Asennusohje

Ohjelmiston lisensointitavat

Lisensointitapa vaikuttaa ohjelmiston asennuksen kulkuun. Käytössäsi voi olla jokin seuraavista lisensointitavoista:

 • NetVID-lisenssi

Ensisijainen lisenssien toimitustapa 2014 alkaen. Vertex Online -lisenssipalvelu toimittaa lisenssin automaattisesti. Erillistä lisenssitiedostoa tai suojausmoduulia ei tarvita.

 • Lisenssipalvelin

Erillinen Vertex-lisenssipalvelinohjelmisto, josta Vertex-sovellukset ja optiot varataan käyttäjille asiakkaan tiloissa. Lisenssipalvelimen käytöstä sovitaan ohjelmiston tilauksen yhteydessä, ja se toimitetaan erikseen asennusohjeineen.

 • Suojausmoduuli (HASP) ja lisenssitiedosto

Irrotettava (USB) HASP-suojausmoduuli ja sen parina toimiva lisenssitiedosto (license.txt).

 • Koneen tunnistenumeroon (Virtual ID) sidottu lisenssitiedosto

Aikarajoitettu lisenssitiedosto (license.txt). Suojausmoduulia ei tarvita.

Lisenssointitavat on kuvailtu tarkemmin ohjeen lopussa, katso Lisenssiohje

Ennen asennusta

Jos käyttämällesi koneelle on asennettu ohjelmiston edellisiä versioita, kysyy asennusohjelma miten haluat toimia:

 • Valitse asennus, jos haluat asentaa uuden ohjelman.
 • Valitse päivitys, jos haluat päivittää ohjelman.

Jos asennat tai päivität uutta versiota vanhan tilalle, varmista, että edellinen Vertex G4- versio ei ole käynnissä!

Asennushakemiston polun nimessä ei tulisi käyttää skandinaavisia merkkejä eikä välilyöntiä. Esimerkki asennushakemistosta:

 • C:\vx[..] (yksittäisasennus)
 • C:\Vertex\vx[..]_srv (verkkopalvelinasennus)

[..] = Vertex-sovelluksen tunnus, esimerkiksi g4, g4plant, g4pi.

Asennusvaihtoehdot

Asennusvaihtoehdot ovat seuraavat:

Yksittäisasennus

Yksittäisasennus on asennus, jossa ohjelmisto asennetaan vain yhteen työasemaan. Ohjelmaa käytetään vain kyseisellä työasemalla.

Asennus verkkopalvelimelle

Verkkopalvelinasennus on asennus, jossa kaikki työasemalisenssikäyttäjät käyttävät yhteistä ohjelmistoympäristöä verkkopalvelimelta. Luodut dokumentit ovat välittömästi kaikkien suunnittelijoiden käytössä.

Työasemalisenssi

Verkkopalvelinta käytettäessä kullekin käyttäjälle asennetaan työasemalisenssi. Voit asentaa työasemalisenssin asennusohjelman vaihtoehdollaTyöasemalisenssi, mutta suositeltavampaa on käyttää client.bat -ohjelmaa, kuten alla olevissa ohjeissa on esitetty.

Yksittäisasennus

Yksittäisasennus on asennus, jossa ohjelmisto asennetaan vain yhteen työasemaan. Ohjelmaa käytetään vain kyseisellä työasemalla.

Asennuksen aloittaminen

 1. Lataa asennuspaketti saamiesi ohjeiden mukaan, ja tallenna se koneellesi.
 2. Pura paketin sisältö esimerkiksi C:\TEMP -kansioon.
 3. Käynnistä asennus tai päivitys puretusta kansiosta löytyvää asennusohjelmaa install.exe kaksoisnapsauttamalla.

