Vertex CAD -ohjelmistojen lisensiointitavat

     

Tämä ohje esittelee suojaustavat, joita Vertex CAD -versiot 2022 (28.0) käyttävät.

Lisensointi yleisesti

Lisensointitapa vaikuttaa ohjelmiston asennuksen kulkuun. Käytössäsi voi olla jokin seuraavista lisensointitavoista:

NetVID-lisenssi

 • Ensisijainen lisenssien toimitustapa.
 • Vertex Online -lisenssipalvelu toimittaa lisenssin automaattisesti.
 • Erillistä lisenssitiedostoa tai suojausmoduulia ei tarvita.
 • Lisenssi sidotaan käyttäjän valitsemaan työasemaan.

Lisenssipalvelin

 • Erillinen Vertex-lisenssipalvelinohjelmisto, josta Vertex-sovellukset ja optiot varataan käyttäjille asiakkaan tiloissa. 
 • Lisenssipalvelimen käytöstä sovitaan ohjelmiston tilauksen yhteydessä, ja se toimitetaan erikseen asennusohjeineen.
 • Lisenssipalvelinohjelmisto ei tarvitse HASP-modulia.
 • Toimii myös virtuaalisilla palvelimilla.
 • Mahdollistaa helpon tavan ostaa tai vuokrata uusia lisenssejä tai optioita Vertex Systems'n Online-palvelusta.

Suojausmoduuli (HASP) ja lisenssitiedosto

 • Irrotettava (USB) HASP-suojausmoduuli ja sen parina toimiva lisenssitiedosto (license.txt).
 • Tämä on vanha ja väistyvä tapa.

Koneen tunnistenumeroon (Virtual ID) sidottu lisenssitiedosto

 • Aikarajoitettu lisenssitiedosto (license.txt).
 • Suojausmoduulia ei tarvita.
 • Käytetään lähinnä koekäyttöprojekteissa.NetVID-lisenssi


Lisenssin käyttöönotto

Vertex Online -lisenssipalvelu toimittaa lisenssin automaattisesti. Lisenssi on sidottu koneen tunnistenumeroon. Ohjelman yhteydenotto Online-lisenssipalveluun edellyttää tietokoneelta internet-yhteyttä. Ensimmäisellä käynnistyskerralla ohjelma kysyy lisenssin aktivointikoodia. Vertex-yhteyshenkilönne on saanut sähköpostitse linkin sivulle, josta aktivointikoodin voi kopioida.

 1. Asenna Vertex-ohjelma.
 2. Asennusohjelma kysyy lisenssitiedoston sijaintia. NetVID-lisenssiä käytettäessä lisenssitiedostoa ei tarvita. Jätä kenttä tyhjäksi, ja ohita kysymys valitsemalla Seuraava (Next).
 3. Käynnistä Vertex-ohjelma.
 4. Kopioi saamasi aktivointikoodi Lisenssin aktivointikoodi -kenttään, kun ohjelma sitä kysyy.

Käyttöoikeus tarkistetaan jokaisen käynnistyksen yhteydessä Online-lisenssipalvelusta.

 • Jos internet-yhteyttä ei ole, ohjelman käyttö voi jatkua offline-tilassa 10 päivää.
 • Kun internet-yhteys on olemassa, 10 päivän jakson laskenta aloitetaan alusta.
 • Kun käyttöoikeutta on jäljellä 3 päivää tai vähemmän, ohjelma muistuttaa lisenssin umpeutumisesta.

Lisenssin siirtäminen

Lisenssi voidaan siirtää toiseen tietokoneeseen. Tämä edellyttää tietokoneilta internet-yhteyttä. Ennen siirtämistä lisenssi tulee deaktivoida eli palauttaa Online-lisenssipalveluun seuraavasti:

 1. Valitse Tiedosto > Tämä ohjelmaversio.
 2. Napsauta Deaktivoi lisenssi -painiketta.
 3. Vahvista deaktivointi OK-painikkeella.
 4. Aktivointikoodi näkyy tekstikentässä. Ota koodi talteen.
 5. Mene toiselle tietokoneelle.
 6. Tarvittaessa asenna ohjelmisto toiselle tietokoneelle.
 7. Käynnistä ohjelma, ja anna aktivointikoodi Lisenssin aktivointikoodi -tekstikenttään.


Deaktivointi kun käyttöjärjestelmä päivitetään


Deaktivoi lisenssi myös ennen tietokoneen käyttöjärjestelmän päivitystä.


Paikallinen lisenssipalvelin


Lisenssipalvelimen käytöstä sovitaan ohjelmiston tilauksen yhteydessä.

 • Lisenssipalvelinta käyttävillä työasemilla ei tarvita suojausmoduulia, lisenssitiedostoa eikä aktivointikoodia.
 • Katso ohjeet sivulta Lisenssipalvelimen asennus.


Suojausmoduuli (HASP, dongle) ja lisenssitiedosto


HASP-suojausmoduulin parina toimii aina lisenssitiedosto (LICENSE.TXT). Suojausmoduuli kytketään tietokoneen USB-liittimeen.

 • Yksittäisasennuksessa suojausmoduuli kytketään työasemaan.
 • Kun käytössä on verkkopalvelin, suojausmoduulit kytketään palvelinta käyttäviin työasemiin.


