Yksittäisasennus

Tämä asennusohje käsittelee Vertex CAD-version 2022 (28.0) yksittäisasennusta työasematietokoneelle.Asennuspaketti ja ohjelmistolisenssi


 1. Lataa asennuspaketti saamiesi ohjeiden mukaan, ja tallenna tiedosto esimerkiksi C:\TEMP-kansioon.

 2. Pura pakattu tiedosto esimerkiksi seuraavasti: valitse tiedosto ja hiiren oikealla avautuvasta valikosta Pura kaikki... (Extract All…).

 3. Käynnistä asennus tai päivitys puretusta kansiosta löytyvää asennusohjelmaa install.exe kaksoisnapsauttamalla.
 4. Varmista, että tiedät ohjelmistolle valitun suojaustavan ja tarvittavan lisenssin. Lisenssointitavat ovat:
  • Lisenssin aktivointikoodi (NetVID-lisenssi)
  • Lisenssitiedosto (Suojausmoduuli HASP)
  • Paikallinen lisenssipalvelin (Tarvitset lisenssipalvelimena toimivan koneen nimen ja lisenssipalvelua käyttävän portin numeron)
  • Koneen tunnistenumeron (Virtual ID) saat selville vasta kun yrität käynnistää Vertex-ohjelman asennuksen jälkeen.


Asennuksen kulku

Käynnistä asennus

 • Kaksoisnapsauta asennuspaketin sisältä asennusohjelmaa install.exe.
 • Vahvista asennus (jos Windows sitä vaatii).Valitse asennuksen kieli

 • Vaihtoehdot ovat suomi ja englanti.
 • Asennuspaketti kuitenkin ratkaisee asennetun ohjelman kielen mm. hakemistorakenteen ja osin kirjastokomponenttien nimien suhteen.


Valitse YksittäisasennusHyväksy ehdot


Hyväksy sopimus tietojen keräämisestä

Ohjelma lähettää käyttäjätietoja Vertex Systems Oy:lle käytön aikana.

 • Näitä tietoja käytetään mm. käyttöoikeuden varmistamiseen (NetVID-lisenssit).
 • Tietoja käytetään myös ohjelmiston laadun ja käyttökokemuksen parantamiseen.
 • Nämä tiedot sisältävät, mutta eivät rajoitu IP-osoitteeseen tai muihin järjestelmällesi yksilöllisiin tietoihin.


Päivitettävä versio

Jos asennusohjelma kysyy päivitettävää versiota, valitse jompikumpi seuraavista:

 • Valitse Asenna uusi, jos haluat asentaa uuden ohjelman.
 • Valitse Päivitä versio, jos haluat päivittää ohjelman.
 • Päälleasennus on harvinainen, eikä sitä normaalisti pidä koskaan käyttää, sillä se poistaa vanhat tiedostot pääosin käytöstä.


Vertex BD ja Vertex InD -käyttäjä:

Valitse aina Asenna uusi.


Valitse tai anna asennuspolku

 • Oletuskansio on C:\vxg4 (suosittelemme selkeyden vuoksi oletuskansiota).
 • Jos haluat vaihtaa asennuskansion toiseksi, niin paina Selaa (Browse).


Jos käytätte useampaa Vertex-Cad-ohjelmaa tai samasta ohjelmasta useampaa asennusta, niin voisi olla hyvä tehdä ensin kansio, jonka alle kaikki Vertex-sovellukset asennetaan. Esim. kansio C:\vertex

 • C:\vertex\vxg4plant (Vertex G4 laitossuunnitteluohjelma)
 • C:\vertex\vxed (Vertex ED sähkösuunnitteluohjelma)
 • C:\vertex\vxbd (Vertex BD rakennussuunnitteluohjelma)


Huomaa:

Asennuspolussa sallittuja merkkejä ovat aakkoset (a-z, A-Z), numerot 0-9 ja alaviiva (_).

Kun olet vaihtamassa asennuskansiota toiseksi, niin

 • Valitse uusi kansio.
 • tai kirjoita kansion nimi ja polku kohtaan Polku (Path). Jätä selvyyden vuoksi varsinaisen asennuskansion nimi (vxg4, vxbd, vxed jne) muuttamatta, vaikka polun muuttaisitkin.

Jos vaihdoit asennuspolun, ohjelma antaa kehoituksen laittaa asennuspolku talteen:


Valitse pikavalintakuvakkeen luonti työpöydälle


Asennusohjelma kysyy, haluatko käyttää lisenssipalvelinta

 • Valitse Ei (No).
 • Lisenssipalvelinta käytetään vain kun siitä on erikseen sovittu ja kun käytössä on useampia Vertex-lisenssejä.


HASP-ajurin asennus tai ohitus

Asennusohjelma kysyy, asennetaanko asennuspaketin mukana tuleva HASP-ajuri.

 • Jos käytössä on NetVID-lisenssi, valitse Ei (No).
 • Jos käytössä on HASP-moduuli, ja tietokoneeseen on jo aiemmin asennettu Vertex-ohjelma, valitse Ei (No). Ajuri on asennettu jo aiemmin eikä sitä tarvitse asentaa uudelleen.

 • Jos käytössä on HASP-moduuli, ja asennat Vertex-ohjelmaa ensimmäisen kerran tähän tietokoneeseen, valitse Kyllä (Yes).

 • Katso HASP-ajurin asennus sivulta Vertex Cad-ohjelmistojen lisensointitavat kohdasta Suojausmoduuli...


Lisenssitiedosto HASP-suojausmoduulia varten

Asennusohjelma kysyy lisenssitiedoston LICENSE.TXT sijaintia.

 • Jos käytössä on NetVID-lisenssi, ohita kysymykset valitsemalla Seuraava (Next).
 • Jos käytössä on lisenssitiedosto LICENSE.TXT, osoita kansio, jossa se sijaitsee.
 • Voit kopioida lisenssitiedoston myös asennuksen jälkeen user-kansioon. Ohita tällöin kysymykset valitsemalla Seuraava (Next) ja Kyllä (Yes).
 • Jos ohjelma ei kysy tiedostoa, se on valmiina asennuspaketissa.


Tarkista asennustiedot

 • Ohjelma esittelee asennuskansion ja kertoo ohjelmistopaketin kielen.
 • Vahvista asennuksen aloittaminen painamalla Seuraava (Next).


Ohjelma kertoo asennuksen keston.

Asennustapahtuman etenemistä voit seurata erikseen taustalle avatusta Hidden Consolesta.


Vertex-ohjelman tiedostojen assosiointi tähän asennukseen

 • Jos Vertex-tiedostopäätteet (.vxp, .vxm, .vxz) on jo aiemmin yhdistetty johonkin Vertex-ohjelmaan, asennusohjelma kysyy muutetaanko assosiointi nyt asennettavaan ohjelmaan.
 • Jos kyseessä on saman sovelluksen uuden version asennus, valitse Kyllä (Yes).
 • Jos käytössäsi on eri Vertex-sovelluksia (esimerkiksi BD ja G4), valitse assosiointi sen mukaan mikä on pääasiallisesti käyttämäsi sovellus.


Ohjelma kertoo asennuksen valmistuneen

 • Kuittaa Valmis (Finish)-painikkeella.