, niin saat oheisen virheilmoituksen.

 • Voit toki tyhjentää työasemalta ao. asennuskansion ja sen jälkeen asentaa työasemalisenssin client.bat-komentotiedostolla, mutta tällöin menetät kaikki omat asetuksesi, varmuuskopiot ja selainten suosikit, jotka ovat tallentuneet työasemallesi.


Käynnistä ohjelma (normaaliin tapaan) käynnistyskuvakkeesta

 • Mene työasemalle.
 • Käynnistä Vertex G4 vanhasta käynnistyskuvakkeesta.
 • Virustorjunta saattaa varoittaa network.bat -komentotiedoston suorittamisesta. Paina Suorita (Run).


 • Saatat saada myös toisen varoituksen.
 • Paina Kyllä (Yes).
 • Jos suoritus pysähtyy tähän, lienee se merkki käyttäjältä puuttuvista oikeuksista. Tällöin on syytä pyytää paikalle henkilö, jolla on administrator-tunnukset koneelle, ja siten oikeudet tehdä tuo operaatio.
 • Ohjelma kertoo muokkaavansa järjestelmämuuttujia.


Ohjelma kertoo asennuksen valmistuneen

 • Lopuksi ohjelma kertoo asennuksen (päivityksen) olevan valmis.
 • Paina Valmis (Finish) -painiketta.
 • Käynnistä ohjelma. Ohjelman käynnistys kestää nyt kauemmin, koska ohjelma lataa tiedostoja palvelimen system/programs64-kansiosta työaseman system/programs64-kansioon.