Asennuksen kulku

 1. Valitse kieli.
 2. Valitse Yksittäisasennus.
   
 3. Hyväksy ehdot.
 4. Jos asennusohjelma kysyy päivitettävää versiota, valitse jompikumpi seuraavista:
  • Valitse Asenna uusi, jos haluat asentaa uuden ohjelman.
  • Valitse päivitys, jos haluat päivittää ohjelman.
 5. Valitse asennuspolku (suosittelemme selkeyden vuoksi oletuskansiota).
 6. Valitse pikavalintakuvakkeen luonti työpöydälle.
 7. Asennusohjelma kysyy haluatko käyttää lisenssipalvelinta. Valitse Ei (No).
 8. Asennusohjelma kysyy haluatko asentaa asennuspaketin mukana tulevan HASP-ajurin.
 9. Asennusohjelma kysyy lisenssitiedoston license.txt sijaintia.
  • Jos käytössä on NetVID-lisenssi, ohita kysymykset valitsemalla Seuraava (Next) ja Kyllä (Yes).
  • Jos käytössä on lisenssitiedosto license.txt, osoita kansio, jossa se sijaitsee.
  • Lisenssitiedoston voi kopioida myös asennuksen jälkeen user-kansioon. Ohita tällöin kysymykset valitsemalla Seuraava (Next) ja Kyllä (Yes).
  • Jos ohjelma ei kysy tiedostoa, se on valmiina asennuspaketissa.
 10. Tarkista tiedot. Asennus kestää 5-15 min.
 11. Jos koneessa on 64-bittinen käyttöjärjestelmä, asennusohjelma kysyy tehdäänkö Vertex-tiedostojen pääteassosiointi 32-bittiselle vai 64-bittiselle ajo-ohjelmalle. Suosittelemme, että teet assosioinnin 64-bittiselle ajo-ohjelmalle. Valitse Kyllä (Yes).
  Jos koneessa on 32-bittinen käyttöjärjestelmä, Vertex-tiedostot assosioidaan automaattisesti 32-bittiselle ajo-ohjelmalle.
 12. Jos Vertex-tiedostopäätteet (.vxp, .vxm, .vxz) on jo aiemmin yhdistetty johonkin Vertex-ohjelmaan, asennusohjelma kysyy muutetaanko assosiointi nyt asennettavaan ohjelmaan. Jos kyseessä on saman sovelluksen uuden version asennus, valitse Kyllä (Yes). Jos käytössäsi on eri Vertex-sovelluksia (esimerkiksi BD ja G4), valitse assosiointi sen mukaan mikä on pääasiallisesti käyttämäsi sovellus.

Ohjelmisto asentuu kokonaisuudessaan tietokoneen kovalevylle määrittelemääsi kansioon.

Jos koneessasi on 64-bittinen käyttöjärjestelmä, asennusohjelma luo työpöydällesi kaksi käynnistyskuvaketta: toisen 64- ja toisen 32-bittiselle sovellukselle. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti 64-bittistä sovellusta.

Jos koneessasi on 32-bittinen käyttöjärjestelmä, käynnistyskuvakkeita luodaan vain yksi.

Käynnistä Vertex-ohjelma. Jos käytössäsi on NetVID-lisenssi, kopioi saamasi aktivointikoodi Lisenssin aktivointikoodi-kenttään.

Asennus verkkopalvelimelle

Verkkopalvelinasennus on asennus, jossa kaikki työasemalisenssikäyttäjät käyttävät yhteistä ohjelmistoympäristöä verkkopalvelimelta. Luodut dokumentit ovat välittömästi kaikkien suunnittelijoiden käytössä.

Asennusjärjestys on seuraava:

 1. Asenna verkkopalvelin.
 2. Tee asennus kullekin työasemalle.

Jos tilaukseen sisältyy lisenssipalvelin, se asennetaan ennen verkkopalvelinta. Lisenssipalvelinohjelmisto toimitetaan erikseen asennusohjeineen.

Asennuksen aloittaminen

Asennus tulee tehdä fyysisesti palvelimella, ei verkon yli.

 1. Tee verkkopalvelimelle kansio (esimerkiksi C:\Vertex), ja jaa se verkkoon.
 2. Varmista, että työasemilla, jotka käyttävät verkkopalvelinta, on seuraavat käyttöoikeudet: 

  • Täydet käyttöoikeudet kansioon (security). 