HASP-ajurin asennus

Tarve asentaa suojausmoduulin ajuri riippuu siitä onko ohjelmisto aiemmin asennettu tietokoneelle vai ei.

 • Kytke HASP-suojausmoduuli koneeseen ennen Vertex CAD -ohjelman asennusta.
 • Uusissa Windows-käyttöjärjestelmissä HASP-ajuri ei enää asennu automaattisesti.

Vertex on jo aiemmin asennettu

 • Aiempien asennusten yhteydessä tietokoneeseen kytketyn HASP-moduulin ajuria ei tarvitse asentaa uudelleen.
 • Valitse Ei (No), kun asennusohjelma kysyy haluatko asentaa asennuspaketin mukana tulevan HASP-ajurin.

Vertex asennetaan ensimmäisen kerran

 • Kun asennat ohjelmiston tietokoneeseen ensimmäisen kerran, asenna myös HASP-moduulin ajuri.
 • Valitse Kyllä (Yes), kun asennusohjelma kysyy, asennetaanko asennuspaketin mukana tuleva HASP-ajuri.

Ajurin asennus käsin

Tarvittaessa voit asentaa asennuspaketin mukana tulevan ajurin myös käsin:

Avaa Komentokehote (Command Prompt) järjestelmänvalvojatilassa.

Jos purit asennuspaketin C:\TEMP –kansioon, suorita komento:

 • C:\TEMP\[asennuspaketin_nimi]\bin\haspdinst781.exe –i

Odota kunnes ajuri asentuu (Please wait..Operation successfully completed).

Huom. Ajuria ei voi asentaa pakatun tiedoston sisältä, vaan asennuspaketti on ensin purettava. Valitse pakattu tiedosto ja hiiren oikealla avautuvasta valikosta Pura kaikki... (Extract All…).


HASP-ajurin poisto

Avaa Komentokehote (Command Prompt) järjestelmänvalvojatilassa.

Jos purit asennuspaketin C:\TEMP –kansioon, suorita komento:

 • C:\TEMP\[asennuspaketin_nimi]\bin\haspdinst781.exe -kp -r
 • Komennon parametrit: -r = remove, -kp = kill processes accessing driver

Useimmiten poiston voi tehdä uudemmalla ajurilla kuin millä asennus on tehty.


Lisenssitiedosto

Vertex-yhteyshenkilönne on saanut sähköpostitse linkin lisenssitiedoston lataussivulle. Lisenssitiedosto tallennetaan levylle esimerkiksi C:\TEMP -kansioon, ja se osoitetaan Vertexiä asennettaessa.

Jos tiedostoa ei ole saatavilla asennusvaiheessa, se voidaan tallentaa asennuksen jälkeen ohjelman user-kansioon:

 • yksittäisasennuksissa \vx[..]\user
 • verkkopalvelinasennuksissa \vx[..]_srv\user

[..] = Vertex-sovelluksen tunnus, esimerkiksi g4, g4plant, g4pi, bd, ed, ind.

Esimerkkejä yksittäisasennuksesta:

 • C:\vxg4\user (Vertex G4 on asennettu asennusohjelman ehdottamaan kansioon).
 • C:\vertex\vxg4\user (Vertex G4 on asennettu C:n juuren sijaan vertex-kansion alle. Suositus).
 • C:\vertex\vxg4plant\user (Vertex G4 Plant - Laitossuunnittelu on asennettu C:n juuren sijaan vertex-kansion alle. Suositus).
 • D:\vertex\vxed\user (Vertex ED on asennettu D-levyn vertex-kansioon).
 • D:\vertex\vxbd\user (Vertex BD on asennettu D-levyn vertex-kansioon).

Esimerkkejä tiedostopalvelinasennuksesta (Palvelimen nimi esim. SERVER ja palvelimella oleva jaetun kansion nimi vertex).

 • \\SERVER\vertex\vxg4_srv\user (Vertex G4 asennettu tiedostopalvelimelle).
 • \\SERVER\vertex\vxg4plant_srv\user (Vertex G4 Plant asennettu tiedostopalvelimelle).
 • \\SERVER\vertex\vxed_srv\user (Vertex ED asennettu tiedostopalvelimelle).


Virtuaali ID ja lisenssitiedosto


Lisenssi on aina aikarajoitettu. Erillistä suojausmoduulia ei tarvita.

Vertex-yhteyshenkilönne on saanut sähköpostitse linkin lisenssitiedoston lataussivulle. Lisenssitiedosto (LICENSE.TXT) tallennetaan levylle esimerkiksi C:\TEMP -kansioon, ja se osoitetaan Vertexiä asennettaessa.

Jos tiedostoa ei ole saatavilla asennusvaiheessa, se voidaan tallentaa asennuksen jälkeen ohjelman user-kansioon. Esimerkiksi:

 • yksittäisasennuksissa \vx[..]\user
 • verkkopalvelinasennuksissa \vx[..]_srv\user

[..] = Vertex-sovelluksen tunnus, esimerkiksi g4, g4plant, g4pi.

Esim.

 • C:\vxg4\user (Vertex G4 yksittäisasennus C-levyn juureen).
 • D:\vertex\vxbd\user (Vertex BD yksittäisasennus D-levyn vertex-kansion alle).
 • \\SERVER\vertex\vxg4plant_srv\user (Vertex G4 Plant tiedostopalvelinasennuksena).