Tiedostopalvelinasennus

Tämä asennusohje käsittelee Vertex CAD -versioiden 2022 (28.0) asennusta tiedostopalvelimelle.Asennuspaketti ja ohjelmistolisenssi

 1. Lataa asennuspaketti saamiesi ohjeiden mukaan, ja tallenna tiedosto esimerkiksi C:\TEMP-kansioon.

 2. Pura pakattu tiedosto esimerkiksi seuraavasti: valitse tiedosto ja hiiren oikealla avautuvasta valikosta Pura kaikki... (Extract All…).

 3. Jos tilaukseen sisältyy myös lisenssipalvelin, asenna se ensin. Katso Lisenssipalvelimen asennus.
 4. Käynnistä asennus tai päivitys puretusta kansiosta löytyvää asennusohjelmaa install.exe kaksoisnapsauttamalla.
 5. Varmista, että tiedät ohjelmistolle valitun suojaustavan ja tarvittavan lisenssin. Lisenssointitavat ovat:
  • Lisenssin aktivointikoodi (NetVID-lisenssi)
  • Lisenssitiedosto (Suojausmoduuli HASP)
  • Paikallinen lisenssipalvelin (Tarvitset lisenssipalvelimena toimivan koneen nimen ja lisenssipalvelua käyttävän portin numeron)
  • Koneen tunnistenumeron (Virtual ID) saat selville vasta kun yrität käynnistää Vertex-ohjelman asennuksen jälkeen.


Ennakoivat toimenpiteet tiedostopalvelimella

Asennus palvelimelle vaatii administration-oikeudet. Jos IT-tuki on ulkoistettu, niin pyydä IT-tukea tekemään alla oleva kansion luonti ja jakaminen sekä olemaan läsnä tai antamaan asentajalle pääsy riittävillä oikeuksilla Vertex CAD -ohjelmien asennusten ajaksi.

 • Tee tiedostopalvelimelle kansio, esim: vertex, jonne varsinaiset ohjelmat pääkansioineen tullaan asentamaan.
 • Jaa tämä kansio.
 • Varmista että tämä jaettu kansio näkyy niille työasematietokoneille, joissa on tarkoitus käyttää Vertex CAD -ohjelmistoja.
 • Varmista vielä että työasemilta voidaan kirjoittaa, muokata ja poistaa tästä kansiosta tiedostoja.


Asennuksen kulku serverille

Käynnistä asennus

 • Kaksoisnapsauta asennuspaketin sisältä asennusohjelmaa install.exe.
 • Vahvista asennus (jos Windows niin vaatii).


Valitse asennuksen kieli

 • Vaihtoehdot ovat suomi ja englanti.
 • Asennuspaketti kuitenkin ratkaisee asennetun ohjelman kielen mm. hakemistorakenteen ja osin kirjastokomponenttien nimien suhteen.


Valitse PalvelinasennusValitse Verkkopalvelin


Päivitettävä versio

Tätä kysymystä ei tule, jos palvelimelle ei ole asennettu aikaisempaa Vertex CAD -ohjelmaa.

Jos asennusohjelma kysyy päivitettävää versiota, valitse jompikumpi seuraavista:

 • Valitse Asenna uusi, jos haluat asentaa uuden ohjelman.
 • Valitse Päivitä versio, jos haluat päivittää ohjelman edellisen pääversion uudeksi pääversioksi.


Vertex BD ja Vertex InD -käyttäjä:

Valitse aina Asenna uusi.


Hyväksy ehdot


Hyväksy sopimus tietojen keräämisestä

Ohjelma lähettää käyttäjätietoja Vertex Systems Oy:lle käytön aikana.

 • Näitä tietoja käytetään mm. käyttöoikeuden varmistamiseen (NetVID-lisenssit).
 • Tietoja käytetään myös ohjelmiston laadun ja käyttökokemuksen parantamiseen.
 • Nämä tiedot sisältävät, mutta eivät rajoitu IP-osoitteeseen tai muihin järjestelmällesi yksilöllisiin tietoihin.


Anna asennuspolku eli vaihda oletus toiseksi

 • Oletuskansio C:\vxg4_srv ei kelpaa
 • Vaihda asennuskansio toiseksi painamalla Selaa (Browse).