  • Täydet käyttöoikeudet kansion jakoon (sharing). 

 3. Testaa jakokansion \\Palvelimen_nimi\Vertex\ toimivuus ja oikeudet työasemilla.

 4. Lataa asennuspaketti saamiesi ohjeiden mukaan, ja tallenna se palvelimelle.
 5. Pura paketin sisältö esimerkiksi C:\TEMP -kansioon.
 6. Käynnistä asennus tai päivitys puretusta kansiosta löytyvää asennusohjelmaa install.exe kaksoisnapsauttamalla.

Verkkopalvelimen asennus

 1. Valitse kieli.
 2. Valitse Palvelinasennus.
 3. Valitse Verkkopalvelin.
   
 4. Hyväksy ehdot.
 5. Jos asennusohjelma kysyy päivitettävää versiota, valitse jompikumpi seuraavista:
  • Valitse Asenna uusi, jos haluat asentaa uuden ohjelman.
  • Valitse päivitys, jos haluat päivittää ohjelman.
 6. Oletusasennuskansio on C:\vx[..]_srv. Muuta asennuskansioksi:
  \\Palvelimen_nimi\Vertex\vx[..]_srv

 7. Asennusohjelma kysyy haluatko käyttää lisenssipalvelinta. Jos tilaukseen sisältyy lisenssipalvelin, valitse Kyllä (Yes). Muutoin valitse Ei (No).
  • Lisenssipalvelin: Ei. Asennusohjelma kysyy lisenssitiedoston license.txt sijaintia.
   • Jos käytössä on NetVID-lisenssi, ohita kysymykset valitsemalla Seuraava (Next) ja Kyllä (Yes).
   • Jos käytössä on lisenssitiedosto license.txt, osoita kansio, jossa se sijaitsee.
   • Lisenssitiedoston voi kopioida myös asennuksen jälkeen user-kansioon. Ohita tällöin kysymykset valitsemalla Seuraava (Next) ja Kyllä (Yes).
   • Jos ohjelma ei kysy tiedostoa, se on valmiina asennuspaketissa.
  • Lisenssipalvelin: Kyllä
   • Asennusohjelma kysyy lisenssipalvelinkoneen verkossa näkyvää nimeä sekä portin numeroa, johon Vertex License Server -palvelu on asennettu.
 8. Asennusohjelma kysyy työasemien oletusasennuspolkua. Suosittelemme selkeyden vuoksi oletusasetusta.

Verkkopalvelin asentuu kokonaisuudessaan palvelintietokoneen kovalevylle.

Asennus työasemille

Jos käytössä on HASP-suojausmoduuli ja lisenssitiedosto ja asennat ohjelmistoa ensimmäistä kertaa työasemalle, laita HASP-suojausmoduuli USB-liittimeen, ja anna käyttöjärjestelmän hakea sille uusin ajuri automaattisesti.

 1. Aja työasemalla verkkopalvelimen asennushakemistosta client.bat. Esimerkiksi:
  \\Palvelimen_nimi\Vertex\vx[..]_srv\Client_Install\client.bat 
 2. Jos lisenssointitapa on jokin muu kuin lisenssipalvelin, asennusohjelma kysyy haluatko asentaa asennuspaketin mukana tulevan HASP-ajurin. 
 3. Jos koneessa on 64-bittinen käyttöjärjestelmä, asennusohjelma kysyy tehdäänkö Vertex-tiedostojen pääteassosiointi 32-bittiselle vai 64-bittiselle ajo-ohjelmalle. Suosittelemme, että teet assosioinnin 64-bittiselle ajo-ohjelmalle. Valitse Kyllä (Yes).
  Jos koneessa on 32-bittinen käyttöjärjestelmä, Vertex-tiedostot assosioidaan automaattisesti 32-bittiselle ajo-ohjelmalle.
 4. Jos Vertex-tiedostopäätteet (.vxp, .vxm, .vxz) on jo aiemmin yhdistetty johonkin Vertex-ohjelmaan, asennusohjelma kysyy muutetaanko assosiointi nyt asennettavaan ohjelmaan. Jos kyseessä on saman sovelluksen uuden version asennus, valitse Kyllä (Yes). Jos käytössäsi on eri Vertex-sovelluksia (esimerkiksi BD ja G4), valitse assosiointi sen mukaan mikä on pääasiallisesti käyttämäsi sovellus.

