Flow ja G4 Plant

 

Uusi putkikomponentti suoraan Flow:hun luontivaiheessa

Tallennettaessa malli putkikomponentiksi paikalliseen kirjastoon tallennetaan se automaattisesti Flow:hun uudeksi nimikkeeksi ja malliksi. Nimikkeelle luodaan malli-liitynnän lisäksi myös putkiluokka-liitynnät. Jos nimike on jo ennestään Flow:ssa, tiedot ja liitynnät päivitetään. Jos malli on jo ennestään Flow:ssa, uusi malli korvaa vanhan. (PLANT-1603)

 

Projektin linjapositiotietojen lisäys myös katseltavana olevan mallin isometrikuviin

Isometri voidaan ajaa myös katseltavana olevan mallin putkilinjoista. Ohjelma etsii katseltavanakin olevan mallin projektiliitynnän ja sitä kautta projektin alle tallennetut putkilinjatiedot. Putkimalleja ei siis tarvitse ottaa muokattavaksi isometrien ajoa varten. (PLANT-2290)

Isometri ja isometrin kansilehti automaattisesti Flow- järjestelmään

Isometriasetus 'Lisää isometrikuvat automaattisesti arkistoon' toimii nyt myös Flow:n kanssa. Piirustukset liitetään myös kokoonpanon piirrepuuhun. Suoritetaan vain kun kyseessä on yksittäisen linjan isometri ja isometriä ei ole arkistoituna ennestään. (PLANT-2276)