Asennus tehdään serverillä olevaan jaettuun kansioon siten, että viimeisenä kannattaa pitää sovelluksen tunnuksen mukaista hakemistonimeä. Esim:

 • \\SERVER\vertex\vxg4_srv (Vertex G4 Koneensuunnitteluohjelma)
 • \\SERVER\vertex\vxg4plant_srv (Vertex G4 Laitossuunnitteluohjelma)
 • \\SERVER\vertex\vxed_srv (Vertex ED Sähkösuunnitteluohjelma)
 • \\SERVER\vertex\vxbd_srv (Vertex BD Rakennussuunnitteluohjelma)
 • \\SERVER\vertex\InDpro_srv (Vertex BD Keittiösuunnitteluohjelma)
 • \\SERVER\vertex\vxhd_srv (Vertex HD Hydrauliikkasuunnitteluohjelma)
 • \\SERVER\vertex\vxpi_srv (Vertex PI Putki- ja instrumentointisuunnitteluohjelma, jos se olisi itsenäisenä asennuksena - useimmiten se on optiona Vertex G4:ssä tai Vertex G4 Plantissa)


Huomaa:

Asennuspolussa sallittuja merkkejä ovat aakkoset (a-z, A-Z), numerot 0-9 ja alaviiva (_).

Kun olet vaihtamassa asennuskansiota toiseksi, niin

 • Valitse tiedostopalvelimelta (esim. \\SERVER) siellä oleva jaettu kansio (Esim. vertex) ja kirjoita perään Vertex CAD -sovelluksen pääkansio, jota ohjelma ehdotti aluksi asennuskansioksi (vxg4_srv, vxbd_srv, vxed_srv, vxg4plant_srv jne)

Koska vaihdoit asennuspolun, ohjelma antaa kehoituksen laittaa asennuspolku talteen:


Jos teet palvelinasennuksen työasemalta, saat viereisen ilmoituksen

Tällöin ohjelman asennuksiin liittyvät rekisterimerkinnät tehdään työasemalle, vaikka kaikki tiedostopalvelimeen liittyvät tiedostot asennetaan palvelimelle.

 • Tällaisen asennuksen seurauksena Vertexin pääversion päivitys täytyy tehdä tältä samalta työasemalta, miltä se asennettiinkin.

Suosittelemme, että teet palvelinasennuksen aina palvelinkoneella, jos se vain on mahdollista.


Asennusohjelma kysyy, haluatko käyttää lisenssipalvelinta

 • Valitse Ei (No), jos käytätte NetVID-lisenssejä.
 • Valitse Ei (No), jos käytätte työasemissa HASP-moduuleita ja LICENSE.TXT -suojaustiedostoa.
 • Valitse Kyllä (Yes), jos käytätte Lisenssipalvelinta.


Lisenssipalvelin on käytössä: anna lisenssipalvelimen tiedot

 • Anna palvelimena toimivan tietokoneen nimi.
 • Hyväksy portti 2003.
  • Tämä oletus käy yleensä aina. Se käy ellei portti ole jossain muussa käytössä.
  • Portin numero on päätetty, kun lisenssipalvelu on asennettu (ennen tämän ohjelman asennustapahtumaa).


Lisenssipalvelin ei ole käytössä

 • Ohita tämä kohta, jos käytössä on NetVID-lisenssi.
 • Anna suojaustiedoston LICENSE.TXT sijainti, jos käytössä on työasemakohtaiset HASP-suojausmoduulit.
  • Tarvittaessa voit myöhemmin tallentaa LICENSE.TXT-tiedoston tiedostopalvelimella olevaan Vertex-asennuksen user-kansioon, esim:
  • \\SERVER\vertex\vxg4_srv\user (Vertex G4 Koneensuunnittelu)
  • \\SERVER\vertex\vxbd_srv\user (Vertex BD Rakennussuunnittelu)
  • \\SERVER\vertex\vxed_srv\user (Vertex ED Sähkösuunnittelu)
  • \\SERVER\vertex\vxg4plant_srv\user (Vertex G4 Laitossuunnittelu)


Huom: Jos ohjelma ei kysy lisenssitiedostoa (eikä käytössä ole lisenssipalvelinta), lisenssitiedosto on valmiina asennuspaketissa.