Ohjelma luo työasemalle aiemmin määrätyn kansion (työasemien oletusasennuspolku).

Jos työasemalla on 64-bittinen käyttöjärjestelmä, asennusohjelma luo työpöydälle kaksi käynnistyskuvaketta: toisen 64- ja toisen 32-bittiselle sovellukselle. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti 64-bittistä sovellusta.

Jos työasemalla on 32-bittinen käyttöjärjestelmä, käynnistyskuvakkeita luodaan vain yksi.

Työasemalle ei kopioidu asennusvaiheessa ohjelman käynnistyksen vaatimia tiedostoja. Tarvittavat tiedostot kopioituvat työasemalisenssin ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä verkkopalvelimelta. Ensimmäinen käynnistys kestää siis kauan.

Käynnistä Vertex-ohjelma työasemalla. Jos käytössäsi on NetVID-lisenssi, kopioi saamasi aktivointikoodi Lisenssin aktivointikoodi-kenttään.

Tiedostot päivittyvät tarvittaessa verkkopalvelimelta, jolloin kaikki ko. verkkopalvelinta käyttävät työasemat päivittyvät automaattisesti verkkopalvelinta päivittämällä. Esimerkiksi korjauspaketit asennetaan siis vain palvelimelle.

Samalle tietokoneelle voi tehdä sekä palvelinasennuksen että palvelinta käyttävän työasema-asennuksen.

Lisenssiohje

NetVID-lisenssi

Vertex Online -lisenssipalvelu toimittaa lisenssin automaattisesti. Lisenssi on sidottu koneen tunnistenumeroon. Ohjelman yhteydenotto Online-lisenssipalveluun edellyttää tietokoneelta internet-yhteyttä. Ensimmäisellä käynnistyskerralla ohjelma kysyy lisenssin aktivointikoodia. Vertex-yhteyshenkilönne on saanut sähköpostitse linkin sivulle, josta aktivointikoodin voi kopioida.

 1. Asenna Vertex-ohjelma.
 2. Asennusohjelma kysyy lisenssitiedoston sijaintia. NetVID-lisenssiä käytettäessä lisenssitiedostoa ei tarvita. Jätä kenttä tyhjäksi, ja ohita kysymys valitsemalla Seuraava (Next).
 3. Käynnistä Vertex-ohjelma. Kopioi saamasi aktivointikoodi Lisenssin aktivointikoodi -kenttään.

Käyttöoikeus tarkistetaan jokaisen käynnistyksen yhteydessä Online-lisenssipalvelusta. Jos internet-yhteyttä ei ole, ohjelman käyttö voi jatkua offline-tilassa 10 päivää. Kun internet-yhteys on olemassa, 10 päivän jakson laskenta aloitetaan alusta.

Kun käyttöoikeutta on jäljellä 3 päivää tai vähemmän, ohjelma muistuttaa lisenssin umpeutumisesta.

Lisenssin siirtäminen

Lisenssi voidaan siirtää toiseen tietokoneeseen. Tämä edellyttää tietokoneilta internet-yhteyttä. Ennen siirtämistä lisenssi tulee deaktivoida eli palauttaa Online-lisenssipalveluun seuraavasti:

 1. Valitse Tiedosto > Tämä ohjelmaversio.
 2. Napsauta Deaktivoi lisenssi -painiketta.
 3. Vahvista deaktivointi OK-painikkeella.
 4. Aktivointikoodi näkyy tekstikentässä. Ota koodi talteen.
 5. Mene toiselle tietokoneelle.
 6. Tarvittaessa asenna ohjelmisto toiselle tietokoneelle.
 7. Käynnistä ohjelma, ja anna aktivointikoodi Lisenssin aktivointikoodi -tekstikenttään.

