Kaaviosuunnittelu, yleiset


Varusteen tietojen jäädyttäminen jos ne eroavat putkilinjan tiedoista.

Putkilinjaan liittyvällä varusteella voi olla esimerkiksi eri nimelliskoko (DN) kuin putkilinjalla. Kenttiä voidaan nyt lukita siten, että ne eivät periydy automaattisesti putkilinjalta. Lukittavia kenttiä ovat nimelliskoko (DN, DN2), halkaisija (DIA, DIA2), nimellispaine (PN, PN2) ja seinämä (WALL). (PLANT-2607)

PI-kaavion elementtien kenttien periytyvyyden esto jos kenttä on tyhjä.

Jos ei haluta esimerkiksi putkilinjan tiedoissa tyhjennettyä kenttää periyttää putkilinjalle liittyvälle varusteelle, voidaan tyhjien kenttien periytyminen estää. (PLANT-2617)

Kaaviosuunnittelun monisivuinen listaus ja kielisyyden valinta

Kaaviosuunnittelun 'Komponentit'- valikosta löytyy toiminto 'Komponenttien tiedot Exceliin'. Toiminnon yhteydessä voidaan valita myös Excel-pohjan tekstien kääntö englanniksi. (PLANT-2342)

Linja- ja komponenttiluettelon ajo kaaviopiirustuksesta.

Luetteloiden ajaminen on mahdollista myös auki olevasta kaaviosta normaalien osaluettelovaihtoehtojen kautta (PLANT-2790)