 • Tämä ei ole enää yleisesti tapana.


Tarkista asennustiedot

 • Ohjelma esittelee asennuskansion ja kertoo ohjelmistopaketin kielen sekä lisenssipalvelimen tiedot (jos lisenssipalvelinta käytetään).


Anna työasemalle asennettavan ohjelman polku

 • Ohjelma ehdottaa työasemalle asennettavan ohjelmaosuuden poluksi C:\vx[..]\ (jossa [..] on sovellusta kuvaava merkkijono)
 • Hyväksy se tai anna korvaava polku.
 • Vahvista asennuksen aloittaminen painamalla Seuraava (Next).

Huomaa, että jos (kannettavalla) työasemalla on jo käytössä polku C:\vx[..] eli siihen on asennettu paikallinen Vertex-asennus, anna sellainen polku, joka ei mene ristiin nykyisten asennusten kanssa.

Esimerkki työasemalisenssin kansiopolusta:

 • C:\vxg4 (Vertex G4:n oletuskansio)
 • D:\vertex\vxg4plant (Vertex G4 Plant D-levylle kansioon vertex\vxg4plant)
 • C:\CAD\vxed (Vertex ED C-levylle kansioon CAD\vxed)
 • C:\2600\vxbd (Vertex BD C-levylle kansioon 2600\vxbd)Ohjelma kertoo asennuksen keston.

Asennustapahtuman etenemistä voit seurata erikseen taustalle avatusta Hidden Consolesta.


Ohjelma kertoo asennuksen valmistuneen

 • Kuittaa Valmis (Finish) -painikkeella.


Työaseman asennus

Asennus palvelimen client.bat:lla

 • Aja työasemalla verkkopalvelimen asennushakemistosta client.bat.
 • Client.bat-komentotiedosto löytyy Vertex CAD -ohjelman Client_install-kansiosta, esim:
  • \\SERVER\vertex\vxg4_srv\Client_Install\client.bat
  • \\SERVER\vertex\vxbd_srv\Client_Install\client.bat
  • \\SERVER\vertex\vxed_srv\Client_Install\client.bat

Ohjelma varmistaa, että haluat suorittaa asennuksen.

 • Sinulla on oltava oikeus asentaa ohjelma asennusohjelman esittämään kansioon.


HASP-ajurin asennus

 • Jos lisensointitapa on lisenssipalvelin, tätä kysymystä ei tule.
 • Jos käytössä on HASP-moduuli, ja asennat Vertex-ohjelmaa ensimmäisen kerran tähän tietokoneeseen, valitse Kyllä (Yes).
 • Jos käytössä on NetVID-lisenssi, valitse Ei (No).
 • Jos käytössä on HASP-moduuli, ja tietokoneeseen on jo aiemmin asennettu Vertex-ohjelma, valitse Ei (No).

  • Ajuri on asennettu jo aiemmin eikä sitä tarvitse asentaa uudelleen.

 • Katso HASP-ajurin asennus sivulta Vertex CAD -ohjelmistojen lisensointitavat kohdasta Suojausmoduuli...


Vertex-ohjelman tiedostojen assosiointi tähän asennukseen

 • Jos Vertex-tiedostopäätteet (.vxp, .vxm, .vxz) on jo aiemmin yhdistetty johonkin Vertex-ohjelmaan, asennusohjelma kysyy muutetaanko assosiointi nyt asennettavaan ohjelmaan.
 • Jos kyseessä on saman sovelluksen uuden version asennus, valitse Kyllä (Yes).
 • Jos käytössäsi on eri Vertex-sovelluksia (esimerkiksi BD ja G4), valitse assosiointi sen mukaan mikä on pääasiallisesti käyttämäsi sovellus.Ohjelma kertoo asennuksen valmistuneen

 • Kuittaa Valmis (Finish) -painikkeella.
 • Ohjelma on luonut käynnistyskuvakkeen työpöydällesi sekä tyhjän asennuskansion.

Käynnistä ohjelma käynnistyskuvakkeesta.

Ensimmäisellä kerralla käynnistys kestää kauemmin, koska ohjelma hakee tarvittavat tiedostot palvelimelta paikalliseen asennuskansioon, esim:

 • D:\vertex\vxg4\system\programs64 ja
 • D:\vertex\vxg4\system\user