Huom. Deaktivoi lisenssi myös ennen tietokoneen käyttöjärjestelmän päivitystä.

Lisenssipalvelin

Lisenssipalvelimen käytöstä sovitaan ohjelmiston tilauksen yhteydessä, ja se toimitetaan erikseen asennusohjeineen.

Lisenssipalvelinta käyttävillä työasemilla ei tarvita suojausmoduulia, lisenssitiedostoa eikä aktivointikoodia.

Suojausmoduuli (HASP) ja lisenssitiedosto

HASP-suojausmoduulin parina toimii aina lisenssitiedosto (license.txt). Suojausmoduuli kytketään tietokoneen USB-liittimeen.

 • Yksittäisasennuksessa suojausmoduuli kytketään työasemaan.
 • Kun käytössä on verkkopalvelin, suojausmoduulit kytketään palvelinta käyttäviin työasemiin.

Tarve asentaa suojausmoduulin ajuri riippuu siitä onko ohjelmisto aiemmin asennettu tietokoneelle vai ei.

 • Ohjelmisto on jo aiemmin asennettu

Aiempien asennusten yhteydessä tietokoneeseen kytketyn HASP-moduulin ajuria ei tarvitse asentaa uudelleen. Valitse Ei (No), kun asennusohjelma kysyy haluatko asentaa asennuspaketin mukana tulevan HASP-ajurin.

 • Ohjelmisto asennetaan ensimmäisen kerran

Kun asennat ohjelmiston ensimmäisen kerran, suosittelemme, että kytket HASP-moduulin tietokoneen USB-liittimeen ennen asennuksen aloittamista, ja annat käyttöjärjestelmän hakea sille uusimman ajurin automaattisesti (edellyttää koneelta verkkoyhteyttä). Tällöin asennuspakettiin sisältyvää ajuria ei tarvitse asentaa. Valitse Ei (No) asennusohjelman sitä kysyessä.

Ajurin asennus asennuspaketista on tarpeen ainoastaan, jos käyttöjärjestelmä ei jostain syystä löydä ajuria HASP-moduulille.

Lisenssitiedosto

Vertex-yhteyshenkilönne on saanut sähköpostitse linkin lisenssitiedoston lataussivulle. Lisenssitiedosto tallennetaan levylle esimerkiksi C:\TEMP -kansioon, ja se osoitetaan Vertexiä asennettaessa.

Jos tiedostoa ei ole saatavilla asennusvaiheessa, se voidaan tallentaa asennuksen jälkeen ohjelman user-kansioon. Esimerkiksi:

 • yksittäisasennuksissa \vx[..]\user
 • verkkopalvelinasennuksissa \vx[..]_srv\user

[..] = Vertex-sovelluksen tunnus, esimerkiksi g4, g4plant, g4pi.

Koneen tunnistenumeroon (Virtual ID) sidottu lisenssitiedosto

Lisenssi on aina aikarajoitettu. Erillistä suojausmoduulia ei tarvita.

Vertex-yhteyshenkilönne on saanut sähköpostitse linkin lisenssitiedoston lataussivulle. Lisenssitiedosto tallennetaan levylle esimerkiksi C:\TEMP -kansioon, ja se osoitetaan Vertexiä asennettaessa.

Jos tiedostoa ei ole saatavilla asennusvaiheessa, se voidaan tallentaa asennuksen jälkeen ohjelman user-kansioon. Esimerkiksi:

 • yksittäisasennuksissa \vx[..]\user
 • verkkopalvelinasennuksissa \vx[..]_srv\user

[..] = Vertex-sovelluksen tunnus, esimerkiksi g4, g4plant, g4pi.

Tuetut käyttöjärjestelmät

Tuetut käyttöjärjestelmät ovat:

 • Windows 10
 • Windows 8 ja 8.1
 • Windows 7