Mitä uutta Vertex G4PI 2017

Vertex G4PI yleiset

 

Kaaviosymbolin vaihto

PI-kaaviossa olevan symbolin voit nyt vaihtaa toiseksi siten että vanhaan symboliin syötetyt tiedot säilyvät. Uusi symboli lisätään suoraan olemassa olevan päälle ja korvataan automaattisesti. Korvaustoimintoon voidaan liittää myös varmistuskysymys. (PLANT-1861)

Projektin tietokantojen suodatus

Projektin tietojen katselussa voidaan suodattaa lista valmiiksi kaavion perusteella tai annetun hakuehdon perusteella. (PLANT-2292)

Tekstin poiminta piirustuksesta tietokannan kenttään

Teksteinä piirustuksessa olevat tiedot voi nyt poimia symbolin tai linjan tietoihin. Toimintoa voidaan käyttää esimerkiksi syötettäessä tietoa dwg- muodossa tuotuun kaavioon (PLANT-2229)

 

 

 

Tiedonsiirto PLANT/PI ja ED- sovellusten välillä

Joustava tapa siirtää tietoa Vertex ED- sovellukseen. 'Komponentit'- toimintojen alta löytyy toiminto 'Prosessitietojen pakkaus ja lähetys' jonka avulla PI- kaaviotiedot voidaan siirtää kootusti esimerkiksi Vertex ED- sovellukseen. (PLANT-2263)

Attribuuttien muodonmäärityksen automaattinen päivitys

'Päivitä attribuutit'- toiminnon kautta voidaan laittaa päälle asetus 'Päivitä attribuutit automaattisesti tiedoston avauksen jälkeen'. Toimintoa käytetään tapauksissa joissa asiakaskohtaisesti on tehty muutoksia attribuuttimäärityksiin ja halutaan että muutokset päivittyvät automaattisesti avattaviin kaaviopiirustuksiin. (PLANT-2300)

Attribuuttien editointimahdollisuus ennen eräsiirtoa

Mikäli halutaan tallentaa olemassa oleva kaaviopiirustus uudelle nimelle, voidaan muokata esimerkiksi kaavion positiotekstejä ennen kaaviotietojen eräsiirtoa projektin alle. Muokattava attribuuttityyppi on valittavissa omalta listaltaan. (PLANT-2320)

 


 

Flow ja 3D PI- kaaviolinkki

 

Laitekorttien täydennystä

Lisätty kenttiä Flow- ja G4 PI- laitekortteihin. Lisätty kaikille komponenttityypeille luokitetieto jonka avulla oikea laitekortti on helpompi löytää.

Laitekortin liittäminen Flow nimikerakenteeseen

Flow-nimikerankenteessa näkyy nyt suoraan rakenneriviin liitetty laitekortti.

Nopeampi tiedon päivittyminen kaavioihin

Positiointia, tietojen syöttämistä laitekortteihin ja tietojen päivittymistä kaavioihin nopeutettu.

 

 

 

Kaavion ja mallin vertailuun lisää toimintoja

3D- mallissa kaaviolinkki- toimintojen kautta voidaan tarkistaa onko varusteiden tai putkilinjan geometriaan vaikuttavia tietoja muutettu kaaviopuolella. Tällaisia ovat esimerkiksi halkaisija, seinämä, putkiluokka, materiaali ja valmistajatiedot. (PLANT